archive-pl.com » PL » A » AVRIOMEDIA.PL

Total: 62

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Współczynnik konwersji Współczynnik konwersji służy do przeliczenia jednostek objętości m3 metrów sześciennych na jednostki energii podawane w kWh kilowatogodzinach określające realne ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla obszaru geograficznego właściwego dla danego punktu poboru gazu Czym jest ciepło spalania Jest to wartość kaloryczna Paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe np chromatografy gazowe zgodnie z algorytmem z normy PN EN ISO 6976 2008 wyrażona w MJ m Przykładowe przeliczenie z m3 na kWh 30 m3 11 056 331 68 kWh 332 kWh Ostateczną wartość zaokrągla się do pełnych liczb w tym wypadku do 332 kWh kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1117/1139/nowa-miara-rozliczen-z-odbiorcami--kwh-/wspolczynnik-konwersji (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz U z dnia 7 08 2014 r Poz 1059 przyłącze do sieci gazowej jest to odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączanego Obrazowo powyższą definicję przedstawia poniższy rysunek Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują następujące przepisy 1 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r Dz U z 2012 r nr 1059 z późn zm 2 Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 października 2013 r Dz U z 2010 r nr 243 poz 1623 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego t j Dz U z 2014 r poz 1059 4 Taryfa dla Paliw gazowych kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1140/1143/przylaczenie-do-sieci-gazowej/definicja-przylacza-gazowego (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce DOKUMENTY na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie AVRIO MEDIA Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby AVRIO MEDIA W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z pracownikiem AVRIO MEDIA Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną terenu może być kopia służącą celom opiniodawczym z zaznaczoną lokalizacją obiektu We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego oraz urządzenia jakie planuje się podłączyć do sieci gazowej Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostaną wydane jeżeli spełnione są warunki techniczno ekonomiczne Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca otrzyma korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją że AVRIO MEDIA dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Odbiorcy do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisana Umowa o przyłączenie do sieci gazowej Termin wykonania przyłącza określa Umowa o przyłączenie do sieci gazowej Warunki przyłączenia wydawane są w ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh h w ciągu 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości powyżej 110kWh h W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci AVRIO MEDIA niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o odmowie wydania warunków przyłączenia Wnioskodawca który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie może otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci Załącznik Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej POBIERZ KROK 2 Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i budowa przyłącza gazowego Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami wskazanymi przez AVRIO MEDIA Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby AVRIO MEDIA Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości formularz Oświadczenie na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza w przypadku firm również dokumenty rejestrowe tj numery KRS NIP oraz REGON Umowa reguluje terminy przyłączenia Odbiorcy do sieci gazowej a także koszty związane z przyłączeniem w tym wysokość opłaty przyłączeniowej Po wykonaniu przyłącza Wnioskodawca wnosi opłatę za przyłączenie na podstawie wystawionej przez AVRIO MEDIA faktury Załącznik Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie sieci gazowej POBIERZ KROK 3 Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowe Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca W myśl ustawy Prawo Budowlane w celu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę w tym celu należy zlecić wykonanie projektu budowlanego odpowiedniej uprawnionej jednostce projektowej Projekt powinien zawierać plan zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych opinię kominiarską wykonaną przez zakład kominiarski warunki przyłączenia do sieci gazowej określone przez AVRIO MEDIA oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji co potwierdza stosownymi protokołami które powinny zostać dostarczone do AVRIO MEDIA drogą mailową faksem lub tradycyjną pocztą celem zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego KROK 4 Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego i rozpoczęcie dostarczania paliwa

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1140/1144/przylaczenie-do-sieci-gazowej/nowe-przylacze-gazowe (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Przyłączenie do sieci gazowej Zmiana mocy przyłączeniowej Odbiorca informuje na piśmie AVRIO MEDIA o zmianie przebudowie instalacji wewnętrznej Jeśli zmiana przebudowa niesie za sobą zmianę mocy zainstalowanych urządzeń AVRIO MEDIA przygotuje i prześle stosowny aneks do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego Odbiorca zobowiązany jest do ponownego przesłania protokołu z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności protokołu odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji celem przygotowania stosownego aneksu kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1140/1167/przylaczenie-do-sieci-gazowej/zmiana-mocy-przylaczeniowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Przyłączenie do sieci gazowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Opłata za przyłączenie obliczana jest na podstawie Taryfy obowiązującej w chwili zawierania umowy o przyłączenie do sieci gazowej Wg obecnie obowiązującej Taryfy Paliwa gazowego wysokometanowego za przyłącze o długości do 15 m opłata wynosi 1707 00 zł netto kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1140/1168/przylaczenie-do-sieci-gazowej/oplata-za-przylaczenie-do-sieci-gazowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego Odbiorca zawiera po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej i po przedstawieniu przez Odbiorcę protokołu z próby ciśnieniowej instalacji oraz opinii kominiarskiej po nabyciu własności do obiektu który jest już przyłączony do sieci a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę po zawarciu umowy najmu dzierżawy lub użyczenia obiektu który jest już przyłączony do sieci a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe zawierana jest Umowa na czas określony Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy wynajmujący wydzierżawiający lub użyczający ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy jeśli osoby przebywające w obiekcie zamierzają odbierać Paliwo gazowe Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy kompleksowej Do zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej Odbiorca dostarcza protokół z próby ciśnieniowej instalacji oraz opinię kominiarską w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu obiektu nieruchomości zlokalizowanego ej do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego Protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego ze wskazaniem stanu gazomierza na dzień przekazania Zawarcie Umowy kompleksowej Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawierana jest z Odbiorcą po zakończeniu realizacji Umowy o przyłączenie do sieci gazowej po przedstawieniu wszystkich wymaganych przez AVRIO MEDIA dokumentów jak również w przypadku objęcia w użytkowanie obiektu do którego Paliwo gazowe zostało lub dopiero zostanie doprowadzone Dostawa Paliwa gazowego realizowana jest na podstawie Umowy kompleksowej której zasady zawarcia zostały opisane poniżej Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego może nastąpić w trybie korespondencyjnym w siedzibie AVRIO MEDIA W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM W trybie korespondencyjnym AVRIO MEDIA przesyła Odbiorcy listem poleconym przygotowany projekt Umowy w 2 egzemplarzach w celu jej podpisania Po zapoznaniu się z treścią Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego Ogólnych Warunków Umowy Taryfy dla Paliw gazowych IRiESD które stanowią integralną część każdej Umowy Odbiorca możne przystąpić do podpisania Umowy Otrzymaną Umowę należy podpisać i oba egzemplarze odesłać do siedziby AVRIO MEDIA Do zawarcia Umowy niezbędne jest podpisanie Umowy przez wszystkie osoby będące stroną Umowy Po otrzymaniu podpisanych obu egzemplarzy Umowy jest ona podpisywana przez AVRIO MEDIA i odsyłana listem poleconym do Odbiorcy Umowa zawarta w trybie korespondencyjnym przez Odbiorcę będącym konsumentem w rozumieniu art 6 ust 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów jest Umową zawieraną na odległość W SIEDZIBIE AVRIO MEDIA W uzgodnionym terminie wszystkie osoby będące stroną Umowy zgłaszają się z wymaganymi dokumentami w biurze AVRIO MEDIA by podpisać egzemplarze Umowę oraz załączniki

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1142/1170/sprzedaz-paliwa-gazowego/zawarcie-umowy-kompleksowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych na inne niż te wskazane w Umowie wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia AVRIO MEDIA Może to wiązać się ze zmianą grupy taryfowej Gdy zajdzie taka konieczność zostanie sporządzony aneks do Umowy kompleksowej dostarczana paliwa gazowego Odbiorca może zgłosić zmianę na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę wskazując nr Umowy i nr Klienta Podpisany dokument można złożyć osobiście w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1142/1172/sprzedaz-paliwa-gazowego/zmiana-rodzaju-i-liczby-odbiornikow-gazowych (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Zmiany zawartych w Umowie danych Odbiorcy np nazwiska adresu korespondencyjnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby innych danych np adresu e mail telefonu można dokonać składając oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie W oświadczeniu należy wskazać nr Klienta i nr Umowy Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu faksu lub elektroniczną e mail Podpisany dokument można złożyć osobiście w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie może także złożyć pełnomocnik Odbiorcy W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia Gdy zmianie ulega nazwisko Odbiorca powinien dostarczyć kserokopię obu stron dowodu osobistego zawierających dane osobowe PESEL adres zameldowania oraz serię i numer dowodu osobistego Kserokopia po identyfikacji danych Odbiorcy zostanie zniszczona Gdy zajdzie taka konieczność zostanie sporządzona nowa Umowa lub aneks do dotychczasowej Umowy kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1142/1173/sprzedaz-paliwa-gazowego/zmiana-danych-odbiorcy-zawartych-w-umowie (2016-04-30)
  Open archived version from archive