archive-pl.com » PL » A » AVRIOMEDIA.PL

Total: 62

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zgodnie z 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 06 2013 r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi grupa taryfowa oznacza grupę Odbiorców dla których określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania Szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców AVRIO MEDIA do grup taryfowych zawiera obowiązująca Taryfa dla Paliw gazowych Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do miejsca odbioru Paliwa gazowego według Operatora z sieci którego następuje pobór rocznej ilości pobieranego Paliwa gazowego dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh h Odbiorca kwalifikowany do grupy taryfowej w zależności od okresu na jaki została zawarta Umowa zgodnie z poniższymi zasadami dla pierwszego roku umownego obowiązywania Umowy na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego dla kolejnych lat umownych obowiązywania Umowy corocznie na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1131/rozliczenia-i-platnosci/zasady-kwalifikacji-odbiorcow-do-grup-taryfowych (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Zmiana grupy taryfowej Zmiana grupy taryfowej może nastąpić w wyniku na podstawie odczytu kwalifikacyjnego Jeżeli na podstawie odczytu kwalifikacyjnego zostanie stwierdzone zużycie Paliwa gazowego w ilości która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej Odbiorca będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej na zasadach określonych w Taryfie począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Odbiorcy do nowej grupy taryfowej chyba że Taryfa stanowi inaczej Zmiana grupy taryfowej opisana powyżej jest dokonywana przez AVRIO MEDIA na podstawie stwierdzonego zużycia bez konieczności składania przez Odbiorcę dodatkowych dokumentów kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1132/rozliczenia-i-platnosci/zmiana-grupy-taryfowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Ceny i stawki opłat Taryfa reguluje m in zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania Taryfę zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Odbiorców kwalifikuje się do odpowiednich grup taryfowych uwzględniając następujące kryteria moc umowną roczną ilość pobieranego gazu oraz sposób dostarczenia gazu do sieci dystrybucyjnej Odbiorca za dostarczone Paliwo gazowe oraz świadczone usługi dystrybucji rozliczany jest według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą Taryfą W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat za gaz zawartych w Taryfie AVRIO MEDIA poinformuje Odbiorcę o zmianie Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1133/rozliczenia-i-platnosci/ceny-i-stawki-oplat (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Harmonogram odczytów liczników Rozliczenie pobranego przez Odbiorców Paliwa gazowego odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie lub w Umowie kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1134/rozliczenia-i-platnosci/harmonogram-odczytow-licznikow (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Faktura i formy płatności rachunków Należności za dostarczane Paliwo gazowe Odbiorca reguluje na podstawie faktur wystawianych przez AVRIO MEDIA w terminie wskazanym na fakturze Faktury wystawiane są w okresach rozliczeniowych określonych na podstawie obowiązującej Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego Uiszczenie należności za Paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji jest możliwe dzięki różnym formom płatności np w placówkach Poczty Polskie S A lub w placówkach dowolnego banku Numer rachunku bankowego AVRIO MEDIA BRE BANK S A O Poznań nr 51 1140 1124 0000 2080 2400 1001 kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1135/rozliczenia-i-platnosci/faktura-i-formy-platnosci-rachunkow (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Odbiorca w ramach realizacji Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zobowiązany jest do regulowania należności w terminach wskazanych na fakturze Jeśli Odbiorca zwleka z zapłatą przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art 6 ust 3a ustawy Prawo energetyczne może wstrzymać dostarczanie Paliw gazowych gdy zostaną spełnione następujące warunki zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności Odbiorca został powiadomiony pisemnie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne Umowy przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło Odbiorcy dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności Jeśli Odbiorca ureguluje należności będące podstawą do wstrzymania dostaw Paliwa gazowego przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art 6 ust 3b ustawy Prawo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania Paliw gazowych kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1136/rozliczenia-i-platnosci/nieterminowe-regulowanie-naleznosci-lub-ich-brak (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Reklamacje i bonifikaty Odbiorca może złożyć reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez AVRIO MEDIA Poniżej znajdują się ogólne zasady postępowania w takim przypadku oraz wykaz możliwych bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub samego Paliwa gazowego Reklamacje reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy w terminie 1 jednego miesiąca od dnia wykrycia nieprawidłowości faktury lub dokumentu księgowego przy czym nie później niż w rok od ich otrzymania rozpatrzenie reklamacji Odbiorcy i odpowiedź na nią następują w terminie do 14 czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji gdy na żądanie Odbiorcy niezależnym laboratoriom zostaną zlecone badania prawidłowości działania gazomierza lub jakości Paliwa gazowego rozpatrzenie reklamacji i odpowiedzi nastąpią w terminie do 14 czternastu dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności w zakresie w jakim kwota płatności nie jest sporna Bonifikaty w razie niedotrzymania przez AVRIO MEDIA standardów jakościowych obsługi Odbiorcy przysługują bonifikaty przewidziane w Taryfie w razie niedotrzymania przez AVRIO MEDIA parametrów jakościowych Paliwa gazowego Spółka zobowiązana jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1137/rozliczenia-i-platnosci/reklamacje-i-bonifikaty (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Dla Odbiorców najważniejszą zmianą są nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze Oprócz ilości zużytego Paliwa gazowego w jednostkach objętości m3 na fakturze dodatkowo przedstawione są poniższe wartości współczynnik konwersji ilość zużytego Paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii kWh Bez zmian pozostaną 1 obecnie zamontowane gazomierze 2 warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 3 numer konta bankowego do uiszczania opłat 4 numer klienta 5 zużycie paliwa gazowego w jednostkach objętości m3 Zmiany sposobu rozliczeń nie mają wpływu na wzrost cen Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany jest bowiem współczynnik konwersji uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym RCS kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1117/1138/nowa-miara-rozliczen-z-odbiorcami--kwh-/co-sie-zmienilo (2016-04-30)
  Open archived version from archive