archive-pl.com » PL » A » AVRIOMEDIA.PL

Total: 62

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Przyłączenie do sieci gazowej Zmiana mocy przyłączeniowej Odbiorca informuje na piśmie AVRIO MEDIA o zmianie przebudowie instalacji wewnętrznej Jeśli zmiana przebudowa niesie za sobą zmianę mocy zainstalowanych urządzeń AVRIO MEDIA przygotuje i prześle stosowny aneks do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego Odbiorca zobowiązany jest do ponownego przesłania protokołu z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności protokołu odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji celem przygotowania stosownego aneksu kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1113/1123/przylaczenie-do-sieci-gazowej/zmiana-mocy-przylaczeniowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Przyłączenie do sieci gazowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Opłata za przyłączenie obliczana jest na podstawie Taryfy obowiązującej chwili zawierania umowy o przyłączenie do sieci gazowej Wg obecnie obowiązującej Taryfy Paliwa gazowego wysokometanowego za przyłącze o długości do 15 m opłata wynosi 1707 00 zł netto kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1113/1124/przylaczenie-do-sieci-gazowej/oplata-za-przylaczenie-do-sieci-gazowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  kompleksową Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego Odbiorca zawiera po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej i po przedstawieniu przez Odbiorcę protokołu z próby ciśnieniowej instalacji oraz opinii kominiarskiej po nabyciu własności do obiektu który jest już przyłączony do sieci a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę po zawarciu umowy najmu dzierżawy lub użyczenia obiektu który jest już przyłączony do sieci a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe zawierana jest Umowa na czas określony Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy wynajmujący wydzierżawiający lub użyczający ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy jeśli osoby przebywające w obiekcie zamierzają odbierać Paliwo gazowe Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy kompleksowej Do zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej Odbiorca dostarcza protokół z próby ciśnieniowej instalacji oraz opinię kominiarską w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu obiektu nieruchomości zlokalizowanego ej do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego Protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego ze wskazaniem stanu gazomierza na dzień przekazania Zawarcie Umowy Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawierana jest z Odbiorcą po zakończeniu realizacji Umowy o przyłączenie do sieci gazowej po przedstawieniu wszystkich wymaganych przez AVRIO MEDIA dokumentów jak również w przypadku objęcia w użytkowanie obiektu do którego Paliwo gazowe zostało lub dopiero zostanie doprowadzone Dostawa Paliwa gazowego realizowana jest na podstawie Umowy kompleksowej której zasady zawarcia zostały opisane poniżej Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego może nastąpić w trybie korespondencyjnym w siedzibie AVRIO MEDIA W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM W trybie korespondencyjnym AVRIO MEDIA przesyła Odbiorcy listem poleconym przygotowany projekt Umowy w 2 egzemplarzach w celu jej podpisania Po zapoznaniu się z treścią Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego Ogólnych Warunków Umowy Taryfy dla Paliw gazowych IRiESD które stanowią integralną część każdej Umowy Odbiorca możne przystąpić do podpisania Umowy Otrzymaną Umowę należy podpisać i dwa egzemplarze odesłać do siedziby AVRIO MEDIA Do zawarcia Umowy niezbędne jest podpisanie Umowy przez wszystkie osoby będące stroną Umowy Po otrzymaniu podpisanych dwóch egzemplarzy Umowy jest ona podpisywana przez AVRIO MEDIA i odsyłana listem poleconym do Odbiorcy Umowa zawarta w trybie korespondencyjnym przez Odbiorcę będącym konsumentem w rozumieniu art 6 ust 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów jest Umową zawieraną na odległość W SIEDZIBIE AVRIO MEDIA W uzgodnionym terminie wszystkie osoby będące stroną Umowy zgłaszają się z wymaganymi dokumentami w biurze AVRIO MEDIA by podpisać Umowę oraz załączniki W

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1115/1125/sprzedaz-paliwa-gazowego/zawarcie-umowy-kompleksowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych na inne niż te wskazane w Umowie wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia AVRIO MEDIA Może to wiązać się ze zmianą grupy taryfowej Gdy zajdzie taka konieczność zostanie sporządzony aneks do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego Odbiorca może zgłosić zmianę na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę wskazując nr Umowy i nr Klienta Podpisany dokument można złożyć osobiście w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1115/1126/sprzedaz-paliwa-gazowego/zmiana-rodzaju-i-liczby-odbiornikow-gazowych (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy np na czas remontu budynku remontu lub rozbudowy instalacji gazowej naprawy bądź rozbudowy przyłącza gazowego następuje po złożeniu pisemnego wniosku w tej sprawie We wniosku należy wskazać nr Klienta nr Umowy oraz planowany termin i okres wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego W przypadku współwłasności obiektu w którym znajduje się punkt poboru Paliwa gazowego do wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli i użytkowników obiektu Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może także złożyć Pełnomocnik Odbiorcy W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia Wypełniony wniosek należy dostarczyć do odpowiedniego biura AVRIO MEDIA Wniosek można przekazać faksem lub listownie na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Uwaga W czasie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy opłata dystrybucyjna stała i opłata abonamentowa będą naliczane w pełnej wysokości Ze względu na brak odbioru Paliwa gazowego nie będą naliczane opłaty za Paliwo gazowe ani oraz opłaty dystrybucyjne zmienne kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1115/1127/sprzedaz-paliwa-gazowego/wstrzymanie-dostarczania-paliwa-gazowego-na-wniosek-odbiorcy (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Zmiany zawartych w Umowie danych Odbiorcy np nazwiska adresu korespondencyjnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby innych danych np adresu e mail telefonu można dokonać składając oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie W oświadczeniu należy wskazać nr Klienta i nr Umowy Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu faksu lub elektroniczną e mail Podpisany dokument można złożyć osobiście w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie może także złożyć pełnomocnik Odbiorcy W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia Gdy zmianie ulega nazwisko Odbiorca powinien dostarczyć kserokopię obu stron dowodu osobistego zawierających dane osobowe PESEL adres zameldowania oraz serię i numer dowodu osobistego Kserokopia po identyfikacji danych Odbiorcy zostanie zniszczona Gdy zajdzie taka konieczność zostanie sporządzona nowa Umowa lub aneks do dotychczasowej Umowy kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1115/1128/sprzedaz-paliwa-gazowego/zmiana-danych-odbiorcy-zawartych-w-umowie (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Rozwiązanie Umowy Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego można rozwiązać w każdym momencie za pisemnym porozumieniem stron Odbiorca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do AVRIO MEDIA W takim przypadku Umowa jest rozwiązywana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do AVRIO MEDIA Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy W ramach procedury rozwiązania Umowy może zostać wskazana nowa strona Umowy w celu zachowania ciągłości dostarczania Paliwa gazowego do obiektu Umowa z dotychczasowym Odbiorcą ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron tj z dniem zawarcia Umowy z nowym Odbiorcą jednak nie później niż w umownym okresie wypowiedzenia Jeśli nowy Odbiorca nie zawrze Umowy w okresie wypowiedzenia Umowy z dotychczasowym Odbiorcą po upływie tego okresu nastąpi wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego Dotychczasowy Odbiorca składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na dokumencie przez siebie przygotowanym Podpisany dokument można złożyć w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Nowy Odbiorca składa Wniosek o zawarcie aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego Czynności związane z zawarciem Umowy przez nowego Odbiorcę opisane są w zakładce Zawarcie nowej Umowy Do rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe do dotychczasowego Odbiorcy może zostać przyjęty przez AVRIO MEDIA stan urządzenia pomiarowego wskazany na oświadczeniu podpisanym czytelnie przez dotychczasowego i nowego Odbiorcę który powinien zawierać numer urządzenia pomiarowego stan urządzenia pomiarowego datę odczytu urządzenia pomiarowego kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1115/1129/sprzedaz-paliwa-gazowego/rozwiazanie-umowy (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń W rozliczeniach z tytułu Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zastosowanie mają ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w Taryfie gazu ziemnego wysokometanowego przewidziane dla grupy taryfowej do której został zakwalifikowany Odbiorca Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego w jednostkach energii kWh odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem współczynnika konwersji Odczyty urządzenia pomiarowego wykonywane są przez osobę upoważnioną przez AVRIO MEDIA Liczbę odczytów w skali roku kalendarzowego reguluje Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których są zakwalifikowani Należności wynikające z rozliczenia będą regulowane na podstawie faktur w terminie 14 czternastu dni od daty wystawienia faktury kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1116/1130/rozliczenia-i-platnosci/zasady-rozliczen (2016-04-30)
  Open archived version from archive •