archive-pl.com » PL » A » AUDIT-DIVISION.PL

Total: 26

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • - Biegły rewident, badanie bilansu, wycena firm Legionowo – audit-division.pl
  biegli selected 10537 Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż gospodarki a w szczególności handlowej usługowej produkcyjnej Ciężkie branże takie jak energetyka czy ciepłownictwo również nie są nam obce o czym najlepiej wiedzą klienci zadowoleni z naszych usług Niezależnie od branży zawsze wykonujemy swoją pracę z należytą starannością i równocześnie efektywnie a we wszystkich realizowanych pracach dla zapewnienia najwyższej jakości usług uczestniczy biegły rewident Jeśli jesteś świadomym inwestorem i właścicielem który od audytu i biegłego rewidenta oczekuje wartości dodanej z wykonanej pracy i konkretnych rekomendacji w kwestii rachunkowości a nie tylko zbadania wybranych dokumentów oraz otoczenia gospodarczego w którym działa podmiot wybór naszej firmy to najlepsze rozwiązanie W ramach oferowanych przez nas usług audytu przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o ustawę o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej MSSF oraz inne przepisy prawa a w szczególności badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych przeglądy oraz badania śródrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych badania oraz przeglądy pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w ramach grupy kapitałowej badania wykorzystania funduszy unijnych oraz dotacji badania informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w trybie art 34 ust 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o partiach politycznych badania sprawozdań wyborczych w trybie art 120 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Audyt wewnętrzny Audyt wewnętrzny to kolejny zakres naszej działalności w której czujemy się jak przysłowiowa ryba w wodzie Charakterystyka i specyfika działania różnych firm powoduje iż zachodzące w nich procesy przejawiają się w tworzeniu struktur wzajemnie współpracujących w ramach firmy oraz struktur podlegających ciągłym zmianom i przeobrażeniom Kontrola wewnętrzna jako istotny czynnik organizacji przedsiębiorstwa pomaga opisać i

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/audyt/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  co się za tym kryje W wielu przypadkach takie umowy nie zapewniają odpowiedniej jakości usług i zabezpieczenia dla Zarządu i Właścicieli i bardzo często nie regulują wszystkich złożonych aspektów rachunkowości Wybierz naszą kancelarię i bądź spokojny że kupujesz usługę jasno zdefiniowaną z jasno określonymi obowiązkami stron a przede wszystkim certyfikowaną przez biegłego rewidenta Co oferujemy Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych pełnej księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości przepisy prawa podatkowego oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Gwarantujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę w tym zakresie oraz doświadczonych księgowych Dlaczego my Nasze biuro jest Kancelarią biegłego rewidenta jest to jedyny obecnie i najwyższej jakości certyfikowany tytułu w zakresie kompetencji rachunkowych i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznawany w Polsce co zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług poprzez bezpośredni nadzór przez biegłego rewidenta Większość biur rachunkowych takiego komfortu nie zapewnia ponieważ nie ma już obowiązku posiadania certyfikowanego personelu Jest to szczególnie istotne w przypadku sprawozdań finansowych podmiotów nie podlegających corocznemu badaniu ponieważ rośnie ryzyko istotnych błędów zniekształcających sprawozdanie finansowe Wyeliminuj takie ryzyko wybierając nasz nadzór Oferta naszej kancelarii to bezpieczeństwo dla Zarządu oraz Dyrekcji lokalnej Pamiętaj Rzetelnie i prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe to podstawa funkcjonowania i bezpieczeństwa każdej firmy niezależnie

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych-i-podatkowych/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • - Doradztwo rachunkowe i podatkowe
  rzetelny odzwierciedlał rzeczywistość gospodarczą powinien być okresowo aktualizowany Chętnie Ciebie w tym wspomożemy oferując najlepsze i przede wszystkim wynikające z obecnej praktyki rozwiązania W ramach doradztwa rachunkowego możemy zaoferować Tobie i Twojej firmie sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej z uwzględnieniem określonych terminów ustawowych projektowanie i wdrożenie kompleksowych systemów rachunkowości raportowanie oraz kontrolę wewnętrzną związaną z funkcją finansową analizę istniejących systemów rachunkowości i raportowanie ze wskazaniem usprawnień opracowanie lub aktualizację polityki rachunkowości oraz dokumentacji z zakresu procedur inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnej z Ustawą o rachunkowości doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przeprowadzenie procedur zamknięcia ksiąg rachunkowych dla zapewnienia kompletności rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego Twojego przedsiębiorstwa Co można powiedzieć o podatkach Na pewno to że są pewne Doradzimy Ci jak sobie z nimi radzić bo przecież ciągle się zmieniają W końcu możesz skupić się na rozwoju biznesowym Twojej firmy a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo podatkowe Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r o doradztwie podatkowym wskazuje że podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są biegli rewidenci Przechodząc do obszarów w których możemy Ciebie wspomóc oferujemy m in reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi bieżącą obsługę podatkową

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/doradztwo-rachunkowe-i-podatkowe/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • - Wyceny spółek, znaków towarowych oraz projektów inwestycyjnych
  patentów wyceny wartości niematerialnych i prawnych w tym know how wyceny rezerw na świadczenia pracownicze wymaganych zgodnie z Ustawą o rachunkowości emerytalne jubileuszowe rentowe itp wykonywania testów na trwałą utratę wartości aktywów dla celów ich wyceny bilansowych w sprawozdaniach finansowych w tym test utraty wartości firmy Kiedy będziesz potrzebować naszych usług z zakresu wyceny Poniżej przedstawiamy kilka przypadków wniesienie wkładów niepieniężnych aportów tytułem objęcia udziałów lub akcji wniesienie zorganizowanej części

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/wyceny-spolek-znakow-towarowych-oraz-projektow-inwestycyjnych/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • - Inne usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów
  w szczególności usługami wynikającymi z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych opiniowanie ceny udziału w spółce z o o wyceny akcji w spółce akcyjnej badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o o badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza lub ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/inne-uslugi/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • - Doradztwo biznesowe
  kondycji finansowej przedsiębiorstwa a także identyfikacji ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstwa Zakres prac wykonywanych podczas due diligence jest dostosowany każdorazowo do specyficznych warunków w jakich działa klient z uwzględnieniem specyfiki biznesu Z reguły procedurami objęte są zagadnienia finansowe oraz podatkowe W zakres procedur wchodzi m in weryfikacja poprawności wyceny aktywów i pasywów ustalenia wyniku finansowego oraz analiza procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Oferujemy także doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/doradztwo-biznesowe/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • - Pozostałe usługi zarządzania oraz administracji biurem
  Ci zaoferować w tym obszarze Pakiet usług które faktycznie dadzą Ci wsparcie merytoryczne i zaoszczędzą czas dzięki czemu będziesz mógł spokojnie zająć się planowaniem swojego biznesu Oto lista poprowadzenie procesu rejestracji spółek kapitałowych i osobowych poprowadzenie procesu rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce bieżące doradztwo w procesie zakładania firmy sprzedaż gotowych spółek w pełni zarejestrowanych i z założonym rachunkiem bankowym najem powierzchni biurowej na tzw ciche siedziby administracja i wspomaganie

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/pozostale-uslugi-zarzadzania-oraz-administracji-biurem/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • - Fundusze europejskie
  wspierać rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska w najbliższych latach zainwestuje swoją pulę funduszy w infrastrukturę transportową drogową i kolejową ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców Ważnym sektorem będą też inwestycje w ochronę środowiska i energetykę a także projekty z dziedziny kultury edukacji zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Przewidziane są także tzw instrumenty zwrotne czyli pożyczki i kredyty Z funduszy europejskich mogą korzystać zarówno

  Original URL path: http://www.audit-division.pl/nasze-uslugi/fundusze-europejskie/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive •