archive-pl.com » PL » A » ATC-PRO.PL

Total: 74

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  po 9 sekundach uczciwie zas uguje na to miano Dzi ki pami ci roboczej do 1152 MB kasetom o pojemno ci do 2600 arkuszy papieru o gramaturze do 220 g m sprosta wszelkim wyzwaniom Wygodny w u yciu panel LCD funkcja bezpo redniego drukowania USB oraz szereg ustawie bezpiecze stwa to dodatkowe jej atuty Do 45 stron na minut dla A4 z rozdzielczo ci do 1 200 dpi W standarcie

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/lp3245.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  rozwi zania dla dokumentów w Twoim biurze UTAX CLP 3550 Ta wysokowydajna drukarka kolorowa to nie tylko nowy elegancki wygl d ale przede wszystkim wysoka wydajno a do 50 wydruków A4 na minut w kolorze lub 55 wydruków A4 w technice czarno bia ej oraz najwy sza optyczna jako obrazu Ur dzenie kompatybilne z systemami Aqrate Equitrac Papercut Wydrukowanie takich prac jak prezentacje biuletyny czy raporty nawet w du ych

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/clp3550.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  urz dze Odkryj jak wszystkie mo liwo ci których wymagasz mog zmie ci si w tak ma ym urz dzeniu Ricoh Aficio MP C2030 2530 Pr dko kopiowania MP C2030 C B pe ny kolor 20 kopii na minut MP C2530 C B pe ny kolor 25 kopii na minut Powi kszenie 25 400 w 1 krokach Pami Standardowo 512 MB Pojemno wej ciowa papieru Standardowo 2 x 250 arkuszowe

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/mpc2030.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  C2051 MP C2551 dostarczaj wysokiej jako ci wydruki i maj ma y wp yw na rodowisko Firma Rex Rotary oferuje profesjonalne urz dzenia kolorowe o du ych mo liwo ciach i zaawansowanych technologiach obiegu dokumentów zajmuj ce niewiele miejsca Mo esz teraz przyczyni si do zmniejszenia emisji dwutlenku w gla posiadaj c wysoce wydajne urz dzenie drukuj ce w formacie A3 oszcz dzaj c jednocze nie czas i pieni dze

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/mpc20501.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  y wybór widgetów do pobrania ze strony www umo liwia personalizacj pracy ka dego mobilnego u ytkownika Urz dzenia te przestrzegaj najwy sze normy rodowiskowe a w swojej klasie maj najni sze zu ycie energii Drukowanie kopiowanie 30 35 kolorowych stron na minut Optymalizacja zarz dzania kosztami limity wydruków Wydruk z USB SD opcjonalny nie jest wymagany komputer Szeroki zakres obs ugiwanych mediów wydruk na papierze o grubo ci do

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/mpc3001.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  stron na minut i krótki czas nagrzewania urz dzenia to cechy które w znacznym stopniu poprawiaj obieg Twoich dokumentów Dzi ki opcjonalnemu podajnikowi kopert oraz mo liwo ci drukowania z pami ci USB i kart SD znacz co wzrasta wydajno pracy Najlepsze parametry ekologiczne o najni szym w klasie zu yciu energii zmniejszaj wp yw na rodowisko naturalne Zaawansowane funkcje zabezpiecze zapewniaj e te niezawodne wielofunkcyjne drukarki s zaufanym partnerem

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/mpc4501.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  mono i w kolorze jest to mo liwe Ale to zdecydowanie nie wszystko Oferuje tak e wiele przydatnych funkcji które upraszczaj ycie biurowe bardzo atwa i przyjazna dla u ytkownika intuicyjna ob uga automatyczny podajnik orygina ów duplex do oszcz dzania papieru dokumentów dwustronnych A dla tych którzy chc jeszcze wi cej system mo e by atwo rozbudowany o wi cej opcji zgodnie z wymaganiami u ytkownika Informace ogólne Kolor

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/cdc5526l.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ATC-PRO TECHNIKA BIUROWA
  pr dko ci 45 50stron A4 na minut dostarcza wysokiej jako ci wydruki Techniczne innowacje sprawiaj e system oferuje wysok jako wydajno niezawodno oraz bezpiecze stwo Istnieje mo liwo druku na papierze o gramaturze do 300 g m2 na rozmiarze max do formatu A3 wydruku banerów o d ugo ci 1219 mm Du y kolorowy panel dotykowy 1000 kodów u ytkownika mo liwo autoryzacji kartami zbli eniowymi funkcja bezpo redniego

  Original URL path: http://www.atc-pro.pl/cdc%201945.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive