archive-pl.com » PL » A » ANGELUS.PL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Osobiste poświęcenie się Sercu Pana Jezusa
  codzienne Litanie Koronki Modlitwy różne Osobiste poświęcenie się Sercu Pana Jezusa O Jezu Boże mój Królu mój i najlepszy mój Panie Chcę oddać hołd na jaki tylko zdobyć się mogę Twemu Najświętszemu a nas tak gorąco miłującemu Sercu Poświęcam temuż Boskiemu Sercu wszystko co mam i czym jestem ciało moje duszę moją pamięć moją wolę i wolność moją wszystkie uczucia moje cierpienia moje i boleści wszystkie oraz wszystkie moje dobre uczynki i teraźniejsze i przyszłe zasługi Ofiaruje Twemu Najświętszemu Sercu całego siebie by wynagrodzić Majestatowi Twemu który złość ludzka znieważa pragnę często łączyć się z Twoim Sercem w Sakramencie Miłości by wynagradzać za bluźnierstwa i świętokradztwa popełniane przez bezbożnych ludzi Będę w codziennym swoim postępowaniu naśladował cnoty Serca Twojego by życiem stwierdzić żeś Ty moim Panem i Królem i Ojcem Ty który znasz tajniki naszych serc i słabość naszej woli udziel mi łaski abym wytrwał w dobrem i codziennym swoim życiem dawał dowód mego poświęcenia się Tobie Najświętsze Serce Jezusa przyjdź królestwo Twoje Amen Panie Jezu Chryste Zbawicielu mój najdroższy oddaję Twemu Sercu samego siebie moje serce rozum wolę i wszystko co posiadam Niech Ono będzie dla mnie źródłem wszelkiej pociechy Z Twojego przebitego Serca pragnę czerpać siłę do wypełnienia

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/najswietsze-serce-pana-jezusa/112-osobiste-poswiecenie-sie-sercu-pana-jezusa (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa - Małgorzata Maria Alacoque
  post Rady ewangeliczne powołanie Pisma monastyczne Sakrament pokuty Walka duchowa Modlitewnik Modlitwy codzienne Litanie Koronki Modlitwy różne Osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa Małgorzata Maria Alacoque Ja N N oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie moje uczynki troski i cierpienia Chcę odtąd używać całego mego jestestwa jedynie aby czcić miłować i uwielbiać to Serce Mam niezłomną wolę należeć do Niego całkowicie i czynić wszystko z miłości ku Niemu wyrzekając się z całego serca wszystkiego co może Mu się nie podobać Obieram Ciebie o Najświętsze Serce za jedyny Przedmiot mojej miłości za Opiekuna mego życia za Rękojmię mojego zbawienia za lekarstwo na moją słabość i niestałość za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę śmierci O Serce pełne dobroci bądź moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie O Serce pełne miłości w Tobie pokładam moją ufność ponieważ obawiam się mojej słabości i skłonności do złego natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci Zniszcz we mnie wszystko co może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać Niech Twoja czysta miłość wniknie w moje serce tak głęboko abym nigdy nie mogła zapomnieć o Tobie

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/najswietsze-serce-pana-jezusa/49-osobiste-poswiecenie-sie-najswietszemu-sercu-naszego-pana-jezusa-chrystusa-malgorzata-maria-alacoque (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Droga Krzyżowa - Jan Paweł II
  Chrześcijan otaczających Świętego Piotra Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Stacja VI Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył Tradycja też doniosła nam o Weronice Może jest ona jakimś dopowiedzeniem sprawy Cyrenejczyka Tak jak dyktowało jej serce ona otarła Jego twarz I jak dalej podaje nam tradycja na płótnie którym tę Twarz Otarła odbiło się Oblicze Chrystusowe Jednakże sens tego szczegółu można odczytać inaczej kiedy nawiążemy go do słów Chrystusa o Sądzie Ostatecznym Wiele zapewne jest takich którzy wtedy zapytają Panie kiedyśmy Ci to uczynili A Jezus odpowie Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych Mnieście uczynili Odbija bowiem Zbawiciel Swe podobieństwo na każdym uczynku miłości tak jak na chuście Weroniki Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Stacja VII Jezus upada po raz drugi Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył Jam jest robak a nie człowiek pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu słowa psalmisty proroka znajdują swe pełne urzeczywistnienie na tych ciasnych stromych uliczkach Jerozolimy w ciągu ostatnich godzin które dzielą to miasto od rozpoczęcia Paschy A wiadomo że takie godziny przed świętem bywają gorączkowe I uliczki są zatłoczone W tej treści spełniają się słowa Psalmisty chociaż nikt o tym nie myśli Ci którzy okazują wzgardę z pewnością nie zdają sobie sprawy że ten Jezus z Nazaretu który po raz drugi upada pod krzyżem stał się dla nich pośmiewiskiem A On tego wszystkiego chce Chce spełnienia proroctwa więc upada z wysiłku Upada ze Swej woli bo jakże spełnią się Pisma Jam jest robak a nie człowiek Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Stacja VIII Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim Niewiasty Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył Oto wezwanie do żalu do prawdziwego żalu Jezus mówi do córek Jerozolimskich które płaczą na Jego widok Nie płaczcie nade mną ale nad sobą i nad synami waszymi Nie można się ślizgać po powierzchni zła trzeba sięgać do jego korzenia do przyczyn do całej wewnętrznej prawdy sumienia Właśnie to chce powiedzieć Jezus dźwigający krzyż który zawsze wie co jest w sercu każdego człowieka I dlatego On pozostaje zawsze najbliższym świadkiem naszych czynów i sądów o tych czynach które wydajemy na siebie we własnym sumieniu On nawet daje nam poznać że trzeba aby te sądy były spokojne trzeźwe obiektywne mówi Nie płaczcie a równocześnie związane z całą wymową prawdy przestrzega nas że to On który dźwiga krzyż O życie w prawdzie o chodzenie w prawdzie błagam Cię Panie Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Stacja IX Jezus upada po raz trzeci Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył Każda stacja tej drogi jest jakimś milowym kamieniem miłości tego posłuszeństwa i

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/meka-panska/654-droga-krzyzowa-jan-pawel-ii (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Rozmyślanie męki Chrystusa pobudza do szczerej skruchy serca - Leonard z Porto Maurizio
  wziął sobie to do serca Oto główne nasze zło i nie ma nikogo kto by się nad nim zastanowił a staranne jego rozważenie jest konieczne Z niego bowiem rodzi się wiele niegodziwości w działaniu Przede wszystkim zachodzi brak znajomości rzeczy ostatecznych Następnie zapomina się o dobrodziejstwach Bożych czyli o tym wszystkim co nam wysłużył Syn Boży przez bolesną mękę swoją niedbale spełnia się obowiązki i zadania właściwe każdemu stanowi nie unika się niebezpieczeństw które zewsząd zagrażają naszemu życiu Ponieważ więc świat przepełniony jest niegodziwością dlatego słusznie żali się Jeremiasz słowami Spustoszony jest cały kraj Czy istnieje jakieś lekarstwo na to zło Otóż pragnę wszystkim prałatom proboszczom kapłanom i innym sługom Bożym którym padam do nóg wskazać takie lekarstwo bardzo pożądane które przynajmniej w większości przypadków jest dostępne mianowicie pobożne nabożeństwo zwane Drogą Krzyżową Jeśli ci duszpasterze gorliwie i z zaangażowaniem wprowadzą to nabożeństwo w poszczególnych parafiach i kościołach stanie się ono potężną ochroną przeciw szerzącym się wadom a wszystkim którzy będą pobożnie rozważać boleści i miłość Jezusa Chrystusa wyjedna wzniosłe cnoty Wytrwałe rozważanie bolesnej męki Syna Bożego prowadzi do wielu zbawiennych oświeceń wewnętrznych budzi szczerą skruchę serca i daje niezwyciężoną siłę ducha Codzienna praktyka przekonuje mnie że dzięki tej formie

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/meka-panska/646-rozmyslanie-meki-chrystusa-pobudza-do-szczerej-skruchy-serca-leonard-z-porto-maurizio (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Sens śmierci na krzyżu. Zbawienie całego świata - Winfried Henze
  los Niezależnie od tego czy będziemy się dalej rozwijać czy też doprowadzimy do zniszczenia ludzkości zawsze dotyka to nas wszystkich To co robi jeden z nas dotyczy wszystkich Nikt nie może oddzielić się od tej wspólnoty Również Biblia mówi o wspólnocie w zbawieniu i w grzechu Grzech począwszy od Adama zatruł całą ludzkość Nikt nie może uniknąć jego konsekwencji nikt nie może go odwołać A jednak ktoś może to zrobić Ten który jest Bożym Synem To On dokonuje za nas zadośćuczynienia na krzyżu Przez Jego czyn ludzkość zostaje zbawiona Inną biblijną ideą jest idea reprezentacji Jezus cierpiał za nas Oddał swoje życie jako okup za wielu Mk 10 45 Święty Paweł doprowadza tę ideę do ostateczności Jezus który nie miał żadnej winy Bóg On to dla nas grzechem uczynił Tego który nie znał grzechu abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą 2 Kor 5 21 Podobna jest idea baranka ofiarnego o której Święty Paweł mówi w Pierwszym Liście do Koryntian 5 7 sam Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy mówił o krwi Nowego Przymierza Ofiara Dawniej ludzie składali w ofierze zwierzęta oddając w ten sposób cześć Bogu Jezus oddaje swoje życie za nas wszystkich Na krzyżu dokonuje się ofiara dzięki której ludzkość na nowo staje się zjednoczona z Bogiem W chwili śmierci Jezus zawołał Dokonało się J 19 30 Było to wołanie zwycięzcy grzech niesprawiedliwość świata szatan i wszelkie przeciwne Bogu siły zostały pokonane Mówi o tym przede wszystkim Święty Jan Ewangelista W krzyżu Jan widzi zarazem zmartwychwstanie Dla niego jest on znakiem nowej wolności dla całego człowieka Czy potrafisz sobie wyobrazić droga Krystyno co dla nas znaczą te myśli zaczerpnięte z Pisma Świętego Świat nadal pełen jest niesprawiedliwości nędzy i bólu Wielu ludzi pyta dlaczego Syn Boży nie usuwa ze świata cierpienia Tymczasem On czyni coś więcej bierze je na

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/meka-panska/483-sens-smierci-na-krzyzu-zbawienie-calego-swiata-winfried-henze (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Śmierć Jezusa na krzyżu. Czy Jezus umarł jako „kozioł ofiarny”? - Winfried Henze
  znakiem cierpienia trudnego losu Stawiamy też sobie pytanie dlaczego Bóg odkupił nas właśnie w taki sposób dlaczego wydał swojego Syna na tak okrutną śmierć Czy Jezus musiał umrzeć jako kozioł ofiarny Czy to Ojciec kierowany gniewem i nieprzejednanym pragnieniem sprawiedliwości żądał okrutnej ofiary z człowieka ofiary ze swego Syna Takie wyobrażenie stawia wydarzenie krzyża w ponurym świetle i sprawia że przesłanie o Bożej miłości staje się niewiarygodne Wyobrażenie to jest dość powszechne ale całkiem fałszywe Zapytajmy zatem jeszcze raz dlaczego Jezus odkupił nas właśnie przez swoją śmierć Droga Krystyno pytanie to dotyka samego sedna naszej wiary Dzisiaj chciałbym Ci dać tylko zarys odpowiedzi Chcę Ci opowiedzieć o tym jak doszło do śmierci Jezusa na krzyżu a także o tym jak On sam rozumiał swoją śmierć W odniesieniu do obydwu tych kwestii Biblia daje nam konkretne wskazówki W rzeczywistości wszystko to było niepojęte i straszne musi umrzeć człowiek który głosił miłość Nie możemy jednak zapominać że przez swoją otwartość Jezus ściągnął na siebie gniew możnych Izraela na przykład wówczas gdy zarzucał obłudę faryzeuszom Również Jego uczniowie nie rozumieli Go do końca a w chwili próby uciekli Rzymianin Piłat skazał Jezusa jako króla Izraela czyli jako przywódcę politycznego Przywódcy żydowscy i rzymscy wspólnie skazali Go na śmierć Dlatego też nie można winić Żydów za śmierć Jezusa Jeszcze ważniejsze jest to jak Jezus pojmował swoją śmierć Przeczuwał ją i ostatecznie przyjął jako wolę Ojca i jako drogę do zbawienia wszystkich ludzi Przyjął na siebie wszystko co tylko może poniżyć człowieka niesprawiedliwość zdradę tortury polityczne knowania za plecami drwiny bezsilność skazanie na śmierć rany spojrzenia gapiów poczucie opuszczenia przez Boga Uczynił to wszystko dla nas Interpretacja ta nie pojawiła się w pierwotnym Kościele Jak mówi Święty Mateusz por 26 28 sam Jezus w przeddzień swojej męki podczas wieczerzy powiedział To jest krew moja która

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/meka-panska/482-smierc-jezusa-na-krzyzu-czy-jezus-umarl-jako-koziol-ofiarny-winfried-henze (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Biczowanie - Wanda Malczewska
  z synów ludzkich najczystszy i niepokalany Baranku cierpisz za grzechy całego świata Jakie to grzechy były główną przyczyną że Ty świętością przewyższający wszystkich Aniołów dałeś się z szat obnażyć i pozwoliłeś w taki sposób skatować Najświętsze Swoje Ciało i cierniem zranić swoją głowę Panie Gdyby mnie Twoja łaska nie wspierała byłabym skonała na widok okrutnego biczowania i koronowania Na tę prośbę otrzymałam odpowiedź Każdy grzech jako bunt stworzenia przeciwko Stwórcy jest ciężką zniewagą Jego Majestatu Ale najcięższą zniewagą są grzechy popełnione przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu tj grzechy rozpusty cielesnej Wszakże wiesz o tym że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga że przez Chrzest i Komunię Świętą jest we Mnie wszczepiony i jego członki stały się Moimi i że jest Kościołem Ducha Świętego Zatem kto popełnia grzech cielesny ten znieważa bardzo ciężko wszystkie Trzy Osoby Boskie Znieważa Boga Ojca bo oddając swe ciało na rozpustę siebie jako obraz Boży rzuca w błoto Znieważa Syna Bożego bo oddając się rozpuście cielesnej zbeszczeszcza Jego członki Znieważa Ducha Świętego bo grzesząc cieleśnie gwałci Kościół Jego Czy ten grzech popełnia ktoś kto jest w stanie wolnym czy w małżeńskim w każdym razie grzeszy ciężko śmiertelnie znieważa bowiem Boga w Trójcy Świętej Jedynego i zasługuje na wieczne potępienie Aby naprawić krzywdę wyrządzoną Bogu przez grzechy rozpusty i aby grzesznikowi wyjednać przebaczenie potrzeba było abym ponosił katusze biczowania podczas którego cierpiałem moralnie stojąc obnażony wśród tłumu rozpustników urągających Mi Cierpiałem jizycznie bo jak widzisz ciało moje okryli ranami i sińcami Ty odczułaś mękę Mojego Ciała odczułaś ból Mego serca że człowiek najwspanialsze Boskie stworzenie mieszkanie Trójcy Świętej przez cudzołóstwo i wszelką nieczystość stał się gorszy od nierozumnego zwierzęcia Za grzechy rozpusty cały świat został ukarany potopem a Sodoma i Gomora ogniem siarczystym Jeżeli ludzie tych zbrodni nie porzucą będą karani krwawymi wojnami zaraźliwymi śmiertelnymi chorobami i różnymi innymi klęskami wylewem wód posuchą głodem aby roztyłych rozpustników brakiem chleba sprowadzić na drogę moralności A jeżeli i to nie powstrzyma ludzi od rozpusty powymierają całe rodziny zmarnieją całe państwa Powiedz księdzu proboszczowi aby w skromny ale ognisty sposób nie zaniedbał karcić rozpustników i rozpustnice Niech upomina rodziców aby się skromnie zachowywali wobec dzieci i czuwali nad ich postępkami w domu i poza domem i aby do domów nie wprowadzali gorszycieli Niech się potworzą stowarzyszenia niewiast i mężczyzn różnych stanów ale jednego ducha pod opieką Mojej Matki Niepokalanie Poczętej w celu tępienia rozpusty a krzewienia cnoty czystości i bronienia jej Kto Boga i Ojczyznę kocha zaklinam go na Moje okrutne biczowanie i cierniem koronowanie niech się stanie członkiem tego stowarzyszenia niech sam strzeże cnoty czystości a tępi rozpustę i drugich do tego zachęca I tak uleczy Moje nad wyraz bolesne rózgi Gdy Pan Jezus to mówił zrobiło się dość cicho na placu bo żydowska starszyzna zajęta była rozprawą u Piłata na co gawiedź zwróciła uwagę i jakby na chwilę zapomniała o na wpół tylko jeszcze żywym Panu Jezusie wywierając na niego nacisk aby podpisał wyrok śmierci wydany na Pana Jezusa przez arcykapłanów żydowskich bali się bowiem

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/meka-panska/457-biczowanie-wanda-malczewska (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Krwawiące Rany Pana - Celina Borzęcka CR
  widoku spełnienia Jego woli Inne to było zrozumienie niż przed chwilą gdym cierpiała z doznanych zawodów po wyjściu sióstr z naszego zgromadzenia Ogrom chwały Bożej cierpi nad małościami pochodzącymi ze świata który sobie tworzymy około siebie a w gruncie tylko dla siebie Bóg ogarnia dobrocią swoją wypadki życia naszego czyny dobre a także słabości ludzkie Widzi skutki bo je przewidział od początku ale zakrywa je stworzeniom swoim i jednego tylko żąda od nich datku tj miłosnego oddania się Jemu na wszystko Daje na to każdemu odpowiednią łaskę grunt tej łaski jest ślepa wiara że dobrze czyni Pan Bóg Słabszym zaś udziela większej pewności skutków w ich pracach bo oni gonią za pomyślnością w działaniu Tym zaś co je na pozór zakrywa powiększa łaskę wytrwania i te z trudem poniesionym w pozornym ujęciu wszystkiego oni miłośnie dochować powinni bo to Kalwaria prowadząca do ścisłego połączenia z Jezusem Tamże s 89 90 Nie daj mi patrzeć Jezu na TWE RAMIONA WYCIĄGNIĘTE na KREW sączącą się z Twych RAN PRZENAJŚWIĘTSZYCH bez zrozumienia że wołasz i garniesz do siebie grzesznika Nie daj mi całować TWE NOGI ZAKRWAWIONE bez żalu i nadziei miłosiernego przebaczenia Twego A gdy ujrzę SERCE TWE niech się w nim zatopię jak w miejscu miłosnego wypoczynku Tam czerpać mam skarby życia a tajemnica przemienienia mego i połączenia z Tobą niech mnie wzmocni na dalszą walkę i niech już mówię teraz zaraz że cierpieć z TOBĄ to słodycz niewymowna a nieznana Amen Tamże s 146 Owo widzenie Magdaleny miało miejsce 5 września 1861 roku w Boussu Matka Fundatorka tak je opisuje na żądanie O Semenenki Na początku Mszy św prosiłam o skupienie aby ta Msza św z korzyścią moją była i napiętnowała w duszy mojej to co Sam Pan Jezus chce I jakby mnie już nie było bo wołałam słodko i spokojnie

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/meka-panska/438-krwawiace-rany-pana-celina-borzecka-cr (2016-04-27)
  Open archived version from archive •