archive-pl.com » PL » A » ANGELUS.PL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wzór posłuszeństwa woli Bożej - Benedykt XVI
  ewangeliczne powołanie Pisma monastyczne Sakrament pokuty Walka duchowa Modlitewnik Modlitwy codzienne Litanie Koronki Modlitwy różne Wzór posłuszeństwa woli Bożej Benedykt XVI W Maryi Dziewicy milczenia i słuchania św Piotr z Morrone znalazł doskonały wzór posłuszeństwa woli Bożej w życiu prostym i skromnym nastawionym na poszukiwanie tego co jest prawdziwie istotne zdolnym do dziękowania zawsze Panu widząc w każdej rzeczy dar Jego dobroci Również my którzy żyjemy w epoce większych wygód

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/69-wzor-posluszenstwa-woli-bozej-benedykt-xvi (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Matka Miłosierdzia - Bonawentura
  św Franciszek przebywając w kościele Najświętszej Maryi Matki Boga nieustannie wzdychał i usilnie prosił Tę która poczęła Słowo pełne łaski i prawdy aby raczyła wziąć go w swoją opiekę I Matka Miłosierdzia dzięki swoim zasługom wyjednała że on sam począł i zrodził ducha prawdy ewangelicznej Gdy jednego dnia pobożnie uczestniczył we Mszy ku czci Apostołów słyszał słowa Ewangelii jakie Chrystus skierował do swoich uczniów rozsyłając ich aby głosili słowo Boże

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/21-matka-milosierdzia-bonawentura (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Żywot Matki Najświętszej po zmartwychwstaniu - o. Prokop OFMCap
  ofiarę gdy idzie o spełnienie obowiązków naszego stanu lub powołania Uczył nas jak we wszystkim tak i tym umartwiania się gdy tego potrzeba zachodzi w rzeczach najzupełniej dozwolonych Lecz po zmartwychwstaniu gdy Jego człowieczeństwo Jego natura ludzka została uwielbioną a więc żadne do niej umartwienia już prawa i przystępu mieć nic mogły dlaczego miał swojemu Sercu synowskiemu odmawiać pociechy jak najczęstszego przebywania z Matką dopóki tu z Nią razem był jeszcze na ziemi Ta pociecha jak wszelkie inne święte i godziwe należała się Jemu jako Synowi i tej się pozbawić nie mógł Częstego przebywania Jezusa z Maryja wymagała niejako Jego natura ludzka nie tylko jako Syna lecz i jako człowieka a Człowieka Boga tj człowieka najświętszego najrozumniejszego najświatlejszego najbystrzejszego jaki był i kiedykolwiek będzie Bo przecież bardzo trafnie przysłowie łacińskie mówi Similis simili gaudet to znaczy że każdemu najmilej jest przebywać z osobami co do usposobienia wykształcenia bystrości umysłu prawości charakteru jemu najbardziej podobnymi Zaś z ludzi jak nigdy tak i wtedy nie było i być nie mogło nikogo podobnego Jezusowi jak Jego Matka Przenajświętsza Z tego powodu z Nią najmilej Mu było przystawać i tego z pobudek wyżej wymienionych nie mógł sobie odmawiać Jako Zbawiciel jako założyciel Kościoła Świętego także miał powody przez czas swojego pobytu na ziemi od zmartwychwstania do wniebowstąpienia jak najczęściej z Maryją przebywać i z Nią jak najdłużej rozmawiać Przez ten właśnie czas Zbawiciel pozostawił apostołom najważniejsze najpotrzebniejsze polecenia dotyczące ustanowienia rozszerzenia i rządzenia Kościołem Z tych nauk wiernie przez uczniów Chrystusowych przechowywanych czerpał i czerpie ciągle Kościół to co nazywamy jego tradycją jego ustnym podaniem I powiernikami tych wielkich skarbów uczynił Pan Jezus apostołów póki żyć mieli a po ich śmierci ich prawych z kolei następców Lecz wiemy że po wniebowstąpieniu Pańskim apostołowie jak tylko Kościół zaczął się szerzyć dla rozwiązania najważniejszych i najtrudniejszych wątpliwości dotyczących jego zarządu uciekali się do Matki Przenajświętszej dopóki była na ziemi Święty Ambroży powiada że uważali Ją jakby za żywy wykład Ewangelii Nie wątpili że nikt z ludzi lepiej od Niej nie mógł być przejętym duchem nauki Zbawiciela nikt ściślej wtajemniczonym w najgłębsze jej tajemnice nikt lepiej i trafniej jak Ona nie był w stanie stosować zasad nauki tak do życia każdego chrześcijanina jak i do położenia całego Kościoła w świecie Wiedząc tedy Pan Jezus że Maryja po Jego odejściu do nieba będzie jakby w Jego zastępstwie mistrzynią Apostołów samych i z tego powodu z Nią najwięcej przebywał i najdłużej rozmawiał Wtedy to bowiem udzielał Jej potrzebnych do godnego spełnienia tego postanowienia Jej to najwięcej udzielał wskazówek nauk i do najgłębszych tajemnic objawionej wiary przypuścił Trzeba pamiętać że jeszcze wtedy apostołowie nie byli zdolnymi dobrze pojmować wyższych zadań religijnych dopiero po zesłaniu na nich Ducha Świętego co nastąpiło później stali się oni na zawsze głównymi filarami dla całego Kościoła Wszak wiadomo że przed tą chwilą pewnego razu Pan Jezus tak do nich powiedział Jeszcze mam wiele wam mówić ale teraz znieść nie możecie lecz gdy przyjdzie Duch prawdy nauczy was Maryja już wtedy jak zawsze była pełnią Ducha

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/545-zywot-matki-najswietszej-po-zmartwychwstaniu-o-prokop-ofmcap (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • "Bądź pozdrowiona" czy "Raduj się!"? - bp Kazimierz Romaniuk
  być Matką Syna Bożego to nie tylko zaszczyt ale także powód do nie byle jakiej radości I na dobrą sprawę wszystko co nastąpi w wypowiedzi anioła po owym chaire ma charakter uzasadnienia dlaczego Maria powinna się radować Jest pełna łaski Pan jest z Nią Czyż to nie dostateczne powody do radości Taka rekonstrukcja psychologiczno historyczna spotkania anioła z Marią zdaje się być i najbardziej logiczna i naturalna Tak jest po dzień dzisiejszy Kiedy przynosi się komuś niezwykłą wiadomość zaczyna się rozmowę od zachęty do radości ciesz się raduj się Zainteresowany adresat takiej zachęty zwykł na nią reagować zaciekawieniem a niekiedy stanem pewnego zaintrygowania I wtedy dowiaduje się co ma być powodem jego radości dlaczego powinien się cieszyć Wymowę szczególną na korzyść tłumaczenia czasownika chaire przez polskie raduj się posiada zestawienie Łukaszowego opisu Zwiastowania z dwoma cytowanymi już zresztą tekstami mesjańskimi ze Starego Testamentu Chodzi o Za 9 9 10 i So 3 14 17 W pierwszym jest mowa o Córze Syjonu i o Córze Jeruzalem w drugim tylko o Córze Jeruzalem Córa Syjonu i Córa Jerozolimy to oczywiście synonimy a zarazem metaforyczne określenia Niewiasty z której miał się narodzić Król sprawiedliwy i zwycięski pokorny niszczący rydwany Efraima i konie w Jeruzalem Mocarz który zbawia Król Izraela Egzegeza nowotestamentalna od czasów najdawniejszych Córę Syjonu ewentualnie Córę Jeruzalem uważała zawsze za typ Marii zaś mający się zeń narodzić Król Mocarz to oczywiście oczekiwany od dawna Mesjasz Obydwa wspomniane tu proroctwa to jakby starotestamentalne opisy zwiastowania narodzin Syna Bożego Już wspominaliśmy o podobieństwach jakie istnieją między nimi a Łukaszową relacją o zwiastowaniu narodzin Syna Bożego Otóż początki tych obydwu tekstów zawierają termin hebrajski który w przekładach greckich Biblii np Septuginta jest tłumaczony przy użyciu czasownika chaire ale ten z kolei nawet w tłumaczeniach łacińskich np Wulgata jest oddawany nie za pomocą ave witaj Bądź pozdrowiony lecz lauda wysławiaj iubila wychwalaj laetare raduj się exulta ciesz się Niektórzy zwracają uwagę na jeszcze kilka tekstów starotestamentalnych Cytuje się najczęściej Jl 2 21 23 Iz 12 51 Pnp 4 21 Są to wypowiedzi już mniej wyraźne ale zdają się nawiązywać do tych samych tradycji prorocko mesjańskich uwzględniających nie tylko przyszłe pojawienie się samego Mesjasza lecz także Jego Matki Dobra teologia biblijna przywiązuje dużą wagę do typologii Znaczenia treści teologiczne typów stanowią bardzo cenną wskazówkę przy poszukiwaniu właściwego rozumienia antytypów Tak więc pierwsze słowa wypowiedziane przez Boga do przyszłej Bogurodzicy stanowią zachętę do radości To bardzo ważne że takie właśnie przesłanie znajduje się u praźródeł chrześcijaństwa Do radości już wcześniej był wzywany Zachariasz ojciec Jana Chrzciciela Łk 1 14 właśnie z powodu narodzin syna ale przecież wiadomo że główną racją bytu Chrzciciela było przygotowanie dróg Zbawicielowi i to właśnie On Zbawiciel jest ostateczną przyczyną naszej radości Mamy też podstawy by sądzić że Maria uległa zachęcie do radości Tak bowiem nie bez wzruszenia mówi podczas spotkania z Elżbietą Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim Łk 1 46n Po raz drugi być może ten sam Anioł zachęca do radości ale już po

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/5-badz-pozdrowiona-czy-raduj-sie-bp-kazimierz-romaniuk (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Błogosławionaś Ty między niewiastami - bp Kazimierz Romaniuk
  wszystkich żyjących Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to co było uważane za niemocne i słabe by pokazać wierność swojej obietnicy Annę matkę Samuela Deborę Rut Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet Maryja zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia pkt 489 Z konieczności niejako porównywała się z nimi nie wyłączając z tych zestawień Matki Syna Człowieczego Otóż ta ostatnia na tle wszystkich pozostałych okazała się szczególnie błogosławiona między niewiastami 2 Czym było błogosławieństwo Boże Żeby uchwycić jak należy treść religijną okrzyku Błogosławiona jesteś między niewiastami należy przypomnieć choć pokrótce czym było błogosławieństwo Boże dla ludzi Starego Prawa Błogosławieństwo w ogóle jest darem który dotyczy samego życia i jego tajemnicy jest to dar wyrażony słowem i jego tajemnicą Błogosławieństwo jest w takim samym stopniu słowem co i darem o tyle sławieniem co i dobrem por gr Eu logia łac Benedictio gdyż dobro które ono przynosi to nie jakiś konkretny przedmiot lub dar określony bo to czego błogosławieństwo udziela nie znajduje się w sferze posiadania lecz w sferze bycia i jest wyrazem nie działania człowieka ale stwórczej mocy Boga Błogosławieństwo oznacza więc dar stwórczy i ożywiający albo na tym etapie kiedy on jeszcze nie zaistniał i wtedy chodzi o modlitwę błagalną albo w stadium jego posiadania już i wdzięczności Ale podczas gdy modlitwa błagalna związana z błogosławieństwem już z góry opiewa hojność Bożą to dziękczynienie zakłada oglądanie tego daru w momencie jego objawienia Słownik teologii biblijnej 79 O pierwszym błogosławieństwie Bożym mówi Pismo św W związku ze stworzeniem pierwszej pary ludzkiej Rdz 1 28 Mimo upadku naszych prarodziców łaska błogosławieństwa nie została im cofnięta Bardzo szczególne błogosławieństwo otrzymał patriarcha Abraham Bóg nie tylko obiecuje patriarsze liczne potomstwo Rdz 15 5 ziemię żyzną na wieczne posiadanie 13 14 17 ale także zobowiązuje się bronić go przed wszelkimi wrogami 27 29 49 8n itp Błogosławieństwo Boże z zasady towarzyszyło zawieraniu kolejnych przymierzy por Wj 23 25 Joz 24 19 Pwt 28 1 14 W świetle tego rodzaju tekstów rozumie się dlaczego Jakub tak uparcie walczył z aniołem o błogosławieństwo wołając przy tym Nie puszczę cię dopóki mi nie pobłogosławisz Rdz 32 27 To właśnie wśród błogosławieństw starotestamentalnych doszukiwano się od dawna wzorców dla formuły którą Elżbieta pobłogosławiła Matkę Bożą I tak np w Pwt 28 3 czytamy Będziesz błogosławiony w mieście błogosławiony na polu Błogosławiony będzie owoc twego łona plon twe roli przychówek twych zwierząt Podobnie w Sdz 5 24 Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast wśród niewiast żyjących w namiotach niech będzie błogosławiona Najczęściej cytuje się tekst z ks Judyty gdzie znajdują się takie oto słowa Błogosławiona jesteś córko przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg Stwórca nieba i ziemi który cię prowadził abyś odcięła głowę naszych nieprzyjaciół Jdt 13 18 Słowa błogosławić używa Elżbieta aż trzykrotnie podczas swojego spotkania z Marią

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/6-blogoslawionas-ty-miedzy-niewiastami-bp-kazimierz-romaniuk (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Pan z Tobą - bp Kazimierz Romaniuk
  Dziewica pocznie i porodzi Syna któremu nadadzą imiE Emmanuel Iz 7 14 Cytuje ten tekst Ewangelista Mateusz gdy przedstawia wydarzenia poprzedzające narodziny Mesjasza Cytat tekstu Izajasza jest wprowadzony za pomocą formuły Stało się to wszystko aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka Mt 1 22 Do samego cytatu dorzuca Mateusz wyjaśnienie sensu imienia Mesjasza tj To znaczy Bóg z nami 1 23 Jeszcze raz wypada zajrzeć do Izajasza żeby zobaczyć co spowoduje owa obecność Boga z nami w osobie mającego narodzić się Mesjasza W owym dniu każdy będzie hodował sztukę bydła i dwie owce a dzięki obfitemu udojowi mleka będzie jadał śmietanę Zaiste śmietanę i miód jeść będzie każdy pozostały w kraju Iz 7 21 22 b Pan z Tobą w Nowym Testamencie Czego więc mógł się spodziewać ten kogo zapewniano że Pan był z nim Przede wszystkim pełni doczesnego szczęścia w postaci obfitości dóbr materialnych dobrego samopoczucia i całkowitego bezpieczeństwa Po wielu latach Św Paweł będzie zadawał retoryczne pytanie Jeżeli Bóg z nami któż przeciwko nam Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym których Bóg wybrał Jestem pewien że ani śmierć ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga Rz 8 31 4 Oto do jakiego stopnia Bóg jest z nami Tego też chyba zaczęła się spodziewać Maria gdy usłyszała że Pan jest z Nią Być może lepiej już wtedy nieco lepiej zrozumiała na czym polegało obdarzenie Jej łaską Pana Przypomnijmy wreszcie ostatnie słowa z ewangelii Mateusza Ukazując się uczniom po swoim zmartwychwstaniu Jezus polecił im iść na cały świat nauczać wszystkie narody i udzielać im chrztu w imię trzech osób Trójcy Świętej I zostawił im takie zapewnienie A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata Mt 28 20 Na koniec tego paragrafu zostawiamy spostrzeżenie chyba najistotniejsze Oto ono formuła Pan jest z tobą oznacza przede wszystkim stwierdzenie faktu bliskości Boga względem człowieka przy czym chodzi tu w pierwszym rzędzie o bliskość natury duchowej czyli o życzliwość przyjaźń i po prostu miłość Następstwa albo skutki bliskości Pana wobec kogoś pozostawania Pana z kimś są niezwykłe nie dające się wytłumaczyć w sposób naturalny Najdosadniej wskazuje na to przykład bliskości Ojca Niebieskiego względem Jezusa Chrystusa Wczesnochrześcijański katechizm tak o tym mówi Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Dlatego że Bóg był z Nim przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich którzy byli pod władzą diabła Dz 10 38 Jeszcze wcześniej Nikodem ten mąż prawy i rzetelnie szukający Boga tak odzywa się do Jezusa Nikt nie mógłby czynić takich znaków jakie Ty czynisz gdyby Bóg nie był z nim J 3 2 Wkrótce zajmiemy się tym czym w przypadku Marii zaowocowało to że Bóg był z Nią 2 Znalazłaś łaskę u Boga Etap drugi wspomnianego już wyjaśnienia istoty uprzywilejowania Marii wyznaczają również wypowiedziane przez anioła słowa Znalazłaś bowiem łaskę u Boga Łk 1 30 Oświadczenia tego nie ma jak wiadomo w tekście Pozdrowienia anielskiego jako modlitwy Dlaczego Może dlatego że treściowo słowa te nie wychodzą poza formułę Jesteś łaski

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/8-pan-z-toba-bp-kazimierz-romaniuk (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Śmierć męczenników zapłacona śmiercią Chrystusa - Augustyn z Hippony
  którego została poniesiona Ale zapłatą wszystkich tamtych śmierci jest śmierć Chrystusa Jakże wiele śmierci nabył swoją śmiercią Ten który gdyby nie umarł ziarno pszeniczne nie doznałoby pomnożenia Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane w obliczu zbliżającej się męki to jest naszego odkupienia Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze zostanie tylko samo ale jeżeli obumrze przynosi owoc obfity Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas kiedy włócznia prześladowcy otwarła Jego bok spłynęło stamtąd wyrównanie za cały świat Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy Wiara męczenników została udowodniona świadectwem jest krew Oddali to czym ich obdarowano i w ten sposób wypełnili słowa świętego Jana On oddał za nas swoje życie My także winniśmy oddać życie za braci Mówi Pismo Gdy z możnym do stołu zasiądziesz pilnie zważaj co masz przed sobą bo i ty masz tyle przygotować Jakże niezwykły to stół przy którym sam gospodarz staje się pokarmem Nikt siebie nie daje za pokarm czyni tak jedynie Chrystus Zrozumieli męczennicy co spożywali i pili skoro odpłacili tym samym Lecz jakże mogliby odpłacić gdyby Ten który dał pierwszy nie udzielił im z czego mogliby odpłacić Dlatego cóż jeszcze zaleca nam psalm w którym śpiewaliśmy Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych Zastanowił się człowiek jak wiele otrzymał od Boga Zobaczył ogrom łaski Wszechmocnego który go stworzył który zagubionego odszukał który odnalezionemu darował który osłabionego w walce podtrzymał chwiejącemu się nie ujął wsparcia który zwycięzcę uwieńczył i sam dał siebie w nagrodę Rozważył to wszystko człowiek i głośno zawołał Cóż oddam Panu za wszystko co mi wyświadczył Podniosę kielich zbawienia Cóż to za kielich Jest nim gorzki ale zbawienny kielich męki kielich którego chory lękałby się dotknąć gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz O tym właśnie kielichu słyszymy z ust Chrystusa Ojcze jeśli możliwe oddal ode

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/swieci-panscy-teksty-rozne/527-smierc-meczennikow-zaplacona-smiercia-chrystusa-augustyn-z-hippony (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Apostolskie życie brata kaznodziei - Wincenty Ferreriusz
  inne konieczne sprawy Co więcej swoje kazania muszę przygotowywać w drodze Aby jednak nie posądzono mnie o lekceważenie w pisaniu zmuszałem siebie przez wiele dni tygodni i miesięcy by codziennie wśród tylu zajęć znaleźć trochę czasu na opisanie wam przynajmniej drogi którą przebyłem Niech więc dowie się wasza czcigodność że skoro opuściłem Romans dokąd mnie ostatnio wysłałeś przez trzy miesiące aż dotąd przebywałem w Delfinacie głosząc słowo Boże w okolicznych miastach wioskach i osiedlach w których jeszcze nigdy nie byłem Odwiedziłem zwłaszcza trzy bardzo sławne doliny heretyków w diecezji Embrum z których jedna nazywa się Lucerna druga L Argentière a trzecia Valpure Odwiedziłem je już wcześniej dwa lub trzy razy a dzięki łasce Bożej mieszkańcy ich przyjęli naukę katolickiej prawdy z wielką pobożnością i czcią chciałem jednak ponownie ich odwiedzić aby ich umocnić i pocieszyć Później na liczne ustne lub pisemne prośby i wezwania przeszedłem do Lombardii gdzie nieprzerwanie przez rok i miesiąc nauczałem zarówno we wszystkich miastach osiedlach i wioskach na obszarze który wam podlega jak również i poza nim to znaczy w posiadłości margrabiego Monferrato na prośbę jego oraz jego poddanych Natomiast w regionach położonych za górami znalazłem bardzo wiele dolin zamieszkanych przez heretyków waldensów i przewrotnych katarów zwłaszcza w diecezji Turynu Wszystkie je po kolei odwiedziłem głosząc w każdej z nich wiarę i naukę katolickiej prawdy oraz odrzucając ich błędy Dzięki Bożemu miłosierdziu przyjęli oni prawdę wiary z wielkim żarem oraz ogromnym uczuciem pobożności a także z szacunkiem gdyż Pan ze mną współdziałał i umacniał moje słowa Odkryłem że główną przyczyną ich herezji i błędów jest brak głoszenia kazań Jak bowiem zgodnie z prawdą dowiedziałem się od owych mieszkańców minęło trzydzieści lat odkąd nikt nie głosił im kazań za wyjątkiem heretyckich waldensów którzy przychodzili do nich z Apulei zwykle dwa razy w roku Czcigodny Mistrzu pomyśl jak

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/swieci-panscy-teksty-rozne/526-apostolskie-zycie-brata-kaznodziei-wincenty-ferreriusz (2016-04-27)
  Open archived version from archive