archive-pl.com » PL » A » ANGELUS.PL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny - abp Józef Bilczewski
  Panna pocznie i porodzi Syna Iz 7 14 Słowa te przechodziły z ust do ust z pokolenia do pokolenia aż Anioł z nieba wszedł do Panny z domu Dawidowego i rzekł Bądź pozdrowiona łaski pełna oto poczniesz w żywocie i porodzisz Syna a nazwiesz imię Jego Jezus Łk 1 28 Ojcowie święci ukazują konieczność tego przywileju wiecznego dziewictwa Maryi Jezus jako Bóg na niebie mówią ma ojcem Boga Ojca Na ziemi też innego ojca mieć nie może Albowiem Bóg Ojciec ojcostwa swego z człowiekiem dzielić nie może Powtórzmy więc dziś wszyscy z pełną wiarą Maryja przed narodzeniem Jezusa Maryja w narodzeniu i po narodzeniu Zbawiciela cudem łaski Bożej przeczystą była Dziewicą Z miłością i czcią wielką wołajmy Panno przeczysta Panno nienaruszona módl się za nami III Maryja łaski pełna W ślad za tym przywilejem Dziewictwa idzie on drugi wspaniały iście Boży wyrażony słowy Archanioła Bądź pozdrowiona łaski pełna Łk 1 28 Wiara święta głosi iż w porządku łaski Maryja otrzymała od Trójcy Przenajświętszej tyle łask ile natura ludzka nie przestając być ludzką unieść zdoła Cokolwiek Bóg może dać człowiekowi czymkolwiek Bóg może ozdobić duszę umysł i serce człowieka to wszystko dał Bóg Maryi O ile Bóg może zbliżyć się do człowieka o ile Bóg może zjednoczyć się z człowiekiem nie zmieniając człowieka i nie podnosząc go do istoty Bóstwa o tyle Trójca Najświętsza zbliżyła się do Przeczystej Panny Łaska poświęcająca rosnąca z każdą życia chwilą zacieśniała węzły miłości przyjaźni i dziecięctwa Bożego w Niepokalanym Jej sercu Łaski uczynkowe skuteczne towarzyszyły każdej myśli Jej rozumu i każdemu poruszeniu Jej woli przydając Jej coraz to nowych blasków upodobania Bożego Słusznie przeto Kościół głosi że po Panu Jezusie Matka Najświętsza jest pierwszym i najwspanialszym arcydziełem miłości potęgi i łaski Trójcy Przenajświętszej Łaski te sprawiły że w porządku cnót nie ma ani jednej której by Maryja nie posiadła w najwyższym stopniu tak iż spełniły się słowa Proroka psalmisty Fundamenty jej na górach świętych Ps 86 1 co się tłumaczy Gdzie się kończy świętość wszystkich Świętych tam się rozpoczyna świętość Maryi I sięga Ona przez łaskę do takich wyżyn do jakich tylko wszechmocna miłość Trójcy Najświętszej wynieść może córę matkę i oblubienicę Boga samego Olśniona więc blaskiem łask mimo że jest najpokorniejszą z ludzi wyznaje jednak swą wielkość mówiąc Uczynił mi wielkie rzeczy który możny jest i święte imię Jego Łk 1 49 Śpiewajcie zatem Najdrożsi moi w duchu wiary te słowa litanii Matko łaski Bożej Matko przedziwna módl się za nami IV Niepokalane Poczęcie Lecz w szeregu łask którymi Maryja Panna była obdarzona jest łaska nad łaskami wyjątkowo jednej tylko Maryi udzielona a to Jej prawdziwie Niepokalane Poczęcie Aby wielkość tego przywileju lepiej zrozumieć przypomnijmy sobie naukę Kościoła o istocie grzechu pierworodnego Adam w raju otrzymał od Pana Boga ciało i duszę obdarzoną rozumem i wolną wolą Te dary zwiemy naturalnymi bo one stanowią naturę ludzką i bez nich człowiek nie byłby człowiekiem Odbierzesz mu np ciało a zostawisz rozum i wolną wolę to będzie czystym duchem Zostaw mu ciało a weź rozum i wolną wolę to będzie zwierzęciem Ale do tych darów naturalnych Pan Bóg z miłości ku ludziom dodał im jeszcze łaskę poświęcającą która nie zniszczyła ich ludzkiej natury jeno ich wywyższyła jeszcze więcej P Bogu upodobniła i uczestnikami Bożego uczyniła życia i Bożego szczęścia Przez grzech pierworodny Adam stracił łaskę poświęcającą utracił nadludzką piękność duszy i szlachectwo Boże tak dla siebie jak i dla wszystkich ludzi których był ojcem i przedstawicielem Została mu już tylko zwyczajna jego natura ludzka bez wyższego życia i to z piętnem buntownika i grzesznika na czole I każde dziecko które powinno było rodzić się z łaską poświęcającą rodzi się teraz bez tej łaski i ta zawiniona przez nas wszystkich w praojcu i prawnym naszym przedstawicielu utrata i brak łaski jest właśnie grzechem odziedziczonym czyli pierworodnym Maryja Panna z ojca i matki córa Adama także powinna była być zanurzona w te błotne fale które od pokolenia do pokolenia toczy rzeka grzechu Adamowego I ona powinna była narodzić się bez tego nadprzyrodzonego blasku jaki duszy daje łaska poświęcająca Lecz Bóg czuwał Duch Święty stał na straży honoru i czci należnej Synowi Bożemu i Bożej Matce Kiedy Stwórca ustanowił Adama prawnym przedstawicielem wszystkich ludzi na ten jedyny wypadek zachowania lub przekroczenia przykazania aby nie jadł owocu z drzewa zakazanego dodał zaraz przewidując upadek praojca naszego Dla Maryi czynię wyjątek Maryi daję dyspensę od ogólnego prawa Maryi więc przyszłej matki mojego Syna nie jesteś Adamie przedstawicielem w złem Otrzyma Ona także twoją naturę ale nie odziedziczy twojej winy i zmazy grzechowej bo w tej samej chwili kiedy stworzę Jej duszę dla ciała już tej duszy udzielę łaski poświęcającej i to życie Boże i Bożą miłość jaką z sobą niesie łaska Oto i wytłumaczona istota dogmatu Niepokalanego Poczęcia Także św Jan Chrzciciel został już w żywocie matki uwolniony od grzechu pierworodnego Ale między uświęceniem Jana a Maryi różnica jest bezmierna Dla Maryi to co Jan św otrzymał było za mało za mało też dla Pana Boga Jan św począł się bowiem w grzechu pierworodnym i zostawał w grzechu czyli bez łaski poświęcającej przez kilka miesięcy to jest aż do chwili kiedy Maryja odwiedziła swą ciotkę św Elżbietę Maryi dusza powtórzmy raz jeszcze od pierwszej chwili swego istnienia była w łasce jak Adam i Ewa przed upadkiem była taką jakimi my bylibyśmy gdyby nie było grzechu pierworodnego tylko Maryja była jeszcze stokroć piękniejsza i stokroć Bogu podobniejsza Ukochana przez Pana Boga kochała go też od pierwszej chwili swego życia zwrócona do Niego wszystkimi władzami duszy i każdym ciała swego niepokalanego poruszeniem A gdzie dowody na ten największy przywilej Są i to już na pierwszej stronicy Pisma świętego Prawda ta tak jest dawna jak dawnym jest grzech Adamowy Od Maryi rzec można Pismo święte się poczyna Ona powiedzieć może o sobie Na początku ksiąg napisano mnie A co tam napisano Nieprzyjaźń położę między tobą szatanie a między niewiastą między nasieniem twoim to jest między twoimi sługami a między nasieniem Jej czyli Synem owej niewiasty Ona zetrze głowę twoją a ty czyhać będziesz na piętę Jej Bóg przepowiada tu że z krwi niewiasty powstanie kiedyś mściciel który pomści na wężu krzywdę jaką wyrządził ludzkości całej przywiódłszy pierwszych rodziców do grzechu Mściciel ten nie będzie miał ziemskiego ojca ale będzie miał tylko matkę Między Jego Matką a szatanem będzie nieprzyjaźń i to taka jaka będzie między Jej Synem a szatanem Między Synem niewiasty czyli Jezusem Chrystusem a między szatanem nieprzyjaźń była największa najpełniejsza bezwzględna a to dla tego że Chrystus nie miał żadnego najmniejszego grzechu Jeśli więc także między Matką Chrystusową a szatanem podobna jest przepowiedziana nieprzyjaźń więc i Ona musiała być wolną od grzechu pierworodnego bo grzech pierworodny to grzech ciężki i kto go ma na duszy ten przyjacielem i sługą jest szatana a nie jego wrogiem Ta sama prawda wynika też ze słów że Maryja zetrze głowę węża szatana Zdeptać wężowi tułów znaczy odnieść nad nim zwycięstwo częściowe zetrzeć i zmiażdżyć mu głowę znaczy pokonać go zupełnie Zwycięzcą szatana i to bezwzględnym czyli najzupełniejszym jest tylko ten kto nigdy mu nie ulegał i przez grzech najmniejszy Albowiem w chwili kiedy człowiek popada w grzech już szatan jest jego zwycięzcą A więc Maryja wraz z Synem swoim z którym nierozdzielnie jest związana najdoskonalszą jest ujarzmicielką szatana czyli niepokalanie jest poczęta Jako lilia między cierniem śpiewa o tej Lilii Matce prorok natchniony tak przyjaciółka moja między córkami To znaczy powiadają Ojcowie święci iż Najświętsza Panna poczęła się cudem łaski Bożej niepokalana z grzesznego i pokalanego ludzkiego plemienia A Archanioł Gabriel w imieniu Pana Boga wita ją jako łaski pełną błogosławioną między niewiastami Jeśli łaski była pełną to nigdy bez łaski a więc nigdy w grzechu Jeśli błogosławioną a więc nigdy dotkniętą przekleństwem i hańbą grzechu Cała jesteś święta woła do Niej Kościół Wschodni O Sanctissima Najświętsza modli się i śpiewa Kościół Zachodni Bez przywileju Niepokalanego Poczęcia pojąć w ogóle nie można Matki Bożej Albowiem co za społeczność światłości z cieniem 2 Kor 6 14 Domowi Twemu Panie woła psalmista przystoi świętość Ps 92 5 Maryja była domem czyli przybytkiem Boga Grzech matki spadłby plamą na Syna Bożego Każdy z nas gdyby mógł stworzyć swoją matkę stworzyłby ją najświętszą bez cienia nawet grzechu Otóż Bóg stworzył swoją matkę To dosyć powiedziane Już wiem że stworzył Ją całkiem czystą Tę łaskę jak głosi dekret Piusa IX o Niepokalanym Poczęciu Maryja otrzymała od Syna czyli przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa boć jeden tylko jest pośrednik między Bogiem i ludźmi człowiek Chrystus Jezus Który samego siebie dał na okup za wszystkich I Tymot 2 5 6 Przywilej to zaś dla Maryi tak drogi że gdy pastuszka Bernadette zapytała ją w Lourdes jakie ma imię Ona odrzekła Ja jestem Niepokalane Poczęcie O jakąż najdrożsi moi miłością ku Bogu płonąć mają serca nasze skoro nam dał za Matkę tę wszystką piękną bez zmazy Jaka cześć winna nas przejąć gdy ze serca wołać będziemy Matko niepokalana Matko bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami V Maryja wolna od grzechów uczynkowych Idźmy dalej w rozważaniu powodów czci Maryi Łaska poświęcająca wyklucza grzech ciężki pełność łaski wyklucza także każdy grzech powszedni uczynkowy a nawet wszelką niedoskonałość i możliwość popełnienia choćby niedoskonałości A więc Najświętsza Panna Maryja w całej prawdzie łaski pełna nie tylko przez całe życie nie popełniła żadnego grzechu żadnej niedoskonałości ale i nie mogła na mocy tej pełni łaski Bożej zgrzeszyć Nie mając grzechu pierworodnego nie czuła Ona też podniety czyli pokusy do grzechu ani owej niemocy która sprawia w każdym z nas że mimo poznania i uznania dobrego lgniemy i czujemy pociąg do złego wedle słów Apostoła widzę inszy zakon w członkach moich walczący przeciw zakonowi umysłu mojego nie czynię tego dobrego które chcę ale złe które nienawidzę to czynię Do Rzym 7 23 15 Głęboko odczuł i przepięknie na swoje czasy stwierdził św Augustyn przywilej Maryi niepokalanego życia od chwili poczęcia aż do śmierci W walce mianowicie z heretykami którzy utrzymywali że w ogóle nikt z ludzi nie ma grzechu pierworodnego wielki Doktor Kościoła pełen świętego oburzenia zawołał Z wyjątkiem Matki Pana o której dla czci Jej Syna gdy wzmianka o grzechu ani mowy być nie może wszyscy ludzie są grzesznymi Najmilsi moi Gdzie grzechu ani niedoskonałości nie ma tam w całej pełni panuje miłość Boża Dusza wolna od grzechu kocha tylko Boga a ludzi dla Boga i wpatrzona ciągle w Boga myśli jedynie o szczęściu i chwale z Miłością swoją w niebie Bóg też z miłością nieskończoną patrzy na takie stworzenie Otóż taka wielka gorąca miłość łączyła Serce Boże z Niepokalanym Najczystszym po Bogu Najświętszym Sercem Maryi tej jedynej Matki pięknej miłości nabożności i świętej nadziei Ten przedziwny przywilej bezgrzeszności Maryi na skutek łaski Bożej i ciągłego jej zjednoczenia z Bogiem ma Kościół na myśli kiedy w litanii woła Naczynie duchowne Naczynie poważne Naczynie osobliwszej nabożności Różo duchowna I wy Najdrożsi moi często powtarzajcie te wezwania czcijcie w duchu wiary tę Bożą Lilię tak piękną tak przeczystą tak nie tylko w poczęciu ale w całym Swym życiu tak niepokalaną iż ani na moment nie umniejszyła się ku Niej przyjaźń Trójcy Świętej ale rosło do Niej upodobanie całego nieba aż do chwili Jej skonania VI Maryja współodkupicielka Gdy Archanioł zwiastował Maryi poczęcie Syna Bożego wyrzekła ona Oto służebnica Pańska niechaj mi się stanie według słowa twego Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum Łk 1 38 Często przyrównywano to niechaj mi się stanie do owego fiat niech się stanie które Bóg wyrzekł na początku świata Jednym fiat Stwórca wyprowadził z nicości świat cały Matka zaś Najświętsza swoim niech się stanie sprowadziła samego Pana Boga na ziemię aby z Nim i przez Niego zbawić ludzkość całą Jeśli św Paweł słusznie apostołów i wszystkich ich następców nazywa coadiutores Dei pomocnikami współpracownikami Boga ponieważ Bóg ich używa jako narzędzi do uświęcenia dusz to o ileż słuszniej Maryi należy się miano współpracowniczki i pomocniczki w dziele odkupienia Albowiem gdy Święci pracą swą i modlitwą połączoną z dobrym życia przykładem wprowadzili Pana Jezusa do serc kilkunastu kilkuset lub kilku tysięcy to Matka Najświętsza wprowadziła Go w świat cały i stała się przez to narzędziem w rękach Bożych do zbawienia nie tylko ludzi niektórych lecz świata całego I jeśli Polska czci św Wojciecha a wszystkie ludy słowiańskie św Cyryla i Metodego jeśli Kraków szczyci się św Stanisławem a Lwów swoim błogosławionym Jakubem Strepą bo oni albo wiarę Chrystusową wprowadzili do kraju albo ją umocnili słowem i pracą apostolską to nie powinno najdrożsi moi być ani zakątka ziemi gdzie by serca nie biły wdzięcznością dla Matki Najświętszej bo ona dała ludzkości Zbawiciela którego naukę głosili Apostołowie i święci Biskupi nasi Maryja nie tylko poczęła i porodziła Pana Jezusa nie tylko mlekiem swym Jego wykarmiła i w ten sposób Arcykapłanowi naszemu dostarczyła z krwi i ciała swojego materii do Jego ofiary na Golgocie ale nigdy Syna swojego aż do Jego Wniebowstąpienia nie opuszczała Myślą i sercem z Nim zjednoczona wtajemniczała się w Jego plany przejmowała się Jego Boskiego Serca uczuciami żyła Jego pragnieniami współdziałała w Jego pracach i dziełach każde Jego słowo i czyn głęboko chowając w pamięci i sercu swoim Na rękach Maryi jak na tronie Boże Dziecię odebrało pierwszy hołd na ziemi od pasterzy w stajence na Jej rękach Syn Boży po raz pierwszy w świątyni jerozolimskiej ofiarował się za ludzkość w oczach świata swemu Ojcu niebieskiemu uniesiony na rękach Maryi chroni się Pan Jezus do Egiptu przed prześladowaniem Heroda odpowiadając Maryi w świątyni jako 12 letnie pacholę po raz pierwszy odsłonił cel swego życia na ziemi to jest naprawę czci Bożej zniszczonej grzechem Adama do trzydziestego roku życia w domku nazaretańskim był we wszystkim posłuszny Matce Swojej na prośbę Maryi uczynił pierwszy cud w Kanie Galilejskiej Jeśli św Jan Złotousty wielbiąc św Pawła mógł powiedzieć serce Pawła serce Chrystusa bo tak dobrze Apostoł narodów odzwierciedlił przymioty Boskiego Serca to czy nie trafniej powinniśmy wołać Serce Maryi Serce Jezusa skoro nie tylko przez łaskę lecz i przez wspólność życia całego przez wspólność myśli mów i cierpienia Serce to niepokalane urobiło się na podobieństwo najdoskonalsze Boskiego Serca Pana Jezusa I duszę twą przeniknie miecz Łk 2 35 tak do Maryi rzekł św starzec Symeon I przeszła Maryja z Jezusem przez to życie ubóstwa i pracy aż doszła pod sam krzyż i tam stała Matka boleściwa mężna w bohaterstwie cierpienia powtarzając za Synem fiat fiat niech ofiara dopełni się do końca wedle woli Ojca niebieskiego A potem przyjęła martwe Ciało Zbawiciela na ręce Swoje złożyła do grobu błogosławiąc Bogu za dzieło odkupienia i czekając spokojnie w sieroctwie Swoim aż Panu upodobało się wezwać umiłowaną Swoją słowy wstań przyjaciółko moja piękna moja a przyjdź już przyjdź bo już zima życia Twojego minęła Pieśń nad pieśn 2 13 11 Słusznie teraz w litanii wraz z całym Kościołem wołamy Wspomożenie wiernych Kró1owo męczenników módl się za nami I słusznie dodać możemy Współodkupicielko nasza módl się ach módl się za nami Maryja bowiem dając światu Zbawiciela przyszła z pomocą ludzkości w największej niedoli a cierpieniami całego życia więcej zasiliła skarbiec zasług i zadośćuczynień którym rozporządza Kościół święty niż wszyscy męczennicy razem wzięci VII Wniebowzięcie Cierpień Bóg nie pozostawi bez nagrody Wyjątkowo wielkie było cierpienie Maryi wyjątkowa też musiała być zapłata Nagrodą tą zaś śmierć bez boleści i Wniebowzięcie zaraz po śmierci Jej świętego ciała Podanie kościelne głosi od wieków łaskę Wniebowzięcia Maryi z duszą i ciałem Kościół uświęcił tę wiarę ludów i wieków uroczystością Wniebowzięcia i rozniósł ją po całym świecie i zatwierdził modlitwami wielbiącymi ten przywilej W niebie zaś Maryja otrzymała nagrodę szczęście i chwałę jakie tylko w sercu istoty stworzonej pomieścić się mogą Całe życie ukryta cicha zawsze służebnicą się nazywająca zostaje Panią i Królową nieba i ziemi Królem nad królami i Panem nad Pany Objaw 19 16 nazywa Duch Święty Pana Jezusa Ale ten sam Duch Święty mówi też przez usta psalmisty Stanęła Królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym Ps 44 10 Tą Królową Maryja Jako Królowa Matka najlepszego i wszechmocnego Syna jest też Wszechmocą proszącą Odczuł i uznał to cały świat katolicki rzucił się do Jej stóp i zwraca się ciągle do Niej jako do Pani Pośredniczki i Pocieszycielki swojej nazywa Ją Matką Patronką całego Kościoła najwyższą Pasterką całej owczarni Chrystusowej Nauczycielką wszystkich doktorów chrześcijaństwa Mistrzynią życia duchownego I stało się to na co wszyscy patrzą iż kto Matkę prawdziwie kocha rośnie równocześnie w miłości Jezusa kto Matkę odrzuca ten oddala się też od Syna Słowem nie masz zbawienia bez Maryi Toteż Kościół święty katolicki oddał się i oddaje wciąż w opiekę Niepokalanej Matki Chrystusowej pewny że jak dotychczas przez wieków dziewiętnaście tak i w przyszłości przy Jej pomocy wszystkie herezje zwycięży na całym świecie Kraje i ludy oddają siebie i losy swoje w ręce Matki Najświętszej a skroń Jej niepokalaną raz po raz zdobią złotymi koronami w przekonaniu iż nic złego na dalszą metę nie spotka narodu nad którym berło i rządy dzierży Maryja VIII Polski Królowa A naród nasz polski A miła ojczyzna nasza Chyba w uczuciu niewysłowionej wdzięczności powtórzyć nam za samą Matką Najświętszą uczynił nam wielkie rzeczy On który możny jest i święte imię Jego Łk 1 49 Śmiało wyznać możemy iż wszystko cośmy mieli dobrego wielkiego sławnego Bóg nam dał przez ręce Maryi Ale bo też niemal już w zaraniu naszego narodowego życia płynęła z ust i serc naszych ojców do tronu Niepokalanej pieśń Boga Bodzico Dziewico Bogiem wsławiona Maryja Piersi narodu Pan Bóg okrył szkaplerzem Maryi a do ręki podał różaniec Nauczył wargi nasze śpiewać Pannę świętą i razem opowiadać cześć Jej niepojętą Zjednoczył niemal wszystek lud w bractwa a stany wykształceńsze w Sodalicje Mariańskie Dobrze i o tym wspomnieć dla utwierdzenia się w wierze obudzenia miłości i pokrzepienia się w nadziei że Bóg tak obficie otworzył na ziemi naszej święte źródła miłosierdzia i łask nadprzyrodzonych jak w żadnym prawie narodzie innym Te sto i kilkanaście cudami słynących obrazów Maryi to jakby tyleż gwiazd rozsianych na mistycznym płaszczu którym matka Zbawiciela ojczyznę naszą od niebezpieczeństw i złych przygód zasłania Miejsca te oświecone ponad inne jaśniejszymi łask promieniami to jakby izby tronowe rozstawione w różnych stronach ojczyzny w których Bóg najmiłościwiej posłuchanie daje i na prośbę Maryi szczodrzej

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/412-list-pasterski-o-czci-najswietszej-maryi-panny-abp-jozef-bilczewski (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Maryja to królowa, która służy - Benedykt XVI
  ukazuje nam Jezusa jako nasze życie zbawienie i nadzieję Jak już przypominał Sługa Boży Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus W Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy mianowicie ze względu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybrał Ją na Matkę pod każdym względem świętą a Duch Święty przyozdobił darami jakich nikomu innemu nie udzielił n 25 Pytamy się teraz co oznacza Maryja Królowa Czy to jeden z tytułów między innymi czy korona jest jedną z ozdób Jak już wskazałem jest to konsekwencja Jej zjednoczenia z Synem przebywania w niebie czyli w jedności z Bogiem Ma Ona udział w odpowiedzialności Boga za świat i miłości Boga wobec świata Istnieje popularne pojęcie króla czy królowej zgodnie z którym miała by to być osoba obdarzona władzą i bogactwem Nie jest to jednak ten rodzaj królowania właściwy Jezusowi i Maryi Pomyślmy o Panu Jezusie Królowanie Chrystusa jest utkane z pokory służby i miłości Jest to przede wszystkim służenie pomaganie miłowanie Pamiętajmy że Jezus został ogłoszony królem na krzyżu gdy Piłat napisał Król żydowski Na krzyżu ukazał On że jest królem i w jaki sposób jest królem cierpiąc za nas z nami miłując aż do końca i w ten sposób rządzi tworzy prawdę miłość sprawiedliwość Czy też podczas Ostatniej Wieczerzy pochylając się i obmywając stopy swoim uczniom Tak więc królowanie Jezusa nie ma nic wspólnego z panowaniem władców tego świata jest Królem który służy swoim sługom Ukazał to na przestrzeni całego swego życia ziemskiego Tak samo jest z Maryją jest Ona Królową w służbie Bogu i ludzkości jest Królową miłości przeżywającą dar z siebie dla Boga aby wejść w plan zbawienia człowieka Odpowiada aniołowi Oto ja Służebnica Pańska a w Magnificat wyśpiewuje Bóg wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy Pomaga nam i jest Królową właśnie miłując nas kochając nas W

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/407-maryja-to-krolowa-ktora-sluzy-benedykt-xvi (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Królowanie Maryi - Jan Paweł II
  panowaniu nie będzie końca 3 Kiedy w liturgicznym akcie koronacji obrazów wkładamy koronę na głowę Jezusa Jezusa jako Syna Maryi na Jej rękach mamy przed oczyma tę ewangeliczną prawdę o królowaniu Chrystusa A w zjednoczeniu z prawdą o królowaniu Chrystusa wyłania się przed oczyma naszej wiary również prawda o królowaniu Maryi Matka Mesjasza od chwili zwiastowania miała najszczególniejszy udział w tym królestwie które stało się posłannictwem Jej Syna Kiedy stała pod krzyżem sercem przyjmowała na swoje skronie Jego cierniową koronę Jak nikt inny Ona Matka uczestniczyła w ofierze swojego Syna w ofierze naszego Odkupienia Uczestniczyła po macierzyńsku I Chrystus ten macierzyński udział w Jego ofierze odkupieńczej potwierdził oddając Maryi swego ucznia Jana za syna Oto syn Twój a w jego osobie oddając każdego człowieka bo każdy jest objęty miłościwą mocą Odkupienia Tak więc owo królowanie Maryi któremu dajemy wyraz wkładając aktem liturgicznym koronę na Jej skronie ma swój decydujący początek w zjednoczeniu Matki z krzyżem i śmiercią Syna Zjednoczona z Nim w wyniszczeniu zostaje również zjednoczona w uwielbieniu które objawia się naprzód przez zmartwychwstanie Wiemy że Bogurodzica uczestniczy w zmartwychwstaniu Chrystusa przez swoje wniebowzięcie Wniebowzięta uczestniczy też w owym panowaniu o jakim usłyszała w chwili zwiastowania Jego panowaniu nie będzie końca Uczestniczy na prawach Matki i uczestniczy po macierzyńsku Kiedy wkładamy koronę na skronie Matki Chrystusa w koronowanym obrazie pragniemy wyrazić wiarę w to przedziwne uczestnictwo Maryi w królowaniu Jej Syna 4 Jego królestwo i Jej królowanie nie jest z tego świata A jednak zakorzeniło się w dziejach człowieka w dziejach całego rodzaju ludzkiego naprzód przez to że Syn Boży współistotny Ojcu stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Ostatecznie zaś owo królestwo zakorzeniło się w dziejach ludzkości przez krzyż przy którym trwała Bogarodzica jako Socia Redemptoris I w tym zakorzenieniu owo królestwo trwa Trwa na ziemi Trwa w różnych miejscach ziemi Różne ludzkie wspólnoty doświadczają macierzyńskiego królowania Maryi które przybliża w nich królestwo Chrystusa Owo doświadczenie łączy się z miejscami świątyniami obrazami Gdy we wspólnocie Ludu Bożego owo doświadczenie królowania Maryi nabierze przez wiarę pokoleń szczególnej dojrzałości wówczas rodzi się pragnienie wyrażenia tego aktem liturgicznym I Kościół po stwierdzeniu słuszności tego pragnienia dokonuje aktu koronacji Raduję się z tego że dziś dane mi będzie dokonać na Jasnej Górze takiego właśnie aktu 5 Mam włożyć papieskie korony na skronie Jezusa i Maryi w obrazie z Lubaczowa Serdecznie pozdrawiam biskupa Mariana Rechowicza administratora apostolskiego w Lubaczowie wraz z kapitułą duchowieństwem i zakonami męskimi i żeńskimi Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z tej archidiecezji której początki sięgają czasów Kazimierza Wielkiego Z najwyższym wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten wizerunek który był świadkiem ślubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 r wizerunek przed którym Bogarodzica została po raz pierwszy nazwana Królową Korony Polskiej a naród nasz zobowiązał się do nowego i gorliwego poświęcenia się na służbę swej Najmiłosierniejszej Królowej por Śluby Jana Kazimierza 6 Mam również włożyć papieskie korony na skronie Jezusa i Maryi w obrazie z Brdowa w diecezji włocławskiej Ma to szczególną wymowę podczas pielgrzymki jaką dane mi jest odbyć

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/406-krolowanie-maryi-jan-pawel-ii (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Encyklika Ad caeli Reginam (o powszechnym królowaniu Maryi) - Pius XII
  godność Najświętszej Maryi Panny obfituje również w każdej epoce w dzieła najwyższego artyzmu odważyła się nawet na oddanie w barwach Boskiego Zbawcy Naszego jak wieńczy przejasną koroną Swą Matkę I Rzymscy Papieże w uznaniu tej pobożności ludowej często zdobili w koronę obrazy Bogarodzicy Dziewicy znane już z publicznej czci i to albo własnymi rękoma albo też przez delegowanych przez siebie dygnitarzy III KRÓLEWSKA GODNOŚĆ MARYI JAKO BOGARODZICY Jak już nadmieniliśmy wyżej Czcigodni Bracia głównym tytułem na którym opiera się królewska godność Maryi jest niewątpliwie Jej Boskie Macierzyństwo jak to wynika ze świadectw przekazanych od wieków przez przodków jako też ze świętej liturgii Jeśli bowiem w Księgach świętych czyta się o Synu którego pocznie Dziewica że będzie zwan Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg Stolicę Dawida Ojca Jego i będzie rządził w domu Jakubowym na wieki a królestwu jego nie będzie końca 40 i jeśli nadto Maryja zowie się Matką Pana 41 łatwo stąd dowieść że i Ona jest także Królową ponieważ zrodziła Syna który w tejże chwili gdy został poczęty stał się i jako człowiek z racji osobowego zjednoczenia natury ludzkiej ze Słowem Bożym Królem i Panem wszechrzeczy Słusznie mógł zatem pisać św Jan Damasceński Zaiste stała się Panią wszego stworzenia kiedy została Matką Stworzyciela 42 tak jak można powiedzieć że pierwszym co wieścił z nieba królewskie posłannictwo Maryi był już Archanioł Gabriel Królewska godność Maryi jako współdziałającej w dziele Boskiego zbawiciela Atoli Najświętsza Maryja Panna ma się zwać Królową nie tylko dla swego Boskiego Macierzyństwa ale i dlatego że z Woli Bożej odegrała wielką rolę w dziele naszego wiecznego zbawienia Co nam przychodzi tak mile i rzewnie rozważać pisał świętej pamięci Poprzednik Nasz Pius XI to to że Chrystus nam włada nie tylko z prawa wrodzonego ale i nabytego jako Odkupiciel Niech sobie wszyscy przypomną że chociaż zapomnieli o swoim Zbawcy to nie skazitelnym srebrem lub złotem jesteście odkupieni lecz drogocenną krwią niewinnego Chrystusa jako baranka nieskalanego 43 Już nie jesteśmy swoi bo Chrystus nas wielką ceną 44 odkupił 45 Aleć w dokonaniu dzieła odkupienia Maryja była przecież najściślej zespolona z Chrystusem słusznie więc śpiewa się w liturgii Stała święta Maryja Królowa Niebieska i Pani świata pod krzyżem Pana Naszego Jezusa Chrystusa bolejąca 46 A więc zgodnie z notatką bogobojnego ucznia św Anzelma z wieków średnich jak Bóg rodząc swą mocą światy jest ich ojcem i Panem tak święta Maryja odradzając je przez swe zasługi jest Ich Matką i Panią Bóg jest bowiem Panem wszystkiego sprawiając wszystko swą Wolą w myśl praw natury zasię Maryja jest Panią świata naprawiając go z łaski swych zasług do pierwotnej godności 47 Jak Chrystus bowiem zna z racji odkupienia nas specjalny tytuł do panowania i królowania nad nami tak i Błogosławiona Maryja z racji szczególnej miary z jaką współdziałała przy naszym odkupieniu oddając ochotnie za nas swoją osobę i Jego ofiarując pragnąc jedynie naszego zbawienia przykładając się doń i zabiegając około niego 48 Z przesłanek tych można wyciągnąć następujący wniosek jeśli w dziele zbawienia była Maryja z woli Bożej zjednoczona z Jezusem Chrystusem samymże sprawcą zbawienia i to w podobny bodaj sposób jak Ewa z Adamem sprawcą śmierci tak że można określić nasze odkupienie jako dokonane przez pewnego rodzaju odwrotność per quandam recapitulationem 49 dzięki której rodzaj ludzki zbawia się przez Dziewicę podobnie jak na śmierć zasłużył przez dziewicę jeśli dalej można dowodzić że ta przesławna Pani dlatego została wybrana na Matkę Chrystusowi by się mu stała towarzyszką w odkupieniu rodzaju ludzkiego 50 i jeśli wreszcie była Ona tą która wolna od skazy dziedzicznej i osobistej związana zawsze najściślej ze Synem swoim złożyła Go na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu wraz z ofiarą praw i miłości matczynej niby nowa Ewa na całopalenie za wszystkie dzieci Adama zeszpecone niestety jego upadkiem 51 to wolno stąd wnosić bez wątpienia że jak Chrystus ten nowy Adam musi być zwan królem nie tylko jako Syn Boży ale i jako nasz zbawca tak drogą pewnej analogii Najświętsza Panna jest Królową nie tylko jako Matka Boska ale i przez to że jakby nowa Ewa zespolona jest z nowym Adamem Albowiem prawdę mówiąc w pełnym właściwym i absolutnym załączeniu jeden jest Król Jezus Chrystus Bóg Człowiek lecz i Maryja choć tylko w pewnej mierze i tylko analogicznie jednakże jako Matka Chrystusa Boga jako wspólniczka w dziele Boskiego Odkupiciela w Jego zapasach z wrogami jak i w zwycięstwie nad nimi uczestniczy również w królewskiej godności Z tego bowiem zjednoczenia z Chrystusem Królem taki osiąga blask i dostojeństwo że przewyższa nim wielkość wszechrzeczy stworzonych z tego zjednoczenia z Chrystusem wywodzi się Jej władza królewska na mocy której może Ona szafować skarbami królestwa Boskiego Zbawcy z tego wreszcie zjednoczenia z Chrystusem wypływa nieprzebrana skuteczność Jej matczynego pośrednictwa u Syna i Ojca Nie ma więc wątpliwości że Najświętsza Maryja Panna góruje swą godnością nad wszystkimi stworzeniami i po Synu Swoim dzierży prym nad wszystkim Ty wreszcie mówi św Sofroniusz przewyższasz wszelkie stworzenia Cóż może być szczytniejszego nad radość z tej przyczyny o Matko Dziewico 52 Do tego uwielbienia dorzuca św German swe hołdy Twa godność i chwała przechodzi wszelkie stworzenie ponad Anioły Twoja dostojność 53 a św Jan Damasceński posuwa się aż do zdania Jest nieskończona różnica między sługami a Matką 54 Królewska godność Maryi jako współdziałającej w sercach i umysłach ludzi Dla zrozumienia najwyższego stopnia godności wśród stworzeń na który wstąpiła Bogarodzica dobrze jest sobie uświadomić że święta Boża Rodzicielka już od pierwszej chwili swego Poczęcia napełniona została wielką obfitością łaski że nią przewyższa łaskę wszystkich świętych Dlatego też jak pisze wielkiej pamięci poprzednik Nasz Pius IX w swej encyklice Bóg Niepojęty tak Ją cudownie obsypał bogactwem wszelkich darów niebieskich podjętych z Boskiego skarbca ponad wszelkie duchy Aniołów i świętych że zawsze wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej i cała piękna i doskonała cieszy się Ona taką pełnią niewinnej świętości o jakiej nikomu poza Bogiem ani marzyć się nie zda ani dostąpić nie można 55 Co więcej Najświętsza Panna nie tylko zdobyła najwyższy po Chrystusie szczyt doskonałości i dostojeństwa ale odziedziczyła i pewną cząstkę tej władzy dzięki której Syn Jej i Zbawca nasz jak się

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/405-encyklika-ad-caeli-reginam-o-powszechnym-krolowaniu-maryi-pius-xii (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • O oczyszczeniu przenajświętszej Panny - Bonawentura
  Mu oddawszy wyznawała Panu i opowiadała o Nim wszystkim 5 Maryja zaś podziwiając wszystkiemu i Bogu dzięki składając te słowa zachowała w sercu swym 6 Poczym Dzieciątko Jezus wyciągając rączki do Matki wróciło do Niej i wszyscy idą do ołtarza w procesji którą dotąd w święto Gromnicznej przenajświętszej Panny odbywa Kościół cały Poprzedza ich rześko idących dwóch czcigodnych starców to jest Józef i Symeon trzymających się za ręce a z wielkim weselem radując się odmawiają Psalmy Wyznawajcie Panu bo dobry bo na wieki miłosierdzie Jego itd 7 Wierny Pan we wszystkich słowach Swoich itd 8 Gdyż ten jest Bóg Bóg nasz na wieki i na wiek wieku On nas będzie rządził na wieki Przyjęliśmy Boże miłosierdzie Twoje wpośród Kościoła Twego 9 Za nimi postępuje Matka niosąca Króla Jezusa Anna Jej towarzyszy a idąc z boku z uszanowaniem weseli się bardzo i z niewymowną pociechą chwałę Panu oddaje Z nich przeto składa się ta procesja a chociaż nie liczna przedstawiająca jednak jakby wszystkie stany ludzkie bo widzisz że są tu i mężczyźni i niewiasty i starzy i młodzi i dziewica i wdowa Gdy zaś przyszli do ołtarza Matka z uszanowaniem uklękła i przedstawiła Bogu Ojcu Syna Swego mówiąc Przyjm Ojcze najświętszy Jednorodzonego Swego którego według przepisu prawa Ci ofiaruję gdyż u Matki jest pierworodnym Lecz proszę Ojcze byś mi Go oddał I powstawszy złożyła Go na ołtarzu O Boże cóż to za ofiara Nigdy od wieków taka złożoną nie była i nie będzie Przypatruj się tedy pilnie wszystkiemu Dzieciątko Jezus siedzi na ołtarzu jak każde inne dziecię lecz z wyrazem twarzy pełnym rozumu spogląda na Matkę i na innych i pokornie i spokojnie czeka co dalej będzie Przybywają kapłani i Pan najwyższy wykupionym zostaje jakby sługa za pięć syklów jak inni Zaś sykle były to pieniądze ówczesne które gdy Józef wypłacił

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/384-o-oczyszczeniu-przenajswietszej-panny-bonawentura (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • O przebywaniu przenajświętszej Panny przy żłóbku - Bonawentura
  tym lichym kąciku całe dni czterdzieści w ciągu których według przepisów Starego Zakonu nie wolno było żadnej matce wychodzić z mieszkania po wydaniu na świat syna Postąpiła więc tak jakby była pospolitą niewiastą z ludu a Dzieciątko Jezus tylko człowiekiem obowiązanym do zachowania nakazów prawa Nie chcąc bowiem korzystać ze szczególnych Swoich przywilejów i Jezus i Maryja poddawali się wszelkim postanowieniom prawa jak inni A wielu nie tak postępuje gdy bez słusznego powodu domaga się różnych zwolnień od powszechnych przepisów kościelnych poczytując się za godnych szczególnych względów i odróżniając się przeto od ogółu wiernych Lecz to z prawdziwą pokorą nie zgadza się wcale Przebywając tedy przenajświętsza Panna w szopce Betleemskiej oczekiwała jak każda inna niewiasta dnia prawem nakazanego dla udania się do Świątyni a przez ten czas z największą troskliwością czuwała nad synem najdroższym Mój Boże z jakąż to pieczą i pilnością około wszelkich Jego potrzeb się krzątała Ale oraz z jakimże uszanowaniem bacznością i ostrożnością dotykała się Tego którego znała być Bogiem Swoim i Panem Swoim Klękając brała Go na ręce i kładła w kolebkę Lecz oraz z jakąż pociechą i poufałością i macierzyńską powagą pieściła Go całowała mile przyciskała do serca i cieszyła się Tym którego znała być także i Synem Swoim Jak często pilnie przypatrywała się Jego obliczu i całemu Jego przenajświętszemu ciału z jaką przezornością i roztropnością wątlutkie Jego członki powijała O ile bowiem była pokorną o tyleż roztropną a stąd w każdej potrzebie Synaczka czy to czuwającemu czy śpiącemu służyła najtroskliwiej i to nie tylko dopóki był dziecięciem lecz i gdy podrósł O jak miło Jej było karmić Go dziewiczą piersią i nie sposób by takiego Syna mamcząc nie doznała pociech innym niewiastom nieznanych A i co się tyczy Józefa święty Bernard sądzi że i on brał na kolana Dzieciątko Jezus które się do niego

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/382-o-przebywaniu-przenajswietszej-panny-przy-zlobku-bonawentura (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Jak przenajświętsza Panna nawiedza Elżbietę. I jak ułożone zostały hymny "Magnificat" i "Benedictus" - Bonawentura
  Świętym a także i matka jego Wszakże nie wprzód matka a potem syn lecz syn otrzymawszy pełność tego daru udzielił go i matce I stało się to nie żeby on działał wprost na jej duszę lecz że skoro otrzymał Ducha Świętego wyprosił u Niego by On i na matkę jego zstąpił Na niego bowiem łaska Ducha Świętego obficiej spłynęła i pierwszy on jej skutków doznał I jak Elżbieta przybycie Maryi tak on nadejście Zbawiciela poczuł wskutek czego skoczył to jest poruszył się w żywocie 3 matki a ona słowa prorockie wyrzekła Patrz więc jaka moc przywiązana jest do słów przenajświętszej Panny kiedy za ich wyrzeczeniem udzielony zostaje Duch Święty Sama bowiem tak obficie była Nim przepełniona że z mocy Jej zasług tenże Duch Święty i drugich napełniał Maryja odpowiadając Elżbiecie rzekła Wielbij duszo moja Pana i następnie cały ten Hymn świętej radości a chwały Bożej pełny wygłosiła Poczym usiadły a przenajświętsza Panna jako najpokorniejsza niższe miejsce przy nogach Elżbiety zajęła Lecz ta nie dozwalając tego zaraz powstała i umieściła Ją obok siebie A wtedy przenajświętsza Panna wypytuje krewnę o jej poczęcie a ona Ją nawzajem i z wielką pociechą opowiadając to sobie Bogu chwałę za wszystko oddają w dziękczynieniach się rozpływają i obchodzą dzień wesela 4 wielkiego Przenajświętsza Panna zabawiła tam około trzech miesięcy doglądając Elżbietę i usługując jej w czym tylko mogła pokornie z uszanowaniem i uległością jakby zapomniała że jest matką Boga i całego świata Królową O cóż to za dom co za komnata co za łoża w których mieszkają i spoczywają takie matki takimi synami brzemienne Maryja i Elżbieta Jezus i Jan Chrzciciel A tamże przebywają i ci dwaj najczcigodniejsi starcy Zachariasz i Józef Owóż gdy nadeszła na to właściwa pora Elżbieta porodziła syna którego przenajświętsza Panna wzięła na ręce i z największą troskliwością wszelkie potrzebne około

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/378-jak-przenajswietsza-panna-nawiedza-elzbiete-i-jak-ulozone-zostaly-hymny-magnificat-i-benedictus-bonawentura (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • O życiu Maryi Panny i Jej siedmiorakiej prośbie - Bonawentura
  życia był on następujący Zawsze wstawałam o północy udawałam się przed ołtarz Świątyni i z pragnieniem najwyższym z takim wytężeniem woli i z takim uczuciem na jakie tylko zdobyć się mogłam i umiałam prosiłam wszechmocnego Boga o łaskę zachowania tych trzech przykazań Jego i wszystkich innych przepisów prawa Znajdując się przeto przed ołtarzem siedem próśb zanosiłam do Pana Najprzód prosiłam o łaskę spełniania przykazania miłości to jest żebym z całego serca z całej duszy i ze wszystkiej siły miłowała Boga Po wtóre prosiłam żebym mogła miłować bliźniego według woli i upodobania Boskiego i żeby mi dał miłować to wszystko co Sam miłuje i co jest Mu drogim Po trzecie prosiłam aby mi dał nienawidzieć i wystrzegać się tego wszystkiego co Sam nienawidzi Po czwarte prosiłam o pokorę cierpliwość dobrotliwość łagodność i o wszelkie cnoty przez które miłą stać bym się mogła w obliczu Jego Po piąte prosiłam by dał mi doczekać chwili kiedy już narodzi się ta przebłogosławiona Dziewica która Syna Bożego miała wydać na świat i żeby do tej pory dochował mi wzrok bym na Nią patrzyć mogła język bym nim chwałę Jej głosiła ręce bym Jej nimi służyła nogi bym za Nią jako Jej sługa chodziła kolana bym padając na nie mogła cześć oddawać Synowi Bożemu w Jej łonie zamkniętemu Po szóste prosiłam o łaskę posłuszeństwa rozkazom i rozporządzeniom Wielkiego Kapłana Świątyni Po siódme prosiłam Boga by Świątynię i lud Swój na służbę Swoją zachowywać raczył Co wysłuchawszy sługa Chrystusowa mająca to objawienie rzekła O najdroższa Pani moja czyż i bez tego nie byłaś Ty łaski i cnót pełna A na to jej przenajświętsza Panna odpowiedziała Bądź przekonaną że poczytywałam się za tak nędzną grzesznicę i tak łaski Boskiej niegodną jak ty i dlatego w sposób powyższy prosiłam o łaski i cnoty I przydała Córko moja ty sądzisz że wszelką łaskę jaką posiadałam otrzymałam bez trudu lecz tak nie jest Owszem mówię ci że żadnej łaski daru lub cnoty nie otrzymałam od Boga bez wielkiego trudu ciągłej modlitwy gorącego pragnienia pokornej pobożności wielu łez i wielu umartwień a na ustach i na myśli mając tylko to co według wiedzy i możności mojej sądziłam Bogu najmilszym W czym jednak wyjątek stanowi łaska uświęcająca którą otrzymałam jeszcze w łonie matki Mojej W końcu zaś tak jeszcze przemówiła przenajświętsza Panna Wiedz o tym że żadna łaska nie zstępuje na duszę inaczej jak przez modlitwę i umartwienie ciała Gdy zaś z naszej strony oddamy Bogu to co przez się możemy chociaż lichotą jest to On Sam zstępuje w duszę przynosząc z Sobą te najwyższe dary których brak w sobie uznajemy I wtedy dusza wyniszcza się niejako sama w sobie traci pamięć nie wie czy spełniła co lub wyrzekła miłego Bogu a we własnych oczach wydaje się nędzniejszą i godniejszą jak kiedy pogardy I takie to szczegóły podaje nam powyżej przytoczone objawienie Zaś święty Hieronim w opisie swoim życia Matki Bożej to jeszcze przydaje Przenajświętsza Panna od świtu do godziny dziewiątej z rana trwała na modlitwie Od dziewiątej do południa zajmowała się ręczną

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/376-o-zyciu-maryi-panny-i-jej-siedmiorakiej-prosbie-bonawentura (2016-04-27)
  Open archived version from archive