archive-pl.com » PL » A » ANGELUS.PL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Komunia św. wzmacnia słabych, łączy rozdzielonych, ożywia umarłych - Paweł Maffeusz
  przyjmuje tak też i kochająca Boga dusza dzięki Boskiej mocy sakramentu Eucharystii zwraca się całym sercem ku Bogu i tworzy z Nim pewną jedność Dlatego też słusznie powiada nasz święty ojciec Augustyn w swoich Wyznaniach Jestem pokarmem dorosłych tj dusz wyrosłych dzięki wzrastaniu w miłości wzrastaj a będziesz Mnie pożywał Ale nie ty przemienisz Mnie w siebie jak pokarm ciała twego lecz ty przemienisz się we Mnie Księga 7 rozdz 10 Zanim Pan Bóg ukaże się nam twarzą w twarz w błogosławionej wizji jako nasza wieczna nagroda chce wpierw ofiarować się naszej słabej ludzkiej naturze jako pokarm i pociecha dla duszy by nie ustała w ziemskiej wędrówce Dlatego trzeba aby wierny wędrowiec posilał się tym pokarmem który przyjmujemy w Komunii św a słaba nasza dusza stawała się coraz silniejsza w pokrywaniu trudności życiowych i wytrwały dążeniu do niebiańskiej ojczyzny Zanim dojdzie dusza do uczty Trójcy Przenajświętszej w niebie gdzie ujrzy swego Boga i uczuciem żarliwej miłości będzie się Nim wiecznie radować powinna wpierw posilać się Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie aby nie ustać w drodze Warto przeto zwrócić uwagę że sakrament ten wzmacnia słabych gdyż jest pokarmem ze wszech miar upragnionym łączy rozdzielonych bo jest pokarmem nieskończonej miłości wreszcie ożywia

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/528-komunia-sw-wzmacnia-slabych-laczy-rozdzielonych-ozywia-umarlych-pawel-maffeusz (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Adoracja - Wanda Malczewska
  Mnie niżeli Jan Apostoł Mój ulubieniec co na Ostatniej Wieczerzy położył głowę na Moim Sercu by przeniknąć głębię Mojej miłości Jan widział Mnie osobiście nic dziwnego że Mnie kochał i tulił się do Mnie Dusze zaś Adorujące Mnie zamkniętego w Cyborium widzą tylko przybytek gdzie mieszkam w postaciach sakramentalnych i słyszą tylko głos Mój wewnątrz duszy a jednak wierzą Że tu jestem żywy że im wszystko dać mogę i miłują Mnie miłością wyższą przytulają się do stopni ołtarza Mojego z taką wiarą jak Jan do Moich piersi i zatapiają się w głębi miłości Mojej odchodzą stąd pocieszeni w smutkach rozłzawieni z radości i umocnieni do wszelkich walk życiowych Szczęśliwe te dusze szczęśliwsze od Aniołów w Niebie Ja też ich kocham więcej niż całe zastępy mieszkańców Nieba Wytrwajcie w tym nabożeństwie a ubogacę was cnotami przeciwnymi grzechom głównym Dam wam moc do zwyciężania pokus wszelkich i cierpliwość do zniesienia wszelkich bied i prześladowań Nabożeństwo adoracyjne rozkrzewiajcie w rodzinach i gdzie tylko możecie Niech ono stanie się codzienną żywotną potrzebą waszą Obudziwszy się w nocy przenieście się myślą do kościoła i odwiedźcie Mnie w świętym Tabernakulum które Aniołowie we dnie i w nocy otaczają W ciągu dnia zajęci pracą nie możecie pójść

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/454-adoracja-wanda-malczewska (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • O rozumieniu przodku ewangeliej św. Jana, która się na końcu mszej czyta - Piotr Skarga SJ
  nim był żywot Nic zowią grzech który stworzony od Słowa to jest od Syna Bożego nie jest Ale grzechu nie możem zwać nic Bo gdyby nic nie był Bóg by zań piekłem nie karał wielkie i szkodliwe dzieło grzech jest Daleko lepiej i do rozumienia udatniej czytają inni doktorowie Ambrozyus i Hieronymus tak jako się rzekło póty dzieląc bez niego nie stało się nic co się stało a poczynając jako nowy wiersz w nim był żywot Póty Jan święty przedwieczność i bóstwo Chrystusa Jezusa Syna Bożego wyświadcza a potem oznajmia jako była tego potrzeba do ludzkiego odkupienia aby ono przedwieczne Słowo abo Syn Boży ukazał się w ciele naszym i był zjednoczony i wcielony w naturę naszę ludzką a przez nię nas zbawił W nim był żywot a żywot był światłością ludzi a światłość w ciemnościach świeci a ciemności jej nie ogarnęły Ludzki wszystek naród w Jadamie pierwszym ojcu swym i w grzechach uczynkowych umarły był Bogu na duszy na wieczną śmierć potępiony i na doczesną jako mówi apostoł 10 przez jednego człowieka grzech na świat przyszedł a przez grzech śmierć A jako umarły nie widzi tak też za oną duchowną śmiercią która człowieka od Boga i łaski jego oddziela przyszła na ludzie ślepota w której w wielkie błędy około prawdy i w wielkie grzechy z strony cnoty upadali i w tych dusznych ciemnościach żyli gniew Boży sobie zbierając i potępienie śmierci wiecznej Potrzeba tedy wyciągała do zbawienia ludzkiego aby ludzie byli ożywieni i oświeceni aby się z Panem Bogiem pojednawszy i łaski jego dostawszy żywot w nim wieczny mieli a od błędów i ciemności wybawieni pobożnie i sprawiedliwie żyli Jako apostoł mówi 11 byliście niegdy ciemnościami a teraz jesteście światłością w Panie Tegośmy tedy żywota i światłości tej mieć nie mogli jedno przez Syna Bożego O którym tu Jan święty mówi w nim był żywot a żywot był światłością ludzką On sam zjednać mógł i dać nam żywot wieczny i łaskę u Boga i oświecić ciemności błędów naszych i znieść noc grzechów wielkich naszych Jako o sobie u tegoż Jana świętego mówił 12 jam jest żywot I indziej 13 przyszedłem aby żywot mieli i hojnie go mieli I indziej 14 nie chcecie przychodzić do mnie abyście żywot mieli I o tej swojej światłości mówi 15 ja jestem światłością świata kto idzie za mną nie chodzi w ciemnościach ale światłość żywota mieć będzie I prorok o tym Synie Bożym napisał 16 dałem cię na światłość narodom abyś był zbawieniem mojem aż do końca ziemie W nim tedy nasz był żywot i z niego wypłynąć na nas miał a to przez łaskę którą nam z nieba przyniósł na usprawiedliwienie dusz naszych i przez sakramenty które nam zostawić raczył Oświecił nas Syn Boży nauką swoją i przykłady żywota swego i daje łaskę do wiary onę nam wlewając i pomocy nam na powstanie z grzechów i nowy żywot do usprawiedliwienia użyczać raczy Acz ludzie nie wszyscy tę światłość przyjmują jako dokłada mówiąc światłość w ciemnościach świeci a ciemności jej nie ogarnują Ludzie którzy się w ciemnościach to jest w grzechach kochają nie chcą tej światłości która ich z grzechów wywodzi i niesprawiedliwość odgania A iż Jan Chrzciciel ukazał się też ludziom jako świeca o którym Pan rzekł 17 on był pochodnią gorającą i chcieliście się do czasu weselić z światła jego dlatego ten Jan ewangelista o tym Janie Chrzcicielu przestrzega iż nie był prawą światłością ale tylo promyszczek jej puszczony na świadectwo prawdziwej światłości Był człowiek posłany od Boga któremu Jan imię było ten przyszedł na świadectwo aby świadczył o światłości aby wszyscy uwierzyli przezeń Nie był on światłością ale o światłości świadectwo dać miał Jan Chrzciciel był jako gwiazda od słońca oświecona ale nie słońcem Był jako miesiąc który swojej światłości nie ma ale ją od słońca bierze Świecił z uczestnictwa nie z przyrodzonej mocy swej Świecił aby prawdziwą światłość która jest Syn Boży ukazował I mówi dalej Była prawdziwa światłość która oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego Nie mógł Jan Chrzciciel nikogoż prawdziwie oświecić Bo był tylo szczery człowiek nie mógł do serca nauką swoją przeniknąć Nie mógł wlać w serce wiary Nie mógł oddalić grzechów i ciemności duchownej i usprawiedliwić i duszę miłą i wdzięczną uczynić Bogu nie mógł Sam to tylo Chrystus Syn Boży czyni jako prawdziwy żywot i niebieska światłość nasza A z tą światłością łaski swej do zbawienia ludzkiego skąpy nie jest Każdemu jej udzielać chce każdego oświecać i ożywiać ma wolą Nikim nie gardzi nikogoż od tej rzeki dobroci i łaski swej nie odmiata jako sam mówił 18 wszyscy do mnie pójdźcie którzy obciążeni jesteście kto pragnie przyjdź do mnie a pij 19 A iż ludzie nie wszyscy idą nie wszyscy swego dobrego znają już się na nie żałuje Jan święty a wdzięcznych i dobrych szczęście ukazuje gdy mówi Na świecie był a świat przezeń uczyniony jest a świat go nie poznał Do własności swej przyszedł a swoi go nie przyjęli A którzy go przyjęli dał im moc stawać się synmi Bożymi którzy wierzą w imię jego Którzy nie ze krwie ani z wolej ciała ani z wolej męża ale z Boga urodzeni są To jest trzecia część tej świętej ewangeliej Dziwuje się Jan święty dobroci wielkiej i poniżeniu dla nas Syna Bożego iż sam będąc twórcą wszystkiego świata zakryty w majestacie swym i niewidomy mieszkając jako apostoł mówi 20 w światłości nieprzystępnej stał się widomym a świat go nie poznał to jest ludzie świat miłujący którzy świeckiej ozdobności i dostatków czekali i w nich się kochali i onym zakrytym i nizkim na ziemi pogardzili A ci zwłaszcza w Izraelu z których się krwie urodził którym pierwej obiecany był którzy prorockie pisma o nim mieli którzy go długo od Boga prosili i czekali a gdy przyszedł owym wzgardzili i jemu nie wierzyli i na koniec go zabili O jako wielka złość ludzka O jako ślepotę czyni zamiłowanie świata tego i pychy i dostatków i sławy tej na świecie marnej która mija i nie trwa i do wiary o rzeczach trwających i wiecznych nie dopuszcza Wielkie szczęście

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/421-o-rozumieniu-przodku-ewangeliej-sw-jana-ktora-sie-na-koncu-mszej-czyta-piotr-skarga-sj (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu - Alfons Maria Liguori
  GO ODWIEDZAJĄ Starajmy się nie oddalać powiada św Teresa aby nie stracić z oczu naszego drogiego Pasterza Jezusa ponieważ owieczki które się znajdują w bliskości swego pasterza zawsze doznają więcej pieszczot aniżeli te co się bardziej oddaliły i dostają od niego cząstkę pokarmu który on sam spożywa Jeśli się zdarzy że pasterz zaśnie owieczka się nie oddala dopóki się pasterz nie zbudzi i znowu odbiera od niego nowe pieszczoty Odkupicielu mój w Sakramencie utajony oto mnie masz blisko siebie nie chcę innego od Ciebie daru tylko gorliwości i wytrwania w miłości Twojej Dziękuję ci wiaro święta ty mnie bowiem pouczasz i zapewniasz że w Boskim Sakramencie ołtarza w tym chlebie niebieskim już nie ma chleba ale jest cały Pan mój Chrystus Jezus i to z miłości dla mnie Panie mój i wszystko moje wierzę że tu jesteś obecny w tym Najświętszym Sakramencie a chociaż Cię oczami ciała nie widzę to jednak uznaję Cię w tej Hostii św przy świetle wiary za władcę nieba i ziemi za Zbawiciela świata Ach Jezu mój najsłodszy jak jesteś moją nadzieją zbawieniem moim umocnieniem moim i pociechą moją tak też pragnę abyś był całą miłością moją i jedynym przedmiotem wszystkich moich myśli moich życzeń i uczuć moich Więcej cieszę się Twoją nieskończoną szczęśliwością jakiej zażywasz i na wieki zażywać będziesz aniżeli wszystkimi dobrami które mógłbym posiadać czy to w czasie czy w wieczności Największą pociechą dla mnie jest to że Ty Odkupicielu najukochańszy jesteś zupełnie szczęśliwy i że szczęście Twoje jest nieskończone Panuj panuj o Panie mój nad całą duszą moją ja ją Tobie zupełnie oddaję Weź ją jako własność na zawsze Moja wola moje myśli moje zdolności niech idą na służbę miłości Twojej niech mi tylko na to służą abym Tobie pociechy i chwały przysporzył Takie było Twoje życie pierwsza miłośniczko i Matko Jezusa mojego Matko Najświętsza Ty mnie wspomagaj Ty mi uproś abym od dziś dnia żył tak jak Ty żyłaś zawsze o Błogosławiona należąc zupełnie do Boga Westchnienie Mój Jezu niech będę zupełnie Twoim a Ty bądź zupełnie moim Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Błogosławiony człowiek który mnie słucha i który czuje u drzwi moich na każdy dzień i pilnuje u podwojów drzwi moich Prz 8 34 Szczęśliwy ten kto podobnie jak to czynią ubodzy przed drzwiami bogaczy pilnuje u drzwi miłosierdzia Maryi aby otrzymał jałmużnę łaski Lecz jeszcze szczęśliwszy kto się stara naśladować Jej cnoty który patrzy szczególnie na Jej czystość i pokorę Westchnienie Nadziejo moja przybądź mi na pomoc Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XII PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ MIŁOŚĆ NASZĄ Bóg jest miłością a kto mieszka w miłości w Bogu mieszka a Bóg w nim l J 4 16 Kto kocha Jezusa przebywa z Jezusem a Jezus przebywa z nim Jeśli mnie kto miłuje Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy mieszkanie u niego uczynimy J 14 23 Sw Filip Nereusz kiedy miał przyjmować Komunię św jako Wiatyk ujrzawszy że wchodzą z Najświętszym Sakramentem zawołał oto moja miłość oto moja miłość Niechże więcej każdy z nas mówi w obecności Najświętszego Sakramentu oto moja miłość oto przedmiot miłości mojej w moim życiu i całej mojej wieczności A więc mój Panie i Boże mój jeżeli powiedziałeś w Ewangelii św że kto Cię miłuje tego i Ty miłować będziesz i przyjdziesz na mieszkanie do niego i od niego nie odejdziesz to miłuję Cię więcej aniżeli dobra wszelakie kochaj mnie i Ty bo miłość Twoją więcej sobie cenię aniżeli wszystkie królestwa tego świata przyjdź i uczyń sobie mieszkanie w nędznym przybytku duszy mojej ale tak abyś się już nigdy ode mnie nie oddalił a lepiej mówiąc abym ja więcej Ciebie już nie oddalił Ty bowiem się nie oddalasz chyba że Cię kto wyrzuci Jak Cię w przeszłości wydalałem tak bym Cię mógł i na nowo wydalić Ach nie dozwól aby się miała zdarzyć na świecie taka nowa niegodziwość i taka straszna niewdzięczność abym ja doznawszy od Ciebie tyle przychylności tyle łask odebrawszy miał Cię na nowo z serca wydalić A to może nastąpić i dlatego Panie mój pragnę umrzeć jeżeli Ci się to podoba abym umierając w połączeniu z Tobą mógł też na zawsze żyć z Tobą zjednoczony Tak Jezu mój tak się spodziewam Przyjmuję Cię przytulam Cię do biednego serca mojego Spraw niech Cię zawsze miłuję niech też ja zawsze miłości Twojej doznaję Tak o mój Odkupicielu najmilszy ja zawsze kochać Cię będę i Ty mnie zawsze będziesz kochał o Boże duszy mojej spodziewam się że się zawsze kochać będziemy przez całą wieczność tak niech się stanie Westchnienie Jezu mój ja zawsze chcę Cię miłować i od Ciebie miłości doznawać Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Którzy przez mnie sprawują nie zgrzeszą Którzy mnie objaśniają będą mieć żywot wieczny Syr 24 30 31 Kto się zaciągnie do mojej służby powiada Maryja otrzyma łaskę wytrwania a którzy pracować będą nad tym aby mnie inni znali i kochali żywot wieczny osiągną Przyrzeknij mówić zawsze kiedy tylko będziesz mógł publicznie i prywatnie o chwale Maryi o nabożeństwie do Niej Westchnienie Pozwól Panno święta abym Cię godnie chwalił Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XIII PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE JEST CIĄGŁYM GOŚCIEM NASZYM I będą tam oczy moje i serce moje po wszystkie dni 3 Krl 9 3 Oto Pan Jezus spełnił tę piękną obietnicę w Sakramencie ołtarza gdzie z nami dzień i noc pozostaje Panie mój mogło Ci to wystarczyć abyś w tym Sakramencie tylko przez dzień pozostawał kiedy możesz mieć czcicieli Twej świętej obecności którzy by Ci towarzystwa dotrzymywali na cóż Ci się zdało przez noc całą pozostawać kiedy ludzie kościoły zamykają a sami udają się do domów Ciebie zaś zupełnie samotnego zostawiają Lecz już Cię rozumiem miłość zrobiła Cię naszym więźniem miłość niepowstrzymana którą gorejesz związała Cię w ten sposób na ziemi że Ci się nie dozwala ani we dnie ani w nocy od nas oddalić Ach Zbawicielu najmilszy już ta sama doskonała miłość Twoja powinna by zniewolić wszystkich ludzi aby ciągle u Twych przybytków pozostawali chyba żeby ich kto przemocą odciągnął a nawet odchodząc powinni by wszyscy u stóp ołtarza zostawić swoje serca swoje uczucia złożyć u stóp Boga Człowieka który zostaje sam zamknięty w przybytku aby wszystkich nas widzieć i zaspokoić nasze potrzeby który pozostawia Serce swoje aby nas kochać i oczekuje kiedy dzień nadejdzie aby Go odwiedziły dusze przez Niego ukochane Tak mój Jezu chcę Ci pociechę sprawić oddaję Ci przeto zupełnie moją wolę wszystkie moje uczucia O nieskończony Boski majestacie Ty zostałeś w tym Boskim Sakramencie nie tylko po to aby z nami przebywać i być w bliskości nas ale przede wszystkim aby się oddawać duszom które umiłowałeś Lecz Panie któż się ośmieli zbliżyć i pożywać Ciało Twoje Ale też przeciwnie kto się będzie mógł z daleka trzymać od Ciebie Ty się dlatego ukryłeś w Hostii św abyś nasze serca mógł posiadać Ty gorąco pragniesz abyśmy Cię przyjmowali i cieszysz się gdy się z nami możesz złączyć Przyjdź więc mój Jezu przyjdź Ja Ciebie przyjąć pragnę abyś był Bogiem serca mojego i woli mojej Cokolwiek jest we mnie Odkupicielu mój drogi oddaję miłości Twojej moje uciechy i upodobania wolę moją wszystko to oddaję Tobie o miłości o Boże miłości panuj triumfuj nade mną zniszcz i spal jako ofiarę we mnie wszystko co nie jest Twoje Nie dozwól o miłości moja aby dusza moja napełniona majestatem Bożym przyjąwszy Cię w Komunii św miała się później przywiązywać do stworzeń Kocham Cię Boże mój kochać Cię będę zawsze kochać chcę Ciebie samego Westchnienie Pociągnij mnie związkami miłości Twojej Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Św Bernard nas upomina Szukajmy łaski a szukajmy przez Maryję Ona powiada św Piotr Damiani jest skarbem łask Bożych Ona może nas wzbogacić Ona nas chce wzbogacić Dlatego nas zaprasza i woła do nas Jeśli kto jest maluczki niech przyjdzie do mnie Prz 9 4 Pani najmilsza Pani najdostojniejsza Pani najłaskawsza spojrzyj na nędznego grzesznika który Ci się poleca i całą nadzieję w Tobie pokłada Westchnienie Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XIV PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ŁASKAWIE PRZYJMUJE PROŚBY NASZE Najmilszy Jezu słyszę Cię mówiącego z tego przybytku gdzie jesteś obecny To odpocznienie moje na wieki wieków Tu mieszkać będę bom je obrał Ps 131 14 Jeżeli więc obrałeś sobie między nami mieszkanie na ołtarzach gdzie jesteś w Sakramencie obecny i miłość którą gorejesz sprawia że tu odpocznienie swoje znajdujesz słuszną jest także rzeczą aby i nasze serca z uciechą zawsze przy Tobie przebywały i aby tu wszelką pociechę i odpocznienie znajdowały O dusze błogosławione miłością przejęte wy nie znajdujecie w świecie odpocznienia milszego jak przebywając w bliskości waszego Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie I ja byłbym szczęśliwy mój Panie gdybym na przyszłość nie znajdował większej radości jak być przy Tobie i zawsze myśleć o Tobie że tu jesteś obecny i ustawicznie myślisz o mnie i moim uszczęśliwieniu Ach mój Panie czemuż straciłem lat tyle w których Cię nie miłowałem Lata moje nieszczęsne złorzeczę wam a Ciebie nieskończona cierpliwości mojego Boga uwielbiam któraś mnie tyle lat i to tak względem Twej miłości niewdzięcznego znosiła Lecz spoglądasz na mnie chociaż tak niewdzięczny jestem dlaczego o Boże mój dlaczego Abym się kiedyś dał zwyciężyć Twojemu miłosierdziu i miłości Twojej i żebym zupełnie oddał się Tobie Panie nie chcę dłużej się opierać nie chcę dłużej być niewdzięcznym Sprawiedliwość wymaga abym zupełnie Tobie się poświęcił przynajmniej na ten czas który mi jeszcze do życia pozostaje Spodziewam się o mój Jezu przy pomocy Twojej że będę zupełnie Twoim Okazywałeś mi taką przychylność gdy od Ciebie uciekałem i lekceważyłem sobie miłość Twoją o ileż więcej mogę się spodziewać że mi będziesz przychylny kiedy Cię szukam i miłować Cię pragnę Udziel mi tedy łaski abym Cię miłował o Boże godzien nieskończonej miłości Miłuję Cię z całego serca mego miłuję Cię nade wszystko miłuję Cię więcej niż siebie samego więcej niż życie moje Żałuję że Cię obraziłem dobroci nieskończona przebacz mi a wraz z przebaczeniem udziel mi łaski abym Cię miłował aż do śmierci w tym życiu a przez całą wieczność w drugim Twoją wszechmocą spraw o Boże wszechmogący ten cud na świecie aby dusza tak niewdzięczna jak moja była jedną z tych które Cię najbardziej miłują Uczyń to z nią przez zasługi Twoje Jezu mój tego pragnę i tego chcę pragnąć przez całe życie moje Ty zaś skoro mnie tym pragnieniem natchnąłeś udziel mi siły do tego Westchnienie Jezu mój dzięki Ci składam żeś dotychczas łaskawie na mnie spoglądał Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Nie ma nikogo powiada św German przemawiając do Najświętszej Maryi Dziewicy nie ma nikogo kto by się zbawił inaczej jak tylko przez Ciebie Nikt od złego się nie uwolni inaczej jak tylko przez Ciebie nikt darów nie otrzyma inaczej jak tylko przez Ciebie A więc Pani moja nadziejo moja jeżeli Ty mnie nie wspomożesz zginąłem i nie będę mógł przyjść do tego abym Cię wielbił w raju Lecz słyszę świętych o Pani jak mówią wszyscy że Ty nie opuszczasz nikogo kto się ucieka do Ciebie Więc i ja nędzny do Ciebie się uciekam i w Tobie pokładam całą moją nadzieję Westchnienie św Bernarda Tu jest cała moja ufność tu cała pobudka nadziei mojej Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XV PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE JEST OGNIEM KTÓRY ZAPALA SERCA NASZE Przyszedłem puścić ogień na ziemię a czegóż chcę jedno aby byt zapalon Łk 12 49 Czcigodny o Franciszek Olimpiusz z zakonu teatynów mawiał że nie ma na ziemi nic innego co by bardziej zapalało ogień miłości Bożej w sercach ludzi jak Najświętszy Sakrament ołtarza Dlatego to Pan Jezus dał się widzieć św Katarzynie Sieneńskiej w Najświętszym Sakramencie jako ognisko gorejące miłością z którego wychodziły płomienie ognia Bożego i rozchodziły się po całej ziemi Święta się dziwiła iż taki ogień miłości Bożej ku ludziom nie ogarniał i nie zapalał wszystkich ludzi Jezu mój spraw abym się zapalił miłością ku Tobie spraw abym nie myślał o niczym nie tęsknił za niczym nie pragnął i nie szukał nic innego tylko Ciebie O jakże byłbym szczęśliwy gdyby mnie ten Twój święty ogień zupełnie ogarnął gdybym przepędził lata moje następne w wyniszczeniu w sobie wszystkich uczuć ziemskich O Słowo Boskie o Jezu mój widzę jak z miłości ku mnie zupełnie się na ołtarzu ofiarujesz wyniszczasz i wniwecz się obracasz słuszne jest więc abym podobnie jak Ty stałeś się ofiarą dla mnie i ja Tobie się cały ofiarował Tak mój Boże i mój najwyższy Panie Tobie dzisiaj oddaję całą duszę moją całego siebie całą wolę moją całe życie moje Tę nędzną ofiarę moją łączę z tą ofiarą którą Ci z siebie samego Ojcze przedwieczny złożył raz na ziemi Jezus Syn Twój a Zbawiciel mój na krzyżu i którą tyle razy ponawia każdego dnia na ołtarzach Przyjmij ją tedy przez zasługi Jezusa i udziel mi łaski abym ją po wszystkie dni życia mojego odnawiał i abym umarł ofiarując się zupełnie na chwałę Twoją Proszę Cię o łaskę która się dostała w udziale tylu męczennikom to jest abym umarł z miłości ku Tobie jeżeli jednak nie będę godny tak wielkiej łaski dozwól mi przynajmniej o Panie abym Ci ochotnie oddał moje życie i przyjął taką śmierć jaką na mnie ześlesz Panie o tę łaskę proszę umrzeć pragnę aby Cię uczcić Tobie się przypodobać i od tej godziny składam Ci na ofiarę życie moje przyjmuję śmierć jakakolwiek ona będzie i kiedykolwiek na mnie przyjdzie Westchnienie O Jezu mój pragnę umrzeć aby się Tobie przypodobać Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Pozwól o Pani moja abym Cię i ja nazwał ze św Bernardem całą pobudką nadziei mojej i abym powiedział ze św Janem Damasceńskim Całą nadzieję położyłem w Tobie Ty mi wyjednaj przebaczenie grzechów wytrwanie aż do śmierci wybawienie z czyśćca Wszyscy którzy otrzymują zbawienie otrzymują je przez Ciebie w Twojej tedy mocy o Maryjo abym i ja był zbawiony Kogo Ty chcesz zbawić będzie zbawiony mówi św Bonawentura Chciej tedy abym był zbawiony a zbawiony będę Ale Ty zbawiasz tych którzy Cię wzywają oto i ja Cię wzywam i do Ciebie wołam Westchnienie Zbawienie tych którzy Cię wzywają zbaw mnie Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XVI PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE JEST LEKARZEM DUSZ NASZYCH Gdyby się ludzie uciekali zawsze do Najświętszego Sakramentu i szukali w nim lekarstwa na swoje słabości nie byliby z pewnością tak nędzni jak są w rzeczywistości Skarżył się Jeremiasz Izali żywicy nie masz w Galaad Albo tam nie masz lekarza Jr 8 22 Galaad góra w Arabii bogata w wonne olejki jak powiada Będą jest obrazem Jezusa Chrystusa który w tym Sakramencie ma gotowe lekarstwa na wszystkie słabości nasze Dlaczego tedy powiada niejako Boski Odkupiciel skarżycie się synowie Adama na słabości swoje kiedy w tym Sakramencie macie lekarza i lekarstwo na każdą waszą słabość Pójdźcie do Mnie wszyscy a Ja was ochłodzę Mt 11 28 Chcę więc mówić Panie do Ciebie jak siostry Łazarza Oto którego miłujesz choruje J 11 3 Panie ja jestem tym nędznym którego miłujesz moja to dusza poraniona grzechami które popełniłem Lekarzu mój Boski przychodzę do Ciebie abyś mnie uzdrowił jeżeli zechcesz możesz mnie uleczyć Uzdrów duszę moją bom zgrzeszył Tobie Ps 40 5 Jezu mój najsłodszy pociągnij mnie zupełnie ku sobie słodkimi powabami miłości Twojej Milszą jest dla mnie rzeczą być w łączności z Tobą aniżeli zostać panem ziemi całej Nic innego nie pragnę na świecie tylko Ciebie miłować Mało posiadam co mógłbym Ci oddać ale gdybym mógł mieć królestwa całego świata chciałbym je mieć tylko na to aby się ich wyrzec z miłości ku Tobie Zrzekam się dla Ciebie wszystkiego czego się tylko zrzec mogę rodziców wygody wszelakiej wszelkiego upodobania własnego nawet i pociech duchowych Dla Ciebie zrzekam się wolności i woli mojej własnej Tobie oddać pragnę wszelką miłość moją Kocham Cię dobroci nieskończona kocham Cię więcej niż siebie samego i spodziewam się że Cię na wieki miłować będę Westchnienie Jezu mój Tobie się oddaję zechciej mnie przyjąć Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Pani moja Tyś powiedziała do św Brygidy Jakkolwiek ciężko zgrzeszyłby człowiek byleby tylko z prawdziwą wolą poprawy zwrócił się do Mnie natychmiast jestem gotowa przyjąć powracającego i nie patrzę na to ile nagrzeszył ale z jaką wolą przychodzi Nie poczytuję sobie bowiem za ubliżenie opatrzyć jego rany i uleczyć takowe ponieważ Mnie nazywają i rzeczywiście jestem Matką miłosierdzia Jeżeli więc możesz mnie uleczyć i pragniesz mnie uleczyć oto uciekam się do Ciebie niebieska Lekarko ulecz tak ciężkie rany duszy mojej Rzeknij tylko jedno słowo do Syna Twego a będę uleczony Westchnienie Maryjo miej litość nade mną Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XVII PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE JEST POCIESZYCIELEM NASZYM Dla dusz miłujących nie ma większej pociechy jak przebywać w obecności osób ukochanych Gdybyśmy więc miłowali Jezusa Chrystusa przebywalibyśmy w Jego obecności Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie patrzy na nas słyszy nas a my nie mówimy nic do Niego W Jego towarzystwie pociechy szukajmy radujmy się Jego chwałą i tą miłością jaką Go otacza tak wiele dusz w Najświętszym Sakramencie rozmiłowanych Pragnijmy aby wszystkie dusze kochały Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie aby Mu siebie i serca swoje oddały Oddajmy Mu przynajmniej wszystkie uczucia nasze On niech będzie całą naszą miłością przedmiotem naszych uczuć i pragnień naszych Ojciec Salezjusz z Towarzystwa Jezusowego doznawał pociechy już w samej rozmowie o Najświętszym Sakramencie Nigdy nie miał dosyć Jego nawiedzin Czy go wołano do furty czy się w swojej znajdował izdebce czy chodził po domu z każdej sposobności korzystał aby odwiedzić swego ukochanego Pana Toteż zauważono że w ciągu dnia nie było prawie i jednej godziny w której by Go nie odwiedził Przez to w końcu sobie zasłużył że umarł z rąk heretyków broniąc prawdy o Najświętszym Sakramencie przez który o najmilszy Jezu dałeś nam poznać tkliwą Twoją miłość jaką ku nam pałasz Lecz o Panie mój ponieważ tak wiele cudów czynisz w tym Sakramencie uczyń jeszcze i ten nowy pociągnij mnie zupełnie ku sobie abym zupełnie należał do Ciebie jak tego pragniesz i na to zasługujesz Udziel mi siły abym Cię miłował z całego serca Dobra tego świata daj komu Ci się podoba ja się wszystkich zrzekam ja wzdycham tylko za Twoją miłością i jej tylko pragnę Tej miłości tylko szukam i zawsze szukać będę Kocham Cię Jezu mój spraw abym Cię zawsze kochał Westchnienie Jezu mój kiedyż Cię będę miłował jak winienem Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Królowo najmilsza jakże bardzo podoba mi się to piękne imię jakie Ci dają miłujący Ciebie matki najmilszej Tak jest o Pani moja jesteś nadzwyczaj miłą Piękność Twoja sprawiła że się sam Pan Twój w Tobie rozmiłował Pożądał król piękności Twojej Ps 44 12 Św Bonawentura powiada że samo imię Twoje jest tak miłe dla miłośników Twoich że wtedy kiedy je sami wymawiają albo gdy słyszą że je wymawiają inni miłością się zapalają i ogarnia ich pragnienie miłowania Cię coraz więcej O słodka o miłosierna Maryjo tego imienia nawet wymówić nie można żeby się miłością nie zapalić ani usłyszeć aby się w sercu nie rozradować Słuszne jest tedy o Matko najmilsza abym Cię i ja miłował ale się nie zadowolę tylko tym abym Cię miłował pragnę i teraz na ziemi i potem w niebie być pierwszym po Bogu miłującym Ciebie A jeżeli to pragnienie jest zanadto śmiałe to przyczyną tego jest Twa piękność i miłość którą mi okazałaś Gdybyś nie była tak piękna i ja mniej bym Cię pragnął miłować Przyjmij więc Pani to moje pragnienie a na znak że je przyjęłaś wyjednaj mi u Boga taką miłość o jaką Cię proszę miłą bowiem jest Bogu miłość którą się Ciebie otacza Westchnienie Matko moja najmilsza miłuję Cię nade wszystko Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XVIII PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE OCZEKUJE ABYŚMY GO POZDROWILI W dzień ostateczny będzie Pan Jezus zasiadał na tronie chwały teraz w Najświętszym Sakramencie zasiada na stolicy miłości Gdyby król dla okazania miłości jaką ma względem biednego pastuszka przybył na mieszkanie do wsi w której on mieszka jaka by to była niewdzięczność gdyby ów prostaczek nie przychodził go często nawiedzać a wiedział o tym dobrze że król bardzo go pragnie zobaczyć i że się tu dlatego tylko przeniósł aby miał sposobność często się z nim widywać Ach mój Jezu dla mej miłości już ja to widzę przyszedłeś mieszkać w Sakramencie ołtarza chciałbym tedy dzień i noc gdyby mi było wolno przebywać w obecności Twojej o Panie mój jeżeli Aniołowie ustawicznie stoją przed Tobą zdumiewając się nad Twoją miłością słuszne jest abym i ja widząc Cię z mojej przyczyny na tym ołtarzu przebywającego przynajmniej Cię pocieszał trwając przed Tobą abym wychwalał miłość i dobroć jaką masz dla mnie Przed oblicznością Aniołów będę śpiewał będę się kłamał ku kościołowi Twemu świętemu i będę wyznawał imieniowi Twemu dla miłosierdzia Twego i dla prawdy Twojej Ps 137 1 2 O Boże w Sakramencie utajony o chlebie anielski o pokarmie Boski kocham Cię ale ani ja nie jestem zadowolony ani Ty z tej mojej miłości Miłuję Cię wprawdzie ale Cię miłuję za mało Spraw o mój Jezu niech poznam piękność i dobroć Twą niezmierną którą mam miłować Spraw niech serce moje wyrzuci z siebie wszystkie uczucia ziemskie a zrobi miejsce wyłącznie dla Twojej miłości Aby mnie zapalić miłością Twoją i aby się ze mną zupełnie połączyć każdego dnia zstępujesz na ołtarze słuszne jest więc abym i ja nie myślał o czym innym jak tylko o tym aby Cię miłować cześć Ci oddawać i radość Ci sprawiać Miłuję Cię całą duszą moją miłuję Cię wszystkimi uczuciami serca mojego Jeżeli mi chcesz za moją miłość zapłacić udziel mi więcej miłości więcej gorliwości która by sprawiła abym Cię ciągle i coraz więcej miłował i coraz bardziej Tobie się pragnął przypodobać Westchnienie Jezu miłości moja obdarz mnie miłością Twoją Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Podobnie jak biedni chorzy przez wszystkich dla swej nędzy opuszczeni w publicznych szpitalach znajdują przytułek tak i grzeszników najnędzniejszych chociażby ich wszyscy opuścili przecież nie opuszcza miłosierdzie Maryi którą Bóg na to światu dał aby była schronieniem i wspólnym przy tuliskiem grzeszników jak to powiada święty Bazyli Otworzył Bóg dla grzeszników wspólny dom służący do odzyskania zdrowia Stąd też św Efrem nazywa Maryję schronieniem grzeszników A więc Królowo moja i ja uciekam się do Ciebie nie możesz mnie odrzucić dla grzechów moich bo o ile jestem nędzniejszy o tyle więcej mam powodów aby szukać pod opieką Twoją schronienia ponieważ Cię Bóg wybrał na ucieczkę dla najnędzniejszych grzeszników Uciekam się więc do Ciebie o Maryjo i pod płaszcz Twój się tulę Ty jesteś ucieczką grzeszników bądź więc moją ucieczką i nadzieją zbawienia mego Jeżeli mnie Ty odrzucisz do kogóż się wtedy ucieknę Westchnienie Maryjo ucieczko moja doprowadź mnie do zbawienia Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XIX PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE JEST PRZYJACIELEM NASZYM Miłą jest dla każdego rzeczą znajdować się w towarzystwie swego ukochanego przyjaciela a czyż dla nas nie będzie miło na tej łez dolinie przebywać w towarzystwie przyjaciela najlepszego jakiego tylko mieć możemy który może nas obsypać dobrami wszelkimi który nas bez miary miłuje i dlatego ustawicznie z nami przebywa Oto w Najświętszym Sakramencie możemy rozmawiać z Panem Jezusem według upodobania naszego możemy przed Nim otwierać serca nasze przedstawiać Mu nasze potrzeby i o łaski Go prosić krótko mówiąc możemy obcować z Królem nieba w tym Sakramencie z zupełną poufałością i bez obawy wszelkiej Bardzo szczęśliwym czuł się Józef Egipski jak powiada Pismo św kiedy Bóg z łaską zstąpił do jego więzienia aby go pocieszyć Zstąpiła z nim do dołu i w więzieniu go nie opuściła Mdr 10 13 Ale my jesteśmy o wiele szczęśliwsi bo mamy między sobą na tej nędznej ziemi Boga naszego który stał się człowiekiem który rzeczywiście obecny przebywa z nami przez wszystkie dni życia naszego z tak miłościwym uczuciem i z tak wielką ku nam przychylnością Jakaż to dla więźnia pociecha mieć czułego przyjaciela który mu towarzystwa dotrzymuje który go pociesza nadzieję weń wlewa z pomocą spieszy i o tym myśli aby mu w nędzy jego ulżyć Oto tu nasz dobry przyjaciel Jezus Chrystus który w tym Sakramencie dodaje nam otuchy mówiąc do nas Oto ja jestem z wami po wszystkie dni Mt 28 20 Oto jestem powiada zupełnie dla was przyszedłem z nieba do tego waszego więzienia aby wam przynieść pociechę pomoc i wybawienie Przychodźcie do Mnie ze Mną przebywajcie ustawicznie Mnie się trzymajcie a nie będziecie czuli nędzy waszej potem Mnie oglądać będziecie w moim królestwie tam was uszczęśliwię zupełnie O Boże o niepojęta miłości ponieważ Ty dla nas raczysz być tak łaskawym że dla przebywania w pobliżu nas zstępujesz na ołtarze nasze postanawiam sobie odwiedzać Cię często chcę się cieszyć ile tylko będę mógł obecnością Twoją najsłodszą która świętych uszczęśliwia w raju Obym mógł zawsze z Tobą pozostawać aby Ci oddawać cześć i akty miłości wzbudzać Zbudź proszę Cię duszę moją gdyby przez oziębłość lub z powodu spraw światowych zaniedbywała Cię odwiedzać Zapal we mnie pragnienie przebywania ustawicznego w pobliżu tego Sakramentu Ach mój Jezu obym Cię był zawsze miłował obym Ci był zawsze radość sprawiał Tym się pocieszam że mi jeszcze czas zostaje abym to uczynił nie tylko w przyszłym ale jeszcze i w tym życiu Pragnę to czynić pragnę Cię na przyszłość miłować moje dobro najwyższe miłości moja skarbie mój i moje wszystko Miłować Cię pragnę wszelkimi siłami Westchnienie Boże mój dopomóż mi abym Cię miłował Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Pobożny Bernardyn z Bustis powiada O grzeszniku nie trać ufności ale się uciekaj z ufnością do tej Pani a znajdziesz Ją z rękami pełnymi miłosierdzia i hojności i wiedz dodaje że ta dobrotliwa Królowa bardziej pragnie wyświadczać Ci dobrodziejstwa aniżeli ty pragniesz je odbierać O Pani moja dzięki składam Bogu że mi pozwolił Ciebie poznać Jakże byłbym nieszczęśliwy gdybym Cię był nie poznał lub gdybym o Tobie był zapomniał Źle byłoby wtedy ze zbawieniem moim Ale ja Ciebie Matko moja błogosławię Ciebie miłuję i całą ufność w Tobie pokładam i w ręce Twoje składam całą duszę moją Westchnienie O Maryjo szczęśliwy kto Cię poznał i w Tobie nadzieję położył Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XX PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE OCZYSZCZA NAS Z CODZIENNYCH WIN NASZYCH Onego dnia będzie źródło otworzone domowi Dawidowemu i mieszkającym w Jeruzalem na obmycie grzesznego Za 13 l Tym źródłem dla wszystkich otwartym które prorok przepowiedział jest Jezus w Najświętszym Sakramencie W nim możemy ilekroć nam się spodoba obmywać dusze nasze ze wszystkich skaz grzechowych które codziennie na siebie ściągamy Kiedy więc kto jakikolwiek błąd popełni nie ma dla niego lepszego lekarstwa jak uciec się zaraz do Najświętszego Sakramentu Tak jest mój Jezu postanawiam to czynić zawsze bo wiem bardzo dobrze że woda z tego źródła Twojego nie tylko mnie obmywa lecz także udziela mi światła dodaje siły abym nie upadł i abym znosił z ochotą przeciwności ona mnie zapala abym Cię miłował Wiem że dlatego czekasz na mnie abym Cię odwiedził i że licznymi nagradzasz łaskami tych którzy Cię nawiedzają i miłują Jezu mój podźwignij mnie więc z grzechów moich które dzisiaj popełniłem żałuję za nie dlatego że one się Tobie nie podobają udziel mi siły abym już do nich nie wracał i daj mi wielki zapał do miłowania Ciebie Och gdybym mógł ustawicznie w bliskości Ciebie pozostawać jak czyniła owa wierna służebnica Twoja Maria Diaz która żyła za czasów św Teresy i miała pozwolenie od biskupa z Avili mieszkać w krużganku kościelnym gdzie prawie bez ustanku uwielbiała Najświętszy Sakrament który też swoim sąsiadem nazywała i nie oddalała się stamtąd tylko idąc do spowiedzi i do Komunii św Czcigodny Brat Franciszek od Dzieciątka Jezus karmelita bosy gdy przechodził koło kościoła gdzie był Najświętszy Sakrament nie mógł się powstrzymać aby tam nie wejść i nie nawiedzić Go powiadał bowiem Nie godzi się aby przyjaciel przechodząc około domu przyjaciela nie wstąpił do niego przynajmniej aby go pozdrowić Ale on nie zadowolił się jednym słowem lecz zatrzymywał się przed swoim ukochanym Panem tak długo jak tylko długo było mu wolno Jedyne i nieskończone dobro moje widzę że po to ten Najświętszy Sakrament ustanowiłeś i na to przebywasz na tym ołtarzu abym Cię miłował po to też dałeś mi serce zdolne do umiłowania Ciebie Lecz czemuż ja niewdzięczny nie miłuję Ciebie albo miłuję Cię tak mało Nie niesprawiedliwą byłoby rzeczą aby tak mało była miłowana dobroć tak godna miłości jaką Ty jesteś Przecież miłość jaką masz dla mnie zasługuje na wzajemną miłość moją Ty jesteś Bogiem nieskończonym a ja robakiem nędznym Małą byłoby rzeczą gdybym umarł gdybym się wniwecz obrócił dla Ciebie któryś umarł za mnie i codziennie z miłości ku mnie całkowicie ofiarujesz się na ołtarzach Zasługujesz aby Cię miłować nade wszystko ja też pragnę miłować Cię nade wszystko Dopomóż mi Jezu mój wspomagaj mnie abym Cię miłował i abym tego dokazał iżbym się Tobie podobał jak tego ode mnie wymagasz Westchnienie Ukochany mój dla mnie a ja dla Niego Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Królowo moja najsłodsza najłaskawsza i najmilsza jakże wiele ufności dodaje mi św Bernard kiedy się do Ciebie uciekam Powiada on że Ty nie patrzysz na zasługi tego który się ucieka do Twojej dobroci lecz spieszysz ku wspomożeniu wszystkich którzy Cię proszą Maryja nie roztrząsa zasług lecz wszystkim daje się łatwo uprosić I ja Cię proszę racz mnie tedy łaskawie wysłuchać Posłuchaj tylko o co Cię proszę Jestem biednym grzesznikiem który na tysiąc piekieł zasługuje Pragnę życie zmienić Pragnę Boga mojego miłować którego tyle razy obraziłem Oddaję się Tobie za niewolnika Tobie się daruję jakkolwiek nędzny jestem Zbaw więc tego który już Twoją a nie swoją jest własnością Pani moja czy mnie usłyszałaś Mam nadzieję żeś usłyszała i wysłuchała Westchnienie O Maryjo Twoją własnością jestem zbaw mnie Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XXI PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE PRZYCIĄGA KU SOBIE DUSZE KTÓRE ŚWIATEM GARDZĄ Gdziekolwiek będzie ciało tam się zbiorą i orły Łk 17 37 Przez to ciało powszechnie rozumieją święci Ciało Jezusa Chrystusa a przez orłów dusze oderwane od świata które się wznoszą jako orły ponad sprawy tej ziemi i wzlatują ku niebu do którego i swymi myślami i uczuciami ustawicznie wzdychają i w nim ustawicznie przebywają Orły te znajdują na ziemi tam swój raj gdzie znajdują Jezusa w Najświętszym Sakramencie tak iż nie mogą się nasycić przebywaniem w obecności Jego Jeżeli orły powiada św Hieronim zwietrzywszy zapach mięsa jakiego lecą z daleka aby je odszukać o ileż więcej my obowiązani jesteśmy spieszyć i niejako lecieć do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jako do najmilszego pokarmu serc naszych Dlatego to święci na tej łez dolinie jako spragnione jelenie starali się zawsze przychodzić do tego źródła rajskiego Ojciec Baltazar Alwarez z Towarzystwa Jezusowego przy jakimkolwiek był zajęciu raz po raz zwracał oczy w tę stronę gdzie wiedział że się znajduje Najświętszy Sakrament nawiedzał go bardzo często nieraz całe noce tam pozostawał i ubolewał widząc pałace pańskie pełne ludzi którzy człowieka czcią otaczają w nadziei jakiego lichego zysku a kościoły tak opuszczone w których mieszka najwyższy Pan świata całego który z nami przebywa na tronie miłości bogaty w dobra niezmierne i wieczne Jakże mawiał szczęśliwi są zakonnicy gdyż mogą w swoich własnych domach nawiedzać swego wielkiego Pana w Najświętszym Sakramencie ile razy zechcą czy to w dzień czy w nocy Ponieważ Panie mój najmiłościwszy mimo to że widzisz jak jestem oziębły i za miłość niewdzięczny wzywasz mnie przecież z taką dobrocią abym się do Ciebie zbliżył nie zrażam się już nędzą moją i przychodzę do Ciebie Przemień zupełnie oddal ode mnie wszelką miłość która nie jest Twoją wszelkie pragnienie które się nie podoba Tobie wszelką myśl która nie zmierza do Ciebie Jezu mój miłości moja skarbie mój i wszystko moje ja chcę tylko Ciebie zadowolić pragnę tylko Tobie się przypodobać Ty sam zasługujesz na wszelką miłość moją Ciebie samego pragnę miłować całym sercem moim Weź mnie całego przywiąż mnie do siebie a przywiąż tak abym się już nie mógł oderwać od Ciebie ani w tym ani w przyszłym życiu Westchnienie Jezu najsłodszy nie pozwalaj mi odłączyć się od Ciebie Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Św Dionizy Kartuzjański nazwał Najświętszą Dziewicę orędowniczką wszystkich grzeszników schronienia u Niej szukających Ponieważ więc o wielka Matko Boga masz obowiązek bronić spraw największych winowajców którzy się uciekają do Ciebie otom u stóp Twoich do Ciebie się uciekam i przemawiam do Ciebie ze świętym Tomaszem z Villanova Orędowniczko nasza spełnij swój obowiązek weź w swe ręce moją sprawę prawda że wiele zawiniłem przed Panem moim obrażając Go po tylu dobrodziejstwach i tyłu łaskach które mi wyświadczył ale zło się już stało a Ty przecież możesz mnie ratować wystarczy żebyś przemówiła do Boga Twego żebyś mnie wzięła w obronę a otrzymam przebaczenie otrzymam i zbawienie Westchnienie Matko moja miła w Twej mocy jest zbawienie moje Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XXII PAN JEZUS W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE DLA WSZYSTKICH PRZYSTĘPNY Chodziła oblubienica Pieśni nad pieśniami szukając swego umiłowanego a nie znajdując go poczęła pytać Zaliście widzieli którego miłuje dusza moja Pnp 3 3 Wtedy jeszcze nie było Pana Jezusa na ziemi lecz teraz jeżeli dusza kochająca Pana Jezusa zechce Go szukać zawsze Go znajdzie w Najświętszym Sakramencie Wielebny o Avila powiadał że pomiędzy wszystkimi świątyniami nie mógł znaleźć ani nawet pomyśleć świątyni milszej jak kościół w którym się znajduje Najświętszy Sakrament O miłości nieskończona Boga mojego nieskończonej miłości godna o jak mogłeś o Jezu dojść do takiego poniżenia iż dla przebywania z ludźmi i zjednoczenia się z nimi w ich sercach upokorzyłeś się kryjąc się pod postacią chleba O Słowo wcielone Ty się posuwasz za daleko w uniżeniu bo za daleko idziesz w miłowaniu Jakże mógłbym nie miłować Cię całą istotą moją gdy wiem ile uczyniłeś aby sobie zyskać miłość moją Miłuję Cię nade wszystko i dlatego wyżej sobie cenię to aby się Tobie przypodobać aniżeli wszystkie moje sprawy i wszystkie uciechy moje Moją uciechą będzie Tobie uciechę sprawić miłości moja i moje wszystko Zapal we mnie wielkie pragnienie przebywania ustawicznego przed Tobą w Najświętszym Sakramencie przyjmowania Cię w Komunii św i zatrzymywania się w Twoim towarzystwie Byłbym niewdzięczny gdybym nie przyjął tak miłego zaproszenia Ach Panie zniszcz we mnie wszelkie przywiązanie do rzeczy stworzonych Ty chcesz Stworzycielu mój być jedynym przedmiotem wszystkich moich pragnień wszelkiej mojej miłości Kocham Cię dobroci najmilsza Boga mojego Nie żądam nic innego od Ciebie tylko miłości Twojej Nie pragnę zadowolenia swego dla mnie wystarcza zadowolenie Twoje Przyjmij o Jezu mój to dobre pragnienie grzesznika który Cię pragnie miłować Wspomóż mnie łaską Twoją Spraw abym z nędznego niewolnika piekła stał się odtąd szczęśliwym niewolnikiem miłości Twojej Westchnienie Miłuję Cię Jezu dobro moje nad wszystkie inne dobra Komunia duchowa jak wyżej Pozdrowienie Maryi Najsłodsza Pani i Matko moja jestem nędznym buntownikiem przeciw wielkiemu Synowi Twojemu lecz skruszony uciekam się do Twojej dobroci abyś mi wyjednała przebaczenie Nie mów mi że nie możesz albowiem św Bernard nazywa Cię szafarką przebaczenia Do Ciebie należy wspierać tego kto się znajduje w niebezpieczeństwie bo i św Efrem nazywa Cię wspomożeniem w niebezpieczeństwach będących Pani moja któż jest w większym niż ja niebezpieczeństwie Straciłem Boga i pewną jest rzeczą że byłem skazany na piekło a nie wiem czy mi już Bóg przebaczył mogę zresztą na nowo Go utracić Ale Ty możesz wszystko mi wyjednać i od Ciebie spodziewam się wszelkiego dobra przebaczenia grzechów wytrwania i nieba Spodziewam się że gdy dojdę do zbawienia przez przyczynę Twoją będę jednym z tych w królestwie niebieskim którzy najwięcej Twoje miłosierdzie o Maryjo będą uwielbiali Westchnienie Miłosierdzie Maryi na wieki wychwalać będę Amen Amen Modlitwa do Najświętszej Maryi jak wyżej NAWIEDZENIE XXIII PAN JEZUS KRÓL NIEBIESKI W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE JEST SĄSIADEM NASZYM Wielkie trudy podejmuje i na wiele niebezpieczeństw naraża się mnóstwo chrześcijan aby nawiedzić te miejsca w Ziemi Świętej gdzie się nasz najmiłościwszy Zbawiciel narodził gdzie cierpiał i umarł My nie potrzebujemy odbywać tak dalekiej podróży gdzie nam grozić mogą liczne niebezpieczeństwa bo w naszym sąsiedztwie jest tenże sam Pan mieszkający w Najświętszym Sakramencie w kościele kilka kroków od domów naszych Jeżeli pielgrzymi poczytują sobie za wielkie szczęście powiada św Paulin gdy mogą ze sobą przynieść z tych świętych miejsc odrobinę prochu ze żłóbka albo z grobu w którym był pochowany Pan Jezus to z jakąż gorliwością powinniśmy nawiedzać Najświętszy Sakrament w którym jest tenże sam Jezus w swojej osobie a możemy to czynić bez wielu trudów i bez wielkich niebezpieczeństw

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/362-nawiedzenia-najswietszego-sakramentu-alfons-maria-liguori (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Msza święta infantylna - ks. Jacek Dunin-Borkowski
  po prostu ale radocha jest świetnie spoko itp W swoim życiu słyszałem kilku księży wspaniałych gawędziarzy Potrafili mówić tak barwnie i ciekawie że dzieci słuchały jak zaczarowane Nie musieli się uciekać do substytutu pseudodialogu To bardzo trudne i nie dla każdego możliwe Słyszałem też kilka dobrych homilii dialogowanych Zawsze jednak miałem wątpliwość czy robienie show w jaki się zmienia taka homilia licuje z powagą miejsca Natomiast większość dialogowanych homilii nie przenosi żadnej treści bo słuchacze nie na niej się skupiają lecz na tym że jest zabawnie Homilia dialogowana jest formą dla mistrzów kaznodziejstwa wymaga genialnego zrozumienia dziecięcej mentalności oraz błyskawicznej reakcji Jest dużo trudniejsza od gawędy prowadzonej od pulpitu a tylko pozornie dla dyletantów łatwa Na improwizację ważą się tylko najlepsi muzycy albo zupełni profani którzy nie słyszą że fałszują We Mszy infantylnej tak jak w normalnej Mszy kazanie poprzedzają czytania Któż u licha wpadł na pomysł że aktywny udział dzieci w liturgii oznacza dopuszczanie ledwo sylabizujących maluchów do funkcji lektorów Przepisy liturgiczne wyraźnie stwierdzają że czytania może wykonywać przygotowany lektor Istnieją kursy lektorskie których zaliczenie nie jest wcale łatwe Na wszystkich innych Mszach czytania sprawuje lektor albo ksiądz I oto nagle na jednej z Mszy niedzielnych do czytań podchodzi np dziesięciolatek Niesłychanie rzadko się zdarza żeby czytał dobrze a praktycznie nigdy żeby umiał zinterpretować tekst Trudno od malucha wymagać zrozumienia słów któregoś z listów św Pawła nad którym łamią sobie głowę przemądrzy bibliści A bez zrozumienia nie ma dobrego czytania jest odtwarzanie zapisu literowego Dopuszczanie dzieci do pełnienia funkcji lektora ma jeszcze jeden aspekt antypedagogiczny obniża rangę słowa Bożego Jeśli dziecko może coś robić to często znaczy to że dana czynność jest łatwa i mało ważna Ile razy słyszymy nie ruszaj tego to tata zrobi za mały jesteś Dziecko marzy o tym żeby dorosnąć do zaszczytu np prowadzenia samochodu A tu proszę ciach mach i zabiera się za jedną z funkcji liturgicznych Po kazaniu następuje modlitwa powszechna czyli zazwyczaj następna katastrofa Spotykamy dwie jej formy modlitwa spontaniczna i odczytywana przez dzieci W czasie modlitwy spontanicznej ksiądz biega po kościele podsuwając mikrofon kolejnym orantom pchającym się jedno przez drugiego I słyszymy módlmy się za marynarzy żeby im morze nie wyschło módlmy się za Matkę Boską módlmy się za chorych o co Kreatorzy Mszy infantylnej sądzą prawdopodobnie że taka spontaniczna modlitwa będzie autentycznym produktem dziecięcych serduszek Niestety nie wzięli pod uwagę że wbrew obiegowym opiniom dzieci uwielbiają naśladować i trzymać się konwencji Radośnie czyli głośno i fałszywie Osobnym rozdziałem zresztą dotyczącym nie tylko Mszy infantylnej są śpiewy Wprowadzanie kopii angielskojęzycznych śpiewów do polskich kościołów to nieporozumienie piramidalne a właściwie piramida nieporozumień Po pierwsze rytm Zaśpiewy te często są zbudowane na bluesowych soulowych czy rockowych schematach W Polsce takiej rytmizacji nie czujemy Śpiewamy po słowiańsku akcentując nieparzyste ćwierćnuty taktu na cztery czwarte Skutek Ginie pulsacja napięcie które jest głównym urokiem czarnego śpiewu dla Pana Nawet całkiem dobrze grające kościelne zespoliki gitarowe z reguły dostają zadyszki nieświadomie próbując zastąpić brak feelingu tempem Żeby było ostro i radośnie Po drugie słowa Angielski charakteryzuje się

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/356-msza-swieta-infantylna-ks-jacek-dunin-borkowski (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Rozproszyć obawy przed dawną liturgią - kard. Joseph Ratzinger
  z którym istnienie dwóch rytów może zniszczyć jedność Trzeba tu odróżnić aspekt teologiczny i praktyczną stronę zagadnienia Gdy chodzi o aspekt teoretyczny i podstawowy trzeba stwierdzić że zawsze istniały liczne formy rytu łacińskiego które zanikały bardzo powoli w konsekwencji unifikacji przestrzeni życiowej w Europie Aż do Soboru obok rytu rzymskiego istniały ryt ambrozjański ryt mozarabski z Toledo ryt z Braga ryt kartuski i karmelitański oraz najbardziej znany ryt dominikański a być może jeszcze inne ryty których nie znam Nikt nigdy nie gorszył się że dominikanie często obecni w naszych parafiach nie odprawiają tak jak proboszczowie lecz mają swój własny ryt Nie mieliśmy żadnych wątpliwości że ich ryt jest tak samo katolicki jak ryt rzymski i byliśmy dumni z tego bogactwa polegającego na posiadaniu wielu różnych tradycji Poza tym należy powiedzieć rzecz następującą wolna przestrzeń którą nowy Ordo Missae pozostawił samodzielnej twórczości rozszerzyła się przesadnie różnica między dokonywanymi w różnych miejscach celebracjami liturgii według nowych ksiąg tak jak jest ona faktycznie praktykowana jest często większa niż różnica między liturgią dawną i liturgią nową gdy celebruje się według przepisanych ksiąg liturgicznych Przeciętny chrześcijanin nie mający szczególnej formacji liturgicznej ma trudność z odróżnieniem mszy śpiewanej po łacinie według dawnego Mszału od mszy śpiewanej po łacinie według nowego Mszału w odwrotności do tego różnica między liturgią sprawowaną dokładnie według Mszału Pawła VI i formami oraz konkretnymi celebracjami w języku narodowym z wykorzystaniem całej możliwej swobody i twórczości jest ogromna W naszych rozważaniach przekroczyliśmy już próg dzielący teorię od praktyki w której sprawy są z natury bardziej skomplikowane gdyż chodzi o relacje między żywymi osobami Wydaje mi się że niechęci o których mówiliśmy są dlatego tak duże ponieważ obie formy celebracji łączy się z dwiema różnymi postawami duchowymi na przykład z dwoma różnymi sposobami pojmowania Kościoła i po prostu życia chrześcijańskiego Powody tego są wielorakie Pierwszym jest to że osądza się obie formy liturgiczne na podstawie elementów zewnętrznych dochodząc w ten sposób do wniosku że są tu dwie fundamentalnie różne postawy Przeciętny chrześcijanin uważa za istotę odnowionej liturgii to że jest ona celebrowana w języku narodowym i twarzą do ludu że jest dużo wolnej przestrzeni pozostawionej twórczości oraz że wierni spełniają w niej funkcje czynne W przeciwieństwie do tego za istotę celebracji w starym rycie uważa się to że odbywa się ona w języku łacińskim że kapłan jest obrócony do ołtarza że ryt jest surowo przestrzegany i że wierni uczestniczą we Mszy modląc się prywatnie nie spełniając funkcji czynnej W tej optyce istotna jest dla liturgii fenomenologia a nie to co sama liturgia uznaje za istotne Należałoby zauważyć że wierni pojmują liturgię na podstawie konkretnych widzialnych form że te formy kształtują ich duchowo oraz że wierni nie przenikają z łatwością głębi liturgii Normy soborowe i liturgiści Sprzeczności i przeciwstawienia które przed chwilą wymieniliśmy nie pochodzą ani z ducha ani z litery tekstów soborowych Sama Konstytucja o Liturgii nie mówi w ogóle o celebracji twarzą do ołtarza lub twarzą do ludu A na temat języka mówi ona że łacina powinna być zachowana przy równoczesnym przyznaniu więcej

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/355-rozproszyc-obawy-przed-dawna-liturgia-kard-joseph-ratzinger (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • O Mszy świętej - Jan Maria Vianney
  mieli wiarę ujrzelibyśmy Boga w kapłanie jak się widzi światło przez szybę jak wino pomieszane z wodą Po konsekracji Bóg jest między nami obecny tak samo jak jest obecny w niebie Gdybyśmy zdawali sobie z tego w pełni sprawę umarlibyśmy z miłości Bóg jednak oszczędza nas i zakrywa przed nami tę tajemnicę z powodu naszej słabości Pewien kapłan zaczynał wątpić że jego słowa rzeczywiście sprowadzają Chrystusa na ołtarz w tej samej chwili hostia którą trzymał w dłoniach zaczęła ociekać krwią wsiąkającą w korporał Gdyby nam ktoś powiedział że o tej to godzinie jakiś zmarły ma powstać z grobu zaraz byśmy tam pobiegli żeby zobaczyć cud A czyż konsekracja podczas której chleb i wino stają się ciałem i krwią samego Boga nie jest o wiele większym cudem niż wskrzeszenie umarłego Potrzeba przynajmniej kwadransa żeby dobrze przygotować się do przeżycia Mszy Świętej W tym czasie trzeba głęboko uniżyć się przed Bogiem na wzór głębokiego uniżenia jakiego Chrystus dokonuje w sakramencie Eucharystii trzeba zrobić rachunek sumienia gdyż aby dobrze przeżyć Mszę Świętą powinniśmy być w stanie łaski uświęcającej Gdybyśmy znali cenę ofiary Mszy Świętej albo raczej gdybyśmy mieli głębszą wiarę uczestniczylibyśmy w niej z o wiele większą gorliwością Pamiętacie dzieci historię którą wam

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta/354-o-mszy-swietej-jan-maria-vianney (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Msza święta, Eucharystia
  miałem jej komu stosowniej ofiarować jak Tobie moja Matko najdroższa która ze wszystkich stworzeń jesteś Jego pierwszą miłośniczką Spodziewam się że ten maluczki podarek który tylko na to wydaję aby się ludzie zapalili większą miłością ku Jezusowi Chrystusowi przyjemny będzie Sercu Twojemu które tak bardzo pragnie widzieć żeby Go wszyscy miłowali jak na to zasługuje Czytaj więcej Msza święta infantylna ks Jacek Dunin Borkowski Wiele razy zdarzało mi się słyszeć że Kościół w Polsce zachował rozsądek i wierność tradycji w przeciwieństwie do Kościołów krajów Zachodu które na fali post soborowej reformy wyrabiają niestworzone rzeczy Obserwacja różnych praktyk we Francji Niemczech i Kanadzie wydawała się potwierdzać tę tezę Czytaj więcej Rozproszyć obawy przed dawną liturgią kard Joseph Ratzinger Jakiego podsumowania można dokonać po dziesięciu latach od wydania motu proprio Ecclesia Dei Myślę że jest to przede wszystkim okazja abyśmy okazali naszą wdzięczność i dziękczynienie Rozmaite wspólnoty założone na podstawie tego dokumentu papieskiego dały Kościołowi wielką liczbę powołań kapłanów i zakonników którzy z gorliwością radością i w głębokim zjednoczeniu z Papieżem pełnią swoją służbę dla Ewangelii w naszej epoce historii Dzięki nim wielu wiernych zostało utwierdzonych w radości płynącej z faktu że mogą żyć liturgią oraz w swej miłości do Kościoła albo może odzyskali oni tę radość i miłość W wielu diecezjach a ich liczba nie jest taka mała wspomniani kapłani i zakonnicy służą Kościołowi współpracując z biskupami i utrzymując braterskie więzi z tymi wiernymi którzy czują się dobrze w odnowionej formie nowej liturgii To wszystko może nas dzisiaj jedynie pobudzać do wdzięczności Czytaj więcej O Mszy świętej Jan Maria Vianney Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie są warte jednej Mszy Świętej bo tamte są dziełami ludzkimi a Msza jest dziełem Bożym Na słowa kapłana Chrystus zstępuje z nieba i daje się zamknąć w małej hostii Ojciec nieustannie patrzy z nieba na

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/msza-swieta?start=6 (2016-04-27)
  Open archived version from archive