archive-pl.com » PL » A » ANGELUS.PL

Total: 492

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dziękuj Temu, który w swej dobroci dał ci Pośredniczkę wielce łaskawą - Bernard z Clairvaux
  Modlitwy codzienne Litanie Koronki Modlitwy różne Dziękuj Temu który w swej dobroci dał ci Pośredniczkę wielce łaskawą Bernard z Clairvaux Jakże mogłaby krucha ludzka natura obawiać się zbliżyć do Maryi Nic surowego ani straszliwego w Niej nie ma Ona jest uosobieniem łagodności i obdarza wszystkich mlekiem i runem Troskliwie pomaga we wszystkich wydarzeniach historii ewangelicznej gdybyś był w stanie znaleźć u Maryi jakąkolwiek rzecz irytującą ostrą chociażby jakiś najbledszy ślad braku zainteresowania z Jej strony wtedy tak miałbyś powód do nieufności i lęku by zbliżyć się do Niej Lecz jeśli i tak jest zobaczysz Ją pełną miłości i łaski łagodności i miłosierdzia bądź wdzięczny Temu który z ogromną miłością zatroszczył się dla ciebie o Pośredniczkę godną największego zaufania W rezultacie Ona stała się cała dla wszystkich wzięła na siebie dług nieograniczonego miłosierdzia tak nad uczonymi jak i prostaczkami Ona otworzyła dla wszystkich swoje miłosierne serce aby wszyscy otrzymywali w nim pokrzepienie kto był niewolnikiem wolność kto był chory uzdrowienie kto był smutny pocieszenie kto był grzesznikiem przebaczenie kto był sprawiedliwy łaskę kto był aniołem radość Maria nie dyskutuje w niebie o przeszłych zasługach dusz ale wszystkim przedstawia się łaskawa i kochająca ogarnia w swej przeogromnej miłości potrzeby wszystkich Ona jest

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/566-dziekuj-temu-ktory-w-swej-dobroci-dal-ci-posredniczke-wielce-laskawa-bernard-z-clairvaux (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Maryja w litaniach loretańskich wielbiona (fragmenty) - o. Prokop OFM
  się za nami Święty Augustyn pisząc o chwale Przenajświętszej Panny jako Matki Boga mówi że wielkość chwały wynikająca z tego tytułu jest tak niezmierna iż tylko sam Bóg może to ocenić Dla człowieka nie ma wyższej ani doskonalszej godności niż Boże Macierzyństwo Ten przywilej jest źródłem podstawą i koroną niezrównanej wielkości Maryi Dzięki niemu wchodzi w uczestnictwo najwyższej chwały Ojca przedwiecznego Bóg Ojciec mówi do Syna Ja Ciebie dziś zrodziłem I Najświętsza Maryja Panna tez może powiedzieć Ja Ciebie dziś zrodziłam Ja Ciebie wydawałam na świat w czasie z własnej swej istoty podobnego do mnie w Twoim człowieczeństwie O Przenajświętszej Maryi Pannie w całej prawdzie można powiedzieć Wszystkie pochwały na jakie możemy się zdobyć Ciebie chwaląc Maryjo można zamknąć w kilku słowach za Syna masz Boga Filius habem Deus Ty jesteś Matką Boga Matką Najwyższej Istoty Matką Stwórcy świata Matką Zbawcy ludzi Tobie po Bogu należy się najwyższa cześć Święta Panno nad pannami módl się za nami Święty Epifaniusz powiada że Kościół ogłasza Maryję nie tylko Dziewicą ale Dziewicą nad dziewicami nie tylko Panną ale Panną nad pannami Czyni tak dlatego że Pana Jezusa ogłasza Królem królów i Panem panujących Dziewictwo Maryi posiada przywieje i doskonałość nieporównywanie wyższe od wszelkiego innego dziewictwa przewyższa ono wszelkie dziewictwo i czystość nie tylko wszystkich potomków Adama ale także czystość i dziewictwo aniołów Dziewictwo i czystość Maryi jest najbardziej podobne do czystości Boga przedwiecznego W Bogu dziewictwo jest tak czyste że jest ono samą czystością a jednocześnie tak płodne że rodzi Boga będącego Synem równym Ojcu Czystość w Maryi jest tak dziewicza że jest dziewictwem najnieskazitelniejszym a zarazem płodnym że rodzi jedynego Syna Dziewicy Dziewictwo płodne dziewictwo połączone z prawdziwym rodzicielstwem możliwe jest tylko u Boga przedwiecznego a u Maryi w czasie Naśladujmy Matkę Przenajświętszą łącząc w sobie cnotę czystości ze świętą płodnością Dochować

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/555-maryja-w-litaniach-loretanskich-wielbiona-fragmenty-o-prokop-ofm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Przyjście na świat Przenajświętszej Panny i nadanie Jej imienia Maryi - o. Prokop OFMCap
  upłynęło dziewięć miesięcy od Jej poczęcia i święta Anna miała wzbogacić ziemię tym najwyższym skarbem przenajświętsze to dziecię zatapiając się jak zwykle w modlitwie wpadło w zachwycenie i kiedy była w tym stanie Aniołowie z najgłębszą czcią wynieśli je z łona matki która wydała Je na świat bez żadnych zgoła cierpień zwykle matkom rodzącym towarzyszących O z jakąż miłością z jakim uwielbieniem z jaką czcią święta Anna wzięła zaraz sama na ręce błogosławione Dziecię które porodziła Zawiadomiona przez Anioła jakiej córki stanie się matką wiedziała dobrze czym będzie Ta którą na świat wydała Wiedziała więc że chociaż to jest jej dziecię a stąd od niego należy się jej cześć i poszanowanie jako matce wiedziała i to także że najszczęśliwszym dla niej wyjątkiem spod ogólnego prawa od niej nawzajem dla tego przenajświętszego dziecięcia należy się też cześć i poszanowanie najgłębsze jako dla przyszłej matki Zbawiciela świata dla przyszłej Rodzicielki Boga Cóż to więc za piękne a jak szczególne było w sercu szczęsnej matki zespolenie dwóch uczuć względem córeczki którą powiła bo i zwykłego uczucia macierzyńskiego w sercu tak zacnym jak było jej serce i uczucia najgłębszego uwielbienia należnego istocie po Bogu najwyższej w duszy tak świętej jaką była święta Anna Wszelako oświecona co do tego przez Ducha Świętego z tym drugim uczuciem to jest uwielbienia należnego Jej Dziecięciu ani przed Nią ani przed drugimi nie wyjawiała się wcale Tajemnicę tę chciał Pan Bóg mieć wtedy zachowaną i ukrytą tylko w sercach rodziców Przenajświętszej Panny bo nawet Ona sama nie prędzej miała się dowiedzieć że jest przeznaczoną na Matkę Syna Bożego aż gdy Jej to w swoim czasie oznajmi Anioł przy Zwiastowaniu A stąd i święta Anna i święty Joachim w duszy przejęci najgłębszą czcią ku nowo narodzonej swojej Córeczce na zewnątrz w oczach ludzkich zachowywali się z Nią tak jak zwykle zachowują się rodzice z dziecięciem Nieraz jednak gdy Ono usnęło i nikt na nich nie patrzył a tłumy Aniołów zlatując z nieba otaczały kolebkę przyszłej Królowej nieba i ziemi święty Joachim i święta Anna chociaż nie widzieli tych Duchów niebieskich razem jednak z nimi uklęknąwszy z głębokim uwielbieniem cześć oddawali swojej przenajświętszej Dziecinie Święta Anna porodziwszy bez żadnych boleści i na siłach też wcale nie upadła Od pierwszej więc chwili przyjścia na świat Przenajświętszej Panny sama około Niej wszelkie potrzebne przy małej dziecinie obsługi spełniała Sama Ją zaraz w bielutkie jak śnieg pieluszki owinęła złożyła w ślicznej chociaż bardzo skromnej kolebce i jak cudownie niejako przez wzgląd na wiek swój podeszły stała się matką tak podobnież nie bez cudu pierś jej wypełniała się zawsze potrzebnym dla błogosławionej córeczki pokarmem Ona zaś od pierwszego dnia jak ssać poczęła aż do ostatniego w którym odsadzoną została brała pokarm z piersi matczynych w bardzo niewielkiej ilości zawsze tylko dwa razy dziennie a były dnie w których wcale go przyjmować nie chciała Robiła to w duchu umartwienia bo pełna już wtedy rozumu pościła w ten sposób jak to potem całe życia zachowywała Zaś święta Anna nie wątpiąc że czyni do Ona z natchnienia Bożego

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/554-przyjscie-na-swiat-przenajswietszej-panny-i-nadanie-jej-imienia-maryi-o-prokop-ofmcap (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • O latach dzieciństwa Przenajświętszej Panny - o. Prokop OFMCap
  nie tracąc ani chwili czasu zaraz zaczęła chwalić Boga i służyć Mu w sposób w jaki to wtedy dla Niej możliwym było Zaraz zaczęła rozpływać się w aktach tak żywej tak gorącej tak serdecznej milości jaką jeszcze żadna istota stworzona ani ludzka ani anielska do Jej czasów nie miłowała Boga Pragnęła przypodobać się Mu we wszystkim i już wtedy co chwila poświęcała się Mu i zaofiarowywała najzupełniej i najdoskonalej I to czyniła bezustannie przez dziewięć miesięcy poprzedzające Jej wyjście na świat Niepokalanie poczęte a więc wolną będąc od skazy grzechu pierworodnego i jego pozostałości które i najświętszym duszom utrudzają wznoszenie się do Boga i ścisłe z Nim zjednoczenie dusza Maryi zatapiała się w Bogu w najwyższej bogomyślności najmniejszych nie doznając roztargnień Miłowała go bez przerwy aktem ciągle trwającym a w tej świętej milości coraz nowego a coraz wyższego nabywała wzrostu coraz do wyższego podnosiła się stopnia Otóż według nauki katolickiej dusza za każdym aktem milości Boga albo z milości ku Niemu spełnionym nabywa nowej łaski przechodzi do wyższego jej stopnia otrzymuje drugie tyle łaski ile jej wprzód posiadała Maryja tedy przez czas dziewięciomiesięcznego pobytu Swojego w łonie matki co chwila zdwajała w duszy swojej dary niebieskie bo co chwila odpowiadała jak tylko być może najdoskonalej łasce jaką odbierała z kolei tak dalece że według bardzo trafnego obliczenia św Alfonsa jeśli wyobrazimy sobie iż na przykład w pierwszej chwili Swego życia posiadała tysiąc stopni łaski tedy w drugiej już ich miała dwa tysiące cztery tysiące w trzeciej osiem tysięcy w czwartej szesnaście tysięcy w piątej trzydzieści dwa tysiące w szóstej I jesteśmy dopiero w szóstej chwili lecz proszę pomnożyć to przez cały dzień jeden a następnie przez dziewięć miesięcy i miarkować w jak nieprzeliczone niezmierne jakby nieograniczone skarby łask zasług i świętości zbogaconą już była dusza Panny Przenajświętszej w chwili kiedy Ona na świat wyszła I rosło tedy i rozwijało się powoli przebłogosławione to Dziecię co do ciała jak każde inne dziecię lecz przecudna dusza w tym małym ciałku zamknięta już wtedy jaśniała przed Bogiem doskonałością niezrównaną świętością najwyższą i coraz nowych łask nabywała a przeto i coraz nowego uroku na zewnątrz coraz nowych powabów zewnętrznych Dzieci jak od kolebki przedstawiają w swojej powierzchowności wielką rozmaitość tak tym bardziej zaczynają się odróżniać jedne od drugich w miarę jak podrastają Gdy zaś już i chodzić i mówić zaczną każde zaczyna mieć swoją odrębną fizjonomię to jest swój odrębny właściwy wyraz wewnętrznego usposobienia czyli charakteru malujący się nie tylko na ich twarzyczkach ale oraz i w całej w całej postawie ruchach mowie i sposobie zachowania się z drugimi Któż z nas nie napotkał małe dziatki od dwóch do trzech lat mające pomiędzy którymi o ile jedne z nich mają w sobie coś przyciągającego o tyle drugie od pierwszego do nich zbliżenia się wstręt mimowolny wzbudzają W jednych jest coś tak mile i swobodnie układnego cichego łagodnego przymilającego się ujmującego że je bardzo właściwym wyrażeniem przylepeczką nazywają Inne w każdym ruchu swoim w kroku każdym w głosie w spojrzeniu objawiają taką niesforność gwałtowność że

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/553-o-latach-dziecinstwa-przenajswietszej-panny-o-prokop-ofmcap (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Ofiarowanie Przenajświętszej Panny - o. Prokop OFMCap
  wszystkich ludzi podówczas żyjących na świecie ale z powodu wysokiego swego przeznaczenia na rodziców Matki Pana Jezusa po Niej i po świętym Józefie Piastunie Syna bożego byli duszami tak hojnie łaskami obdarzonymi jak żadne inne dusze najświętsze nawet Byli więc rodzicami najdoskonalszymi jacy kiedy byli a stąd jak najsilniej dziecię swoje miłowali Że zaś z drugiej strony za dziecię mieli dziecię ze wszystkich dzieci ludzkich najdoskonalsze najświętsze najmilsze najgodniejsze miłości boć taką była młodziutka ich córeczka Przenajświętsza Panna przeto ich przywiązanie do Niej było najsilniejszym najwyższym przywiązaniem rodziców do dziecka jakie tylko kiedy i jakie tylko wyobrazić sobie można Na koniec z tychże samych powodów że święty Joachim i święta Anna byli tak doskonałymi rodzicami a ich przenajświętsza córeczka najgodniejszym milości rodzicielskiej dziecięciem więc i nawzajem Jej synowskie przywiązanie do niech było najsilniejszym tego rodzaju uczuciem jakie kiedy napełniało lub napełnić może serce najlepszego i najprzywiązańszego do rodziców dziecka I z takich to tedy uczuć z takich wzajemnych przywiązań rodziców do dziecięcia i dziecięcia do rodziców te trzy tak święte owszem najświętsze jakie kiedy były dusze zrobiły Bogu ofiarę gdy wszyscy troje postanowili aby młodziutka Maryja zamieszkała przy Świątyni oddając się na wyłączną służbę Panu A tymczasem jakże często się zdarza że gdy jaką wybraną duszę powołuje Pan Bóg do wyłącznej służby Swojej co po łasce powołania do wiary świętej jest największą najpożądańszą łaską wtedy albo ona sama dla przywiązania jakie ma do rodziców lub krewnych zagłusza w sobie głos powołującego ją na drogi wyższej doskonałości Boga albo rodzice bez żadnych słusznych do tego powodów a najczęściej z pobudek próżności światowej stawiają dziecku swemu przeszkody w dopełnieniu tego od czego dla wielu zbawienia zawisło Wprawdzie od czasu do czasu uczył Pan Bóg ludzi jak niebezpiecznym jest nie iść w razach takich za głosem Jego albo stawić temu przeszkody Zwykle bowiem te osoby które powołane do stanu duchownego lub zakonnego przeniewierzając się swemu powołaniu inny zwód obrały gorzko tego żałują i nawet doczesnymi uderzającymi niepowodzeniami dotknięte bywają A pomimo tego ileż to dusz chybia swego powołania ulegając rozmaitym pokusom odwodzącym od takowego i jak wielu nawet poczytujących się za prawowiernych katolików ośmiela się odwodzić od stanu wyłącznej służby Bogu dusze najniewątpliwiej niewymowną dobrocią Jego do tego przeznaczone i powołane O niechże święty Joachim i święta Anna odbierając teraz w niebie wieczną nagrodę za ofiarę jaką kiedyś z najdroższego dziecięcia swojego zrobili Bogu raczą rodzicom którzy dostępują tego szczęścia że które z ich dzieci powołuje Pan Bóg do wyłącznej Sobie służby wyjednać łaskę chętnego zaofiarowania go temu Panu którego woli jak dzieci tak i rodzice pokornie uległymi być powinni A Przenajświętsza Panna która tak młodziutka zaofiarowała się Bogu i dla Niego wyrzekła się szczęścia przebywania z tak drogimi rodzicami jakimi dla Niej byli jaj rodzice niech w jak największej liczbie dusz wybranych raczy budzić powołanie do stanu wyższej doskonałości do wyłącznego oddania się Bogu Niech je opieką swoją wspierając w takowym stanie i umieści i w nim uświęca na chwałę Swego Syna Najdroższego a pożytek Kościoła całego dziś bardziej niżeli kiedy wielkiej

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza/552-ofiarowanie-przenajswietszej-panny-o-prokop-ofmcap (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • MATKA BOŻA
  jest wezwaniem jest orzeczeniem największego miłosierdzia Bożego jest przypomnieniem zasług Syna Bożego Jest jakby postawieniem pomiędzy Bogiem a naszą nędzą Tej Istoty którą po sobie Bóg najwięcej miłuje którą po sobie najwyżej w niebie umieścił a której raz na zawsze zlecił szafarstwo łask i zmiłowań swoich Czytaj więcej Przyjście na świat Przenajświętszej Panny i nadanie Jej imienia Maryi o Prokop OFMCap Zwykle tak bywa że gdy spotyka nas jakowe niepowodzenie wtedy z osób będących z nami w bliższych stosunkach mała znajdzie się liczba których by to nie odstręczyło i które by nam dały dowody stałej przyjaźni i życzliwości Jeżeli zaś ten co doznał jakowego niepowodzenia był celem zawiści złych ludzi w takim razie wielu się znajdzie i takich nawet którzy i natrząsać się będą z jego nieszczęścia i najzłośliwiej w różny sposób pastwić się nad nim Czytaj więcej O latach dzieciństwa Przenajświętszej Panny o Prokop OFMCap Trudno nam mieć dokładne wyobrażenie jakim było życie tej przenajświętszej dzieciny w czasach Jego niemowlęctwa to jest kiedy Maryja była w tym wieku w którym inne dzieci nie mówią i nie mają jeszcze rozwiniętego pojęcia Takie bowiem tylko dzieci w ich niemowlęctwie znamy i widujemy gdy tymczasem Przenajświętsza Córeczka świętego Joachima i świętej Anny stanowiła w tym wyjątek Czytaj więcej Ofiarowanie Przenajświętszej Panny o Prokop OFMCap Cóż to więc za niewymowną było dla świętego Joachima i świętej Anny pociechą Patrzeć na tę cudowną dziecinę w oczach ich rosnącą a każdą sprawą Swoją potocznego domowego rodzinnego życia budującą ich i jakby ciągle wprawiającą w zachwycenie Nie masz wątpliwości że jedną z największych i najgodziwszych pociech ziemskich jest ta jakiej doznają rodzice gdy dziatek swoich w miarę jak one dorastają coraz więcej są zadowoleni pod względem ich usposobienia i postępowania Stąd o ile prawdziwie godnymi są pożałowania rodzice złych dzieci o tyle za rzeczywiście szczęśliwych poczytywać

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza?start=6 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • MATKA BOŻA
  jest złowróżbnym znakiem śmierci Czytaj więcej Bóg zechciał dać nam wszystko przez Maryję Bernard z Clairvaux Całym sercem i duszą całą głębią naszego uczucia uczcijmy Maryję bo taka jest wola Tego który przez Nią zechciał wszystko nam dać Taka jest powtarzam dla nas wola Pana Zawsze i wszędzie czuwa Ona nad nami wspiera chwiejnych budzi wiarę umacnia nadzieję rozprasza zwątpienia podnosi małodusznych Pełen lęku nie śmiałeś zbliżyć się do Ojca z bojaźnią kryłeś się przed Jego obliczem i dał ci Jezusa jako Pośrednika Czego by Syn nie otrzymał od takiego Ojca Bóg Go wysłuchał bo Syn Go uczcił pełen uległości a Ojciec miłuje swego Syna Lecz i może jego się lękasz A przecież jest On twoim bratem mający ciało podobne twojemu we wszystkim doświadczany z wyjątkiem grzechu aby mógł przyjść z pomocą tym którzy są poddani próbom Jego to dała ci Maryja Czytaj więcej Na święto Maryi Królowej Polski Stefan kard Wyszyński Na święto Maryi Królowej Polski przychodzimy z uczuciem podwójnym Przychodzimy do Niej jako do Matki Boga Człowieka Jezusa Chrystusa i naszej ale czcimy Ją też jako Królową Królową Narodu Polskiego Mogłoby się wydawać że brak jest należytej proporcji między wyjątkowym i jedynym powołaniem Matki Chrystusowej jako Matki Boga Człowieka Bogurodzicy a jej powołaniem ziemskim doczesnym chociaż ukierunkowanym na sprawy Boże jako Królowej jednego narodu Narodu Polskiego Czytaj więcej Chrystus nie odmawia Maryi Kasia i Tomek Jaroszowie Wiemy że maryjne ślady na jakie ciągle trafiamy w naszym życiu to nie przypadek ale stopniowe odkrywanie Matki Bożej i Jej duchowości Dzięki powierzaniu Maryi naszych trudów i radości czujemy że mamy w Niej Opiekunkę i Orędowniczkę Czytaj więcej Nauka o Różańcu świętym Alfons Maria Liguori Wiadomo że nabożeństwo różańcowe objawione zostało świętemu Dominikowi przez samą Najświętszą Pannę Razu pewnego gdy ten święty w wielkim smutku pogrążony uskarżał się przed Maryją na

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza?start=12 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • MATKA BOŻA
  Maryja 2 I obwieścił Jej niebieski posłaniec zdumiewającą nowinę że znalazła szczególną łaskę u Boga że za sprawą Ducha Świętego pocznie i porodzi syna który będzie zwany Synem Najwyższego a Bóg da Mu stolicę Dawida i będzie królował w domu Jakuba na wieki a królestwu Jego nie będzie końca Czytaj więcej Królowa narodu polskiego bp Józef Sebastian Pelczar Wyznawajcie Pana bo dobry jest bo na wieki miłosierdzie Jego Ps 106 1 Zaiste dobrym jest Pan iż nas powołał do wiary katolickiej a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski Dobrym jest że nas oddał opiece Bogarodzicy Królowej naszej Niebieskiej i zgromadził nas dzisiaj przed jedną z ziemskich Jej stolic rzeszy tak wielkiej z Arcypasterzami i dostojnikami narodu na czele A na co zgromadził Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia dany Najświętszej Pannie i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom Zaprawdę ten to jest dzień który Pan sam sprawił Czytaj więcej List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny abp Józef Bilczewski Ukochani moi w Jezusie Chrystusie Panu naszym Pięćdziesiąt lat mija od chwili kiedy Namiestnik Boży na ziemi nieśmiertelnej pamięci Papież Pius IX otoczony świetnym kardynałów i biskupów orszakiem wobec nieprzeliczonej rzeszy ludu wiernego wypowiedział te Duchem Świętym natchnione a nieomylne słowa Na cześć świętej i nierozdzielnej Trójcy dla chwały i ozdoby Boga Rodzicy Dziewicy dla podniesienia wiary katolickiej i pomnożenia chrześcijańskiej religii powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa błogosławionych Apostołów Piotra Pawła i Naszą oświadczamy głosimy i orzekamy iż nauka która twierdzi że Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia była za szczególną Wszechmogącego Boga łaską i przywilejem przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana wolną od wszelkiej skazy grzechu pierworodnego objawiona jest od Boga

  Original URL path: http://angelus.pl/index.php/matka-boza?start=18 (2016-04-27)
  Open archived version from archive