archive-pl.com » PL » A » ANDRZEJ-LEWICKI.PL

Total: 138

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Roomba - Produkt Premium !!! -
  Produkt Premium Robot odkurzający iRobot Roomba 621 Czas realizacji zamówienia 2 dni robocze Do koszyka Cena 1499 00 zł IRobot Roomba 651 Sklep internetowy Roomba Produkt Premium Robot odkurzający iRobot Roomba 651 Czas realizacji zamówienia 2 dni robocze Do koszyka Cena 1849 00 zł iRobot Roomba 776p Sklep internetowy Roomba Produkt Premium Robot odkurzający iRobot Roomba 776p Czas realizacji zamówienia 2 dni robocze Do koszyka Cena 2199 00 zł iRobot

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/?roomba-produkt-premium-!!!,27&bViewAll=true&bViewAll=true&bViewAll=true&bViewAll=true (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Regulamin -
  od anulowania zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne 5 Zmiany w zamówieniach Zmiany w zamówieniu lub jego anulowania Klient może dokonywać do momentu przekazania zamówienia do wysyłki Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e mailem pod adresem irobots pl op pl telefonicznie pod numerem 61 861 69 95 Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e mailem dotyczące zmiany adresu Klienta adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e mail zarejestrowanego na Koncie Klienta 6 Czas i sposób realizacji zamówienia Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia Firma kurierska Globalkurier Towar dostarczany jest Klientowi pod wskazany adres zwykle na następny dzień roboczy po wysyłce Doręczenia kurierskie są realizowane w godzinach 10 00 17 00 Prosimy wybrać taki adres dostawy dla przesyłki aby możliwe było jej skuteczne doręczenie w tych godzinach Poczta Polska paczka priorytetowa Przewidywany czas dostawy przesyłki priorytetowej 2 dni robocze Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym oraz ustawy Prawo pocztowe odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych Odbiór osobisty Istnieje możliwość odbioru osobistego O chęci odbioru osobistego Klient powinien poinformować Sklep przy składaniu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych form dostawy przy poszczególnych produktach lub kategoriach w Sklepie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta 7 Ceny Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży 8 Dowód zakupu Dowodem zakupu jest paragon załączany do każdej przesyłki Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT Należy w tym celu przy składaniu zamówienia zaznaczyć odpowiednią opcję 9 Sposoby płatności Za pobraniem Płacisz gotówką listonoszowi kurierowi lub w urzędzie pocztowym w chwili odbioru przesyłki na terenie Polski W momencie kiedy paczka zostanie dostarczona pod Twoje drzwi musisz mieć przygotowaną odpowiednią sumę Jest to nieco droższa forma płatności od pozostałych z uwagi na kosztowne transfery środków pieniężnych W przypadku płatności za pobraniem do kosztów transportu doliczamy 10 zł bez względu na wartość zamówienia Wpłata na konto Przelew bankowy Płacisz po złożeniu zamówienia i otrzymaniu od nas potwierdzenia dostępności towarów Przelew możesz zrobić przez internet w banku lub na poczcie Numer konta ten sam co poniżej przyślemy Ci w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia INTELIGO 50 1020 5558 1111 1468 6430 0016 ANDRZEJ LEWICKI Jako tytuł płatności prosimy o podanie

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?regulamin,26&bViewAll=true (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Ochrona danych osobowych -
  innym podmiotom dla celów marketingowych Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych o karcie kredytowej jakie są w tej chwili dostępne Prawa dostępu do danych Każdy zarejestrowany klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www andrzej lewicki pl Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Ustawie z dnia 29 08 1997 r o ochronie danych

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?23,ochrona-danych-osobowych (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • wyciąg z ustawy -
  Dz U Nr 22 poz 271 Rozdział 2 Umowy zawierane na odległość Art 7 1 Konsument który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art 10 ust 1 Art 10 1 Termin dziesięciodniowy w którym konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?24,wyciag-z-ustawy (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. -
  Kodeks cywilny Dz U Nr 16 poz 93 z 1971 r Nr 27 poz 252 z 1976 r Nr 19 poz 122 z 1982 r Nr 11 poz 81 Nr 19 poz 147 i Nr 30 poz 210 z 1984 r Nr 45 poz 242 z 1985 r Nr 22 poz 99 z 1989 r Nr 3 poz 11 z 1990 r Nr 34 poz 198 Nr 55 poz 321 i Nr 79 poz 464 z 1991 r Nr 107 poz 464 i Nr 115 poz 496 z 1993 r Nr 17 poz 78 z 1994 r Nr 27 poz 96 Nr 85 poz 388 i Nr 105 poz 509 z 1995 r Nr 83 poz 417 z 1996 r Nr 114 poz 542 Nr 139 poz 646 i Nr 149 poz 703 z 1997 r Nr 43 poz 272 Nr 115 poz 741 Nr 117 poz 751 i Nr 157 poz 1040 z 1998 r Nr 106 poz 668 i Nr 117 poz 758 oraz z 1999 r Nr 52 poz 532 wprowadza się następujące zmiany 1 art 384 otrzymuje brzmienie Art 384 1 Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy w szczególności ogólne warunki umów wzory umów regulaminy wiążą drugą stronę jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy 2 W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte wiąże on także wtedy gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego 3 Za konsumenta uważa się osobę która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą 2 po art 384 dodaje się art 3841 w brzmieniu Art 3841 Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art 384 a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia 3 art 385 otrzymuje brzmienie Art 385 1 W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową 2 Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta 4 art 3851 i art 3852 otrzymują brzmienie Art 3851 1 Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy niedozwolone postanowienia umowne Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron w tym cenę lub wynagrodzenie jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny 2 Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z 1 nie wiąże konsumenta strony są związane umową w pozostałym zakresie 3 Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta 4 Ciężar dowodu że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie spoczywa na tym kto się na to powołuje Art 3852 Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy biorąc pod uwagę jej treść okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny 5 po art 3852 dodaje się art 3853 i 3854 w brzmieniu Art 3853 W razie wątpliwości uważa się że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te które w szczególności 1 wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie 2 wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 3 wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony 4 przewidują postanowienia z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy 5 zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta 6 uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju 7 uzależniają zawarcie treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie 8 uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta 9 przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy 10 uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie 11 przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową 12 wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania 13 przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta gdy strony wypowiadają rozwiązują lub odstępują od umowy 14 pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia 15 zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia 16 nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy 17 nakładają na konsumenta który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego 18 stanowią że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu o ile konsument dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin nie złoży przeciwnego oświadczenia 19 przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany bez ważnych przyczyn istotnych cech świadczenia 20 przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy 21 uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności 22 przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta 23 wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy Art 3854 1 Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów nie obejmuje tych postanowień wzorców które są ze sobą sprzeczne 2 Umowa nie jest zawarta gdy po otrzymaniu oferty strona niezwłocznie zawiadomi że nie zamierza zawierać umowy na warunkach przewidzianych w

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?25,ustawa-z-dnia-2-marca-2000r. (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Roomba -
  iRobot AWARE TM roboty te są zaprojektowane po to aby przemieszczać się w złożonych i dynamicznych warunkach począwszy od manewrowania wokół mebli do przeszukiwania porzuconych budynków Roboty iRobot są bardzo wyrafinowane a jednocześnie praktyczne i łatwe w użyciu POBÓR MOCY Pomimo posiadania wielu niezależnych silników Roomba zużywa podczas pracy jedynie 30 Wat czyli kilkadziesiąt razy mniej energii niż tradycyjny odkurzacz Zawdzięcza to oszczędnemu akumulatorowi który po około 3 godzinnym ładowaniu potrafi pracować od 1 do 3 godzin zależnie od rodzaju sprzątanej powierzchni oraz liczby mebli w pokoju Roomba jest tak oszczędna i zarazem cicha ponieważ posiada specjalnie dla niej zaprojektowany niesłychanie wydajny 3 stopniowy system czyszczenia CZUJNIKI Roomba orientuje się w przestrzeni przy pomocy czujników dotykowych podczerwieni oraz radiowych Dzięki nim nie spada ze schodów podąża wzdłuż ścian objeżdża nogi od krzeseł stołów i łóżek dokładnie wokół nich sprzątając Roomba przy pomocy podczerwieni komunikuje się ze stacją dokującą i wirtualnymi latarniami które prowadzą ją po domu Roombę można programować na każdy dzień WIRTUALNA LATARNIA STACJA DOKUJĄCA Wirtualne latarnie pomagają prowadzić Roombe po domu Pomagają odnaleźć stację dokującą pozwalają na sprzątnięcie jednego pokoju a następnie przejechanie do następnego Roomba wyposażona jest w 3 wirtualne latarnie które otrzymujecie Państwo w zestawie Po zakończonym cyklu sprzątania lub kiedy akumulator osiągnie niski poziom naładowania Roomba powinna powrócić do stacji dokującej 3 STOPNIOWY SYSTEM CZYSZCZENIA Wirująca szczotka boczna 1 wymiata brud wzdłuż ścian i z narożników Dwie przeciwbieżnie 2 obracające się szczotki główne gumowa i z włosia zbierają brud z podłogi i wykładzin Najdrobniejszy kurzu zasysa podciśnieniem gumowa ssawa 3 która zużywa dużo mniej prądu niż tradycyjny odkurzacz Roomba nie potrzebuje tak dużej siły ssania ponieważ nie przepycha brudu przez długą rurę tak jak zwykłe workowe odkurzacze Posiadacze tradycyjnych odkurzaczy workowych doskonale znają nieprzyjemny zapach wydobywający się z urządzenia w czasie sprzątania Temu zapachowi towarzyszy

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?roomba,12 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Roboclean -
  nie tylko podłóg ale także tapczanów pościeli ścian firan obrazów RTV samochodów i innych To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu wirującego separatora wynalezionego przez amerykańską firmę produkującą znane odkurzacze RAINBOW oraz filtra HEPA To właśnie separator oddziela kurz od powietrza powietrze od wody wodę od silnika a Robocleana od tradycyjnych odkurzaczy GŁÓWNE CECHY ROBOCLEANA Jonizacja ujemna witaminy powietrza do 2 000 000 jonów cm3 Korzyści Oczyszcza powietrze dzięki szybszemu opadaniu

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?roboclean,20 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Ozonomatic -
  GROUP powstała w 1965 roku Kompleks 7 firm wchodzących w skład ROSA GROUP obejmuje obszarem swoich hal fabrycznych powierzchnię 80 000 m2 Zatrudnia 700 pracowników Kilkadziesiąt lat tradycji tej firmy pozwala dostarczyć Państwu wysokiej jakości produkt Rosa produkuje dla takich potentatów jak Zanussi AEG Bosch Canon Polar Philips Siemens GE itp Urządzenie Ozonomatic zbudowane jest na podstawie bogatych włoskich doświadczeń zgodnie z europejskimi i polskimi normami Certyfikat ISO 9001 jaki

  Original URL path: http://www.andrzej-lewicki.pl/index.php?ozonomatic,11 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •